Sjöman Skinnaris gård på Strandgatan 69

Den här gården på Strandgatan 69, i östra ändan av tomt nr 9 byggdes år 1902 av Gustaf Skinnari och hans dotter Anni (f.1881) och den är planerad av byggmästare Hakala från Kurikka. Anni bodde här med sin man, guldsmedgesällen Anders Fältmarsch (f.1880) och en liten son. På detta ställe hade det inte funnits någon gård tidigare, eftersom området var låglänt och ofta översvämmat vid högvatten.  Fadern Gustaf Skinnari, som bodde i den andra ändan av denna tomt på Östra Långgatan 70, avled i oktober 1904 och den gården på Östra Långgatan 70 övertogs då av änkan Anna Lisa Skinnari.

Sammanställt av Lasse Backlund i september 2022. Uppgifterna är tagna ur mantalslängderna, lagfartsregistren, kyrkböckerna och ur gamla tidningar.

Gårdens historia.

På stadsplanen från 1751 så finns inte tomten med Strandgatan 69 men den västra ändan av tomten låg den tiden ungefär vid pilen på nr 1 i det första kvarteret

 

På stadsplanen från år 1825 så sträcker sig tomt nr 9 ända ned till stranden. Strandgatan går endast till Kattpiskargränden och tomtens östra ända var mycket låglänt och ofta översvämmat vid högvatten. Det var först i början av 1900-talet som det var möjligt att bygga också på den nedre ändan. Tomten har sedan 1825 nummer 9 och har sedan början av 1900-talet två ägare med varsin gård i varsin ända.

Sedan år 1878 ägde Gustaf Adolf Kej (1827-1881) hela tomten nr 9.  Han var född i Loimijoki och flyttade till staden 1847 via Lappfjärd. Han gifte sig 1848 med Maja Greta Johansdotter (1826-1877) och de fick 6 barn. På tomten fanns den tiden endast en bostadsbyggnad den stod uppe vid Östra Långgatan 70. och det var där som Gustaf Adolf bodde med sin familj.

År 1884, den 8 april sålde familjen Kejs arvingar gården och tomten nr 9 på auktion och högsta och godkända anbudet på 941 mark gavs av murarmästaren Johan Petter Granberg. Han var född 1842 i Närpes och flyttade till staden år 1865. Han gifte sig år 1867 med Klara Karlsdotter Klåvus (1839-1917), som var född i Lappfjärd och flyttade till staden via Sideby 1863. Köpebrevet skrevs den 28 april 1884.

Samma dag, alltså den 28 april 1884 sålde Johan Petter Granberg gården vidare åt sjömannen Gustaf Skinnari (1843-1904) för priset 1 000 mark. Skinnari var född i Salo och flyttade till staden via Brahestad år 1877. Samma år gifte han sig med Anna Lovisa Juhontytär (f.1847) från Kauhajoki, och som hade flyttat till staden år 1873.

År 1885 ägdes gården av sjömannen Gustaf Skinnari, eller Kinnari som han också kallades. Gustaf och Anna Lovisa, som i folkmun hette Anna Lisa fick 5 barn, bland annat dottern Anni Maria (f.1881) som gifte sig med guldsmedsgesällen Anders Fältmarsch från Mustasaari socken. De fick också sonen Gustaf (f.1886) och dottern Olga (f.1890).

Åren 1890 – 1900 ägdes tomten nr 9 och gården av sjömannen och tjärvräkaren Gustaf Skinnari med hustrun Anna Lisa och 2 mindre barn.

I slutet av 1800-talet så ser man att alla gårdar var placerade iden västra ändan av tomterna 7 – 10. Gustaf Skinnaris gård finns på tomt nr 9. Skissen uppritad enligt situationen i kvarteret ungefär 1890. De avlånga tomterna 10 och 11 invid Kattpiskargränden sammanslogs år 1956 och samtidigt delades den nya tomten på mitten.

År 1904 ägdes den övre gården av sjömannen Gustaf Skinnari och hustrun Anna Lisa. Gustaf Skinnari avled i oktober och den övre gården och tomten nr 9 övertogs av änkan Anna Lisa Skinnari.

Deras dotter Anni (f.1881), bodde med sin man, guldsmedgesällen Anders Fältmarsch (f.1880). Vid den här tiden uppfördes den gård som fortfarande står kvar på Strandgatan 69. Troligtvis hade gården varit uppförd på annat ställe och den flyttades då till den nuvarande platsen.

År 1910 ägdes hela tomten och båda gårdarna av sjömansänkan Anna Lisa Skinnari. Emma Laurell bodde kvar med sin dotter Lyyli. Nu bodde också stenhuggaren Robert Rautiainen (f.1854) på hyra med hustrun Anna (f.1854) och sonen Karl.

År 1914 ägdes hela tomten och båda gårdarna av sjömansänkan Anna Lisa Skinnari. På hyra bodde polisen Emil Anders Lönnberg (f.1886) med hustrun Edith Linnea (f.1887). Guldsmeden Lauri Ilmari Vuorinen (f.1886) bodde också på hyra med hustrun Anna Maria (f.1887).

Gården på Strandgatan 69 fotograferad från gårdssidan på 1920-talet. Till vänster om huset skymtar kapten Hjulmans gård och till höger syns en del av kapten Starcks gård. Fotot utlånat av Kaj Granlund.

År 1920 ägdes tomten nr 9 och gårdarna av sjömansänkan Anna Lisa Skinnari, som bodde med barnen Gustaf (f.1886) och Olga (f.1890) i den västra ändan. I den östra gården bodde garvaregesällen Knut Mäkinen (f.1894) med hustrun Lempi (f.1890). Arbetaren Maria Plumppu (f.1872) bodde på hyra i den östra gården med en son och hon hade före det bott på Östra Långgatan 32. Hon flyttade sedan till Strandgatan 27.

År 1922, den 19 juli sålde Anna Lisa Skinnari och hennes barn tomten nr 9 och de båda gårdarna för 45 000 mark. Tullvaktmästareänkan Mathilda Lindahl köpte den västra halvan av tomt nr 9 för 20 000 mark. Hon var änka efter Karl Henrik Karlsson, som var född på Ahlkulla i Lappfjärd (1880-1913). Efter makens död återtog Mathilda sitt flicknamn Lindahl och hon lämnade ensam med barnen Ingrid (f.1906), Karl Gustaf (f.1907), Henrik Valter (f.1908), Ernst Alfred (f.1910), Ines Matilda (f.1912) och Sven Lorenz (f.1913).

Bondeänkan Anna Kajsa Rosenback (1864-1928) från Dagsmark köpte den östra gården på samma tomt för 25 000 mark. Anna Kajsa kallades ”Kväänå Kajs” eftersom hon hade bott i Kvarnå i Dagsmark före hon flyttade till staden år 1919. Före hon köpte gården Strandgatan 69 hade hon bott på hyra i sjöman Grönlunds gård på Staketgatan 16.

Änkan Anna Kajsa Rosenback (1864-1828) från Dagsmark köpte gården på Strandgatan 69 i juli 1922 och hon bodde där tills hon dog i april 1928. Hon hade bott i Kvarnå i Dagsmark och kallades därför ”Kväänå Kajs” och hon drabbades av flera olyckor. Hennes man som reste till Amerika 1899 dog där inom kort och år 1901 förstördes alla byggnader på hennes hemman vid den största branden någonsin i Dagsmark. 4 bostadshus och totalt 19 byggnader lades i aska på några timmar och alla var lågt försäkrade. Fotot utlånat av Kaj Granlund.

År 1928, den 4 april avled sytningsänkan Anna Kajsa Rosenback och den 16 juni 1928 sålde Anna Kajsas arvingar Karl Rosenback och Hulda Granlund den östra halvan av tomt 9 åt skomakaren Kalle Kari (f. i Mörtmark1898) och hans hustru Agda (f. Laaksonen i Björneborg 1900). Den tredje arvingen Viktor Rosenback befann sig i Amerika men han godkände försäljningen med en ”Fullmackt” åt folkskolläraren Henrik Rosenback i Perus.

På 1930-, 40-, och 50-talet ägdes gården Strandgatan 69 av skomakaren Kalle och Agda Kari, som bodde där med sina sex barn.

År 1960, den 20 augusti avled skomakaren Kalle Kari och gården övertogs då av änkan Agda, som vårdades på Helenasjukhuset och fem barn.

År 1965, den 14 november avled änkan Agda Kari och gården övertogs då av de fem barnen.

År 1966, den 16 augusti sålde de fem barnen gården på Strandgatan 69 åt chauffören Albert Söderlund för 7 000 mark. Albert var född i staden år 1928 och han var gift med Anna-Liisa (f.Torkkola i Storå 1930) och med sig hade de barnen Seppo och Stina. Familjen Söderlund hade tidigare bott på Hållfastskagatan 8.

På 1970-talet ägdes gården av Anna-Liisa Söderlund.

Omkring 2005 såldes gården åt den nuvarande ägaren, som använder gården som stadigvarande bostad.

Gården på Strandgatan 69 fotograferad från nordost sommaren 2020. Gården planerades av byggmästare Hakala från Kurikka och målarmästare Nyfors från Kristinestad både målade och tapetserade och den blev färdig under år 1902.
Kalle och Agda Karis ämbetsbetyg från 1966.