Rådhusgatan och dess park.

Från rådhusets trappa kan man överblicka hela parken, Rådhusgatan och Salutorget.
Rådhuset som byggdes i början av 1850-talet är ett av stadens ståtligaste byggnader. Det här är det tredje rådhuset i staden och de två tidigare stod på Rådstuvutorget, som idag kallas Salutorget. Det var den kända arkitekten Ernst Lohrman som gjorde ritningarna, alltså samma man som och gjorde ritningarna till kyrkan i Lappfjärd. Stadens förvaltning är i dag inrymd i byggnaden och stadsfullmäktige brukar hålla sina möten i festsalen på övre våningen.
Klockan i rådhusets torn har visat tiden åt Kristinestadsborna ända från 1856 då byggnaden togs i bruk. Den första klockan som hade tillverkats i staden redan år 1777 hade tidigare funnits i det gamla rådhuset på torget men den flyttades sedan till det nuvarande rådhuset. År 1885 skaffades en ny klocka från Sverige, som sedan dess har visat tiden åt stadsborna. Fotot taget sommaren 2019 från nordväst.
I stadsplanen från år 1825 så fanns det ingen park på detta ställe. På den här sidan av gatan fanns det då 4 gårdstomter men gårdarna revs i slutet av 1800-talet för att ge rum för parken. På andra sidan gatan fanns två större tomter, som rönte samma öde.
Om man lyfter blicken lite så kan man se spirorna på Ulrika Eleonora kyrkan, tegelväggen på Wihuris kaffepannsfabrik och i högra kanten syns verandan på Savanders gård på Västra Långgatan 17.
År 1899 byggde vattenfabrikören August Remahl denna gård invid Rådhusparken och själva läskedrycksfabriken fanns i källarvåningen. År 1910 sålde han gården åt försäkringsinspektören Rosenback och sedan dess har gården haft flera ägare.
Den gula byggnaden på Rådhusgatan 3 är fröken Ekmans gård från slutet av 1700-talet. Följande byggnad på Rådhusgatan 1 är av betydligt nyare datum och det var Sydbottens Andelsbank som uppförde det affärshuset år 1985.
Korsningen mellan Rådhusgatan och Västra Långgatan. Till vänster fröken Ekmans gård och till höger syns en del av Glassbarshuset.
Glassbarshuset på Rådhusgatan 4 byggdes år 1785 och huset innehåller i dag en damfrisering och flera bostäder.
Den äldsta delen av Glassbarshuset byggdes år 1785 och har sedan dess byggts till flera gånger och renoverats regelbundet.
Ekmans gård på Rådhusgatan 3 byggdes i slutet av 1700-talet. Till vänster syns bokhandlare Stendahls eller Jyllis gård.
Den äldsta delen av det så kallade Cornerhuset byggdes år 1813 och har sedan byggts till och renoverats ett otal gånger. I byggnaden finns det i dag en restaurang och flera butiker, och i byggnaden längs med Rådhusgatan finns stadens turistbyrå. Staden är en del av Cittaslow-nätverket och varje år ordnas en speciell vecka med tema för det goda och lugna livet.
Sydbottens Andelsbank rev år 1984 den gamla apoteksbyggnaden och byggde följande år det här affärshuset i hörnet av Östra Långgatan och Rådhusgatan. Banken förfogar över en stor del av första våningen med hela övre våningen är uthyrd åt flera företag.