Weckströms gård på Västra Långgatan 53

Första delen av den här gården byggdes år 1834 och den uppfördes av kofferdieskepparen Israel Holmudd (född i Kristinestad 1807 och dog där 1862) och hans hustru Maria (född Forsdahl i Lillkyro 1805, död i staden 1880). Den har sedan blivit tillbyggd år 1844. Gården som syns i vänstra kanten är Bäckströms gård på Västra Långgatan 55. Fotot är taget från nordost sommaren 2020.

Sammanställt av Lasse Backlund i oktober 2021. Uppgifterna är tagna ur gamla mantalslängder, kyrkböcker, lagfartsregister och gamla tidningar. Rafael Olins släktutredningar har varit till stor hjälp.

Gårdens historia

På stadsplanen från år 1751 så fanns inte tomten Västra Långgatan 53 men den skulle ha legat precis utanför det tullstaket som löpte runt hela staden, som skulle hindra olaglig införsel av varor till staden. Den blåa rektangeln visar ungefär var tomten finns i dag.

År 1810 ägdes den här obebyggda tomten, som då hade nr 36 i det första kvarteret av bagaren Jonas Holmudd (1772-1824) som var gift med Brita (född Hallman 1767-1833). Han fick lagfart på gårdstomten först 21 maj 1823.

Åren 1820 till 1824 ägdes den här tomten, som då hade nr 36 i det första kvarteret av bagaren Jonas Holmudd som var gift med Brita. Med dem bodde också sonen Johan och dottern Brita, och pigan Maria.

År 1824 dog bagaren Jonas Holmudd och gården övertogs då av arvingarna, alltså  änkan Brita och hennes barn. Sönerna Johan och Israel som var till sjöss, men var skrivna i gården. Med Brita bodde döttrarna Christina och Susanna och hos dem bodde också en bagarlärling Zachriz.

I stadsplanen från år 1825 så har tomten på Västra Långgatan 53 fått nummer 67 i det första kvarteret. Tomten ligger invid Södra Kvarnberget, där det i tiderna fanns många väderkvarnar. Det är oklart om kvarnen som stod på tomt nr 67 var en mjölkvarn eller en sågkvarn. Tomterna 68 – 71 söderut var obebyggda denna tid.

År 1826 upplät bagaren Jonas Holmudds arvingar gården till konkurs och den 21 februari såldes den på exekutiv auktion år skepparen Johan Henrik Strandman.

År 1826, den 26 april sålde skepparen Strandman ”den så kallade Holmuddska nya gårdstomten söder om staden med därå uppförd väderkvarn” för 105 rubel åt Gabriel Holmudd (1800-1856). Denne var äldsta son till förra ägaren Jonas Holmudd. Säljaren förbehöll sig rätten till ”Laga fardag”, som enligt en lag från 1734 gav honom rätt att bo kvar i gården ända till 30 september samma år.

År 1830 ägdes tomten som nu hade fått nr 67 av rådmannen och handlanden Gabriel Holmudd. Han hade år 1829 gift sig med Margaretha Christina Åkervall (1805-1847). De fick 9 barn men det ser ut som att ingen av dessa blev gifta och fick några barn. År 1849 gifte Gabriel om sig med Magdalena Wilhelmina Törnqvist (1823-1903) från Kristinestad och de fick 3 barn men endast Thekla levde till vuxen ålder.

År 1834, den 6 augusti överlät Gabriel den obebyggda tomten, som nu hade fått numret 67 åt sin yngre bror Israel Holmudd (1807-1862) och hans hustru Maria (1805-1880). Maria var född Forsdahl i Lillkyro och kom till staden år 1824 via Vasa.  Redan som 16-åring hade Israel gått till sjöss, som 18-åring blev han styrman och skeppare blev han år 1833, då han var 26 år gammal. Han var befälhavare på flera fartyg ända fram till år 1857.

År 1834 byggdes den första delen av den gård, som fortfarande står kvar på Västra Långgatan 53 och i så fall av skepparen Israel Holmudd. Gården var just då den sydligaste gården på den sidan av Västra Långgatan eftersom alla tomter söderut var obebyggda. År 1837 var dock alla tomter söder om Holmudds bebyggda och de ägdes av sjömän, fiskare och arbetare.

År 1840 ägdes gården av skepparen Israel Holmudd och hustrun Maria och med dem bodde pigorna Ulla och Lisa. Israel och Maria hade gift sig i mars 1829 och de fick 3 döttrar men det verkar som att alla 3 dog i ung ålder.

År 1844 skarvades gården till i den norra ändan och fick då den längd som den fortfarande har. Gården ägdes då av skepparen Israel Holmudd.

År 1850 ägdes gården av skepparen Israel Holmudd, med hustrun Maria och dottern Emelie, som var född år 1833. Hos dem bodde också pigan Maria och drängen Carl.

År 1855 ägdes tomten nr 67 och gården av skepparen Israel Holmudd och hustrun Maria. Med dem bodde nu 2 pigor men någon dotter är inte omnämnd. I slutet av 1850-talet bodde fiskalsänkan Catharina Gustava Åkersten (1797-1873) i gården med sin ogifta och sjukliga son, sjökaptenen Alexander Johan Åkersten (1822-1863).

År 1860 ägdes gården av före detta skepparen Israel Holmudd med hustru Maria och 2 pigor. På hyra bodde skeppareänkan Johanna Elisabeth Samulin (1813-1869) med döttrarna Karolina (f.1839) och Hilma (f.1843).

År 1862 dog före detta skepparen Israel Holmudd i magkräfta och tomten och gården övertogs då av änkan Maria Holmudd och hon och dottern Amanda Emilia fick lagfart 30 april 1863.  Följande år bodde formannen J. H. Sahlgren på hyra med hustrun Lisa, och sjömanshustrun Anna Åkerberg. Fiskareänkan Katharina Berg bodde också på hyra, liksom sjötullvaktmästaren E. Bäckman med hustrun Kajsa.

År 1862 brandförsäkrade änkan Maria Holmudd alla byggnader på hennes tomt, och vill du läsa mera om denna försäkring så skall du klicka HÄR!

Då änkan Holmudd år 1862 anhöll om brandförsäkring på hennes gård, så skulle en planteckning bifogas. På denna renritade skiss, så syns det byggnadernas placering

År 1866 ägdes tomten och gården av skeppareänkan Maria Holmudd och hennes dotter. På hyra bodde då fiskaren Karl Ingström med hustrun Maria och en son. Vaktmästaren Erik Lindström bodde också på hyra med hustrun Hedvig och en son. Också sjömanshustrun Mathilda Holmberg bodde där med sönerna Karl och Johan, och en måg.

År 1870 ägdes gården av skeppareänkan Maria Holmudd, som bodde med sin dotter och på hyra bodde fiskaren Karl Ingström med sin familj och förre brandvakten Karl Their.

År 1873, den 19 november såldes den utmätta gården och tomt 67 på offentlig exekutiv och det högsta och godkända budet på 1 350 mark silver gavs av sjömannen Karl Johan Weckström. Denne hade före det, sedan 1869 med hustrun Margareta ägt gården på Västra Långgatan 29, alltså nuvarande församlingshem.

År 1875 ägdes tomten och gården av sjömannen Karl Johan Weckström (1837-1879) från staden. Han var gift med Margareta Mikander (1839-1906) från Lappfjärd och hon kallades Greta. De hade före det bott i ”Glasas Richards” gård invid Kattpiskargränden.

Margareta, som kallades Greta Mikander var född i Lappfjärd år 1839 och hon dog i Kristinestad 1906. Hon var gift med Karl Johan Weckström (1837-1879) och de fick 4 barn.

År 1879 avled Karl Johan Weckström och gården övertogs då av änkan Greta och med henne bodde 3 söner och en dotter. På hyra bodde sjömannen Emil Holmberg (f.1855 i staden, död 1914 i Amerika) med hustrun Amanda (född Holmberg 1849, död i Amerika 1930) med två mindre barn och en svägerska Augusta Stam (f.1857).  Sjömannen Josef Lindman (f.1849) bodde också där med hustrun Anna (f.1853) och 2 söner och det gjorde också sjömannen Henrik Forsman, som bodde med hustrun Maria. Styrmanshustrun Mathilda Holmberg (f.1932) bodde på hyra liksom arbetskarlsänkan Anna Lisa Österback (f.1833) med vuxna sönerna Karl och Johan och 2 minderåriga barn.

År 1883, den 8 augusti sålde sjömansänkan Margaretha Weckström hennes förra gård på Västra Långgatan 29, där svenska församlingshemmet finns i dag. Köpare var skomakare Karl Valdemar Sjöblom, som betalade 800 mark.

År 1885 kan man säga att det var fullt hus. Gårdsägaren, sjömansänkan Greta Weckström bodde i gården med 5 minderåriga barn. På hyra bodde sjömansdottern Augusta Stam (f.1857), skomakareänkan Maria Wallin (f.1828), sjömannen Herman Fredrik Wallin (f.1859), skomakaren Matts Nylund (f.1831) och sjötullvaktmästaren Emil Konstantin Malmberg (f.1861) med hustrun Hilma (f.1861) och 3 mindre barn. På hyra bodde också sjömannen Josef Sundblad (f.1856) med hustrun Augusta (f.1861) och 2 mindre barn, sjömannen Karl Forsström (f.1840) och sjömannen Karl Eriksson (f.1851) med hustrun Selma (f.1860) och 3 barn.

År 1890 ägdes gården av sjömansänkan Greta Weckström och med henne bodde barnen Maria (1868), Alfred (f.1871), Johan (f.1873) och August Wilhelm (f.1877). På hyra bodde vaktmästaren Emil Malmberg med familj, och sjömannen Karl Andersson (f.1858) med hustrun Alexandra (f.1859) och 2 barn. Där bodde också sjömannen Josef Anders Sundblad med hustrun Augusta, liksom Matts Nylund.

År 1895 ägdes gården av änkan Greta Weckström, som bodde med barnen August och Maria. Alfred och Johan hade ”utvandrat medellösa” till Amerika. På hyra bodde fröken Maria Ekström (f.1825), kvinnan Katharina Johansson (f.1834), fiskaren Viktor Wilhelm Norrgran (f.1866) med hustrun Maria (f.1870) och 3 barn. Matts Nylund som benämns förra underofficeren bor på hyra, liksom skomakareänkan Maria Wallin.

År 1900 ägdes gården av änkan Greta Weckström, som bodde med sonen August. I gården bodde också sönerna Alfred och Johan, som nu hade återvänt från Amerika. Sjömannen Alfred (1871-1934) bodde med hustrun Anna, som han hade gift sig med i januari 1900 (född Lillvik 1872-1939) medan Johan (1873-1937) som också var sjöman bodde ensam. Sjömannen Karl Blomqvist (f.1855) bodde på hyra med hustrun Johanna (f.1849) och en dotter. På hyra bodde också jungfrun Anni Sjöblom med sin syster Ida, liksom fröken Amria Ekström med sin syster Hilda.

År 1904 ägdes gården av änkan Greta Weckström. Sonen August är skriven i gården trots att han nu hade utvandrat till Amerika. De andra sönerna bor dock i gården. Sjömannen Alfred har nu blivit tullvaktmästare och han bor med hustrun Anna och barnen Karl (1901-1925) och Agnes (1902-1923). Den andra sonen Johan, som tidigare var sjöman har nu avancerat till styrman och följande år hade han blivit kapten. På hyra bor uppsyningsmansänkan Katarina Malmberg (f.1837), fröken Maria Ekström (f.1825) och fröken Ida Ekman (f.1848). Också sjömannen Anders Vilhelm Mattila (f.1877) bodde här med hustrun Maria (f.1874).

År 1906, i december avled gårdsägaren Greta Weckström och gården övertogs vid arvsskiftet av hennes 4 barn.

År 1907, den 29 juni  övertog tullvaktmästaren Alfred Weckström hela gården när han löste ut sina 3 syskon och han bodde sedan i gården med hustrun Anna och 4 små barn. Gården värderades då till 8 060  mark och för 6 045 mark kunde han lösa ut syskonen. Hans bror August var skriven i gården trots att han bodde i Amerika. Den andra brodern, sjökaptenen Johan var också skriven i gården, trots att han säkert vistas långa tider på sjön. Hyresgäster fanns det gott om. Tulluppsyningsmansänkan Katarina Malmberg (f.1837) bodde där, liksom handlandedottern Maria Ekström (f.1825) och bokbindaredottern Ida Ekman (f.1848). Arbetareänkan Serafia Hannus (f.1841) bodde där, liksom jungfrun Maria Nyholm (f.1869).

Tulluppsyningsman Karl Alfred Weckström (1871-1934) var son till Karl Johan Weckström (1837-1879) och Margareta Mikander (1839-1906). Han var gift med Kajsa Lillvik (1872-1939) och de fick 8 barn.
Kajsa Lillvik var född i Sideby 1872 och hon dog i Kristinestad 1939. Hon var dotter till Johan Bernhardsson Bjors (f.1830, död i Amerika) och Anna Kajsa Lillträsk, som var född i Härkmeri (1834-1874). Hon var gift med tulluppsyningsmannen Karl Alfred Weckström (1871-1934).
Johan Bernharsson Bjors (f. 1830 i Lappfjärd, död i Amerika) var son till bonden och spelmannen Bernhard Bjors, f.1802. Johan var gift med Anna Kajsa Lillträsk (1834-1874) och de fick flera barn, bland annat Anna Kajsa Lillvik (f. 1872 i Sideby) som gifte sig med Karl Alfred Weckström (1868-1879).

År 1914 bodde det samma personer i gården. Alfred och Anna hade nu fått 7 barn och med dem bodde också pigan Elin Suojoki. I stort sett samma hyresgäster bodde kvar men sedan några år bodde också sjömansänkan Maria Brommels (f.1847) i gården. I april detta år fick tullvaktmästaren Alfred Weckström den fina utmärkelsen Stanislaiordens band, med påskriften ”för nit”.

Åren 1918 -1920 ägdes gården på tomt 67 av Alfred Weckström, som nu hade blivit tulluppsyningsman, som bodde med hustrun Anna. Äldsta sonen Karl finns antecknad och han hade 7 mindre syskon. August Weckström bodde i Minnesota i USA men var skriven i gården. Kaptensdottern Aina Argillander (f.1859) bodde på hyra efter att hon hade sålt sin ägande gård som stod längs Västra Långgatan på Richard Eklunds tomt Östra Långgatan 63.  Tjänarinnan Maria Nyholm bodde också på hyra.  Strykerskan Maria Jakobsson (f.1851) bodde här, liksom arbetaren Anna Kajsa Aho (f.1869) som var fattig och bodde med 3 mindre barn. Också arbetaren Wilhelmina Hinds (f.1855) bodde på hyra.

År 1924 ägdes gården av tulluppsyningsman Alfred Weckström och hustrun Anna. Äldsta sonen Karl Arne som var född 1901 hade i augusti 1924 gift sig med Anna Lillsjö från Dagsmark, hon var dotter till ”Lillsjö bagarin”. Karl Arne deltog som frivillig i Estlands inbördeskrig 1918 och blev sedan så sjuk att han avled i oktober 1925. Hustrun Anna väntade då hans barn, som föddes i februari 1926, som fick samma namn som fadern. Efter makens död flyttade Anna med sin son tillbaka till Dagsmark i slutet av 1920-talet.

Strykerskan Maria bodde ännu en tid i gården. Stationskarlen Arvid Hakala (f.1901) bodde på hyra med hustrun Tyyra (f.1900) och det gjorde också arbetaren Bruno Åkerberg (f.1890) med hustrun Maria och 3 barn.

År 1930 ägdes gården av tulluppsyningsman Alfred Weckström och hustrun Anna. Med dem bodde de vuxna barnen Helfrid (1904-1932), John Runar (1906-1992), Åke (1909-1989), Emil Fridolf (1911-1941) och 2 minderåriga barn. På hyra bodde arbetareänkan Maria Ylsöbäck (f.1854) med dottern Eva (f.1890). Änkefrun Rosa Rosendahl (f.1841) bodde också i gården, liksom arbetareänkan Wilhelmina Andtfolk (f.1874) med dottern Elna (f.1901). Arbetaren Matts Uppgård (f.1852) bodde också i gården en tid.

År 1934 övertogs gården av änkan Anna Weckström, eftersom hennes man hade avlidit i april detta år. Med henne bodde de yngsta barnen Emil Fridolf, Reinhold (1913-2004) och Borghild (1916-2002). De hade på 30-talet flera hyresgäster som endast bodde där i korta perioder.

År 1939 dog änkan Anna Weckström och gården övertogs av dödsboet. Där bodde Reinhold, Borghild och Emil Fridolf, som var född 1911. Han hade gift sig med Aune Sundberg, som var född år 1918 i Storå och de hade en son Johan Emil, som var född 1937. I gården bodde också Lauri Sundberg, som ser ut att vara Aunes storebror.

År 1942, den 5 maj löste dödsbodelägaren Åke Weckström ut sina syskon och han övertog då ensam hela gården. Köpeskillingen var 135 000 mark. Åkes bror Emil Fridolf hade stupat i början av fortsättningskriget 1941 och hans hustru Aune dog året därpå. och det ser ut som att Borghild Weckström skulle ha adopterat deras son Johan Emil (f.1937) och de fortsatte att bo kvar i gården. Köparen Åke Weckström bodde själv på Toivo bryggeritomten söder om staden. Denna hade han köpt i november 1933 av Irene Skades konkursbo, då alla maskiner redan var sålda. På hyra bodde chauffören Frans Viktor Ingves (f.1913) med hustrun Elsa Sofia från Lappfjärd. På hyra bodde också Anna Kajsa Arnfelt, som var född Rintala i Bötom 1876.

I början av 1950-talet ägdes gården av formannen Åke Weckström och där bodde hans syster, frisörskan Borghild med adoptivsonen Johan Emil. Chauffören Ingves bodde kvar och i gården bodde också tvätterskan Alma Jansson (f.1898 från Storå). Arbetaren Edvard Gran (f.1911) bodde i gården med sin stora familj före han flyttade till Lappfjärd, där han sedan arbetade som polis. Typografen Karl Ole Svens (1915-1981) bodde på hyra med hustrun Else Ingegärd (född Hellman i Lappfjärd år 1920) och sonen Jan Ole (f.1942).

I mitten av 1950-talet ägdes gården av formannen Åke Weckström och där bodde systern Borghild och adoptivsonen Johan Emil. På hyra bodde fortfarande chauffören Frans Viktor Ingves med hustrun Elsa Sofia. Dessa hade också fostersonen Roy Vidberg (född 1944 i Dagsmark). Roys far Runar Vidberg stupade i kriget före Roy föddes och hans mor Ellen dog i september 1948.

På hyra bodde också arbetaren Taisto Oskari Jansson (f.1929) med hustrun Signhild Berta (född Långfors i Sideby år 1925) och dottern Eija (f.1950). Karl Ole Svens bodde kvar med hustrun och sonen. Sjömannen Johan Arvid Blom från Petalax bodde på hyra en tid och han bodde med hustrun Anna-Liisa och flera barn.

På 1970-talet gjorde gårdsägaren Åke Weckström en större renovering av gården, som då fick 3 hyreslägenheter. Efter Åkes död 1989 övertogs gården av hans son, som sedan i sin tur sålde den vidare. Gården ägs i dag av en familj med rötterna i staden, och de har renoverat gården och satt den i ursprungligt skick. Trots sin höga ålder ser gården ut att vara i gott skick.

Foton och annonser.
Gårdens historia går tillbaka ända till 1834 och under så gott som hela tiden har den ägts av endast 2 familjer, nämligen Holmudds och Weckströms. Någon handelsverksamhet har inte förekommit i gården, utan den har använts enbart för boende. Fotot från sommaren 2020 är taget från sydost.
På gården finns denna byggnad, som enligt en annons 1907 skulle innehålla ett bageri, en stuga och en kammare. Fotot från sommaren 2021.
Efter kriget övertog formannen och museimannen Åke Weckström den gamla släktgården på Västra Långgatan 53. Själv bodde han med sin familj på det nedlagda Toivo bryggeriet men mycket tid tillbringade han också på sitt museum Carlsro. Fotot lånat från Carlsro museum.
Enligt Syd-Österbotten 30.4.1904 hade Emil Weckström fått sin sjökaptensexamen med höga vitsord. Vid samma årstid hade han år 1900 blivit understyrman år 1900 vid Vasa navigationsskola.
Gårdsägaren Margareta Weckström, som kallades Greta dog i staden i december 1906. Enligt annonsen skulle hon ha varit född Nikander.
Året efter att Greta Weckström dog så såldes hennes tillhörigheter och gård på offentlig auktion. Gården hade då 7 rum, 2 förstugor och kök och på gården fanns en bagarstuga med kammare och nödiga uthus. Sonen Alfred gav det högsta budet på 8 000 mark och han bodde sedan där med sin familj. Annons ur Syd-Österbotten 15.6.1907.
Alfreds och Annas dotter Agnes dog i 20-års ålder år 1923. Hon var då föreståndare vid stadens postkontor och den tjänsten övertogs efter henne av Hjördis Bertell.
År 1917 hade sjökapten Emil Weckströms hundvalp försvunnit och den tiden var det vanligt att annonsera efter förlorade husdjur i tidningen.
År 1923 skaffade Arne Weckström en bil med vilken han kunde skjutsa folk. Annonsen ur Syd-Österbotten 17.11.1923.
År 1924 gifte sig Alfred och Annas son Karl Arne med ”Lillsjöbagarinas” dotter Anna från Dagsmark. Kort därefter dog Arne , då den unga änkan redan väntade hans barn.
Det var år 1924 som Arne Weckström som var född på Västra Långgatan 53 gifte sig med Anna Lillsjö  från Dagsmark. Arne var son till tulluppsyningsmannen Alfred Weckström, f. 31.5 1871 i Kristinestad, d. 21.4 1934 och Anna Caisa Johansdr. Lillvik, f. 19.11 1872 i Vikbäck i Lappfjärd, d. 1939 i Kristinestad. Arne hade syskonen Anna Helfrid, f. 1904, Runar, f. 1906, Åke f. 1909, Fridolf f. 1911, stupade 1941, Reinhold f. 1913 och Borghild f. 1916.
Arne Weckströms hustru Anna, som kallade sig ”junior” erbjuder stickningsarbeten i Syd-Österbotten 11.3.1923. Några år efter Arnes död flyttade Anna tillbaka till Dagsmark och arbetade där som sömmerska.