Granlunds gård på Västra långgatan 27.

Den här gården på Västra Långgatan 27 byggdes år 1852 av skepparen Abraham Lagerstam. Fotot från sommaren 2020.
Enligt stadsplanen år 1751 så ägdes denna tomt, som då hade nummer 40 i det första kvarteret av Anders Åkervall.
Enligt stadsplanen från 1825 har tomten nummer 54 i det första kvarteret.

Enligt senare mantalslängder ägdes tomt nr 54 på Västra Långgatan 27 i det första kvarteret:

År 1835 ägdes den gamla gården på tomt nr 54 av skeppareänkan Magdalena Höök (1785-1852), som var dotter till ”Rika Bergen”. Hon hade varit gift med skepparen Gustaf Erik Höök (1777-1822) och de hade fått 5 barn. Gustaf Erik var son till handelsbetjänten Abraham Höök och Anna Greta (f.1756), som hade bott i gården på samma tomt, som också hade haft nummer 52.

År 1850 ägdes den gamla gården av skeppareänkan Magdalena Höök, med döttrarna Anna, Maria och Johanna.

År 1852 byggde skepparen Abraham Lagerstam (1811-1884) den gård som fortfarande står kvar. Han var född i Pernå , blev sjökapten år 1839, samma år som han flyttade till staden. Han hade år 1838 gift sig med Christina Wilhelmina (1818-1874), som var dotter till Gustaf Erik och Magdalena Höök. Boende också svägerskan Anna Höök.

År 1860 ägdes gården på tomt nr 54 av kofferdiskepparen Matts Ekman (1803-1898). Han var född i staden och han var sedan år 1830 gift med Greta Åman (1806-1878) Med dem bodde två pigor.

År 1865 ägdes gården av skepparen Matts Ekman och hustrun Margaretha, som kallades Greta och pigan Kajsa. Kapten Ekman som som hade fört befäl på flera fartyg gick i land för gott år 1860 och efter det sysslade han med fiske och han bodde under långa tider i sin fiskestuga i Skatan.

Ännu år 1880 bodde Matts Ekman i gården, som hade blivit änkling ett par år tidigare. Då han sålde gården åt stadstjänaren Matts Lindberg, så bodde han troligtvis efter det ute i stugan i Skatan fram till sin död år 1898.

År 1885 ägdes gården av stadstjänaren Matts Lindberg, men han bodde inte i gården. Där bodde sjötullvaktmästaren Bäckman (1859) och hustrun Maria (1858). Också Maria Teresia Lindström (1835) med sonen Karl (1867) bodde här, likaså sjömannen H. A. Backman (1859) och hustrun Maria (1858). Justeraren Rodas från Vasa brukade regelbundet besöka staden för granska och justera handlarnas mått och han bodde då i stadstjänare Lindbergs gård.

År 1895 ägdes gården av ölbryggareänkan Aurora Båge. Aurora var född år 1837 i staden och hon var dotter till Christian Olin. Hon var änka efter ölbryggaren Petter Henrik Båge (1836-1880). Aurora bodde inte här utan hon bodde själv i gården nr 26, på Strandgatan 59. Däremot bodde Alfred Carlströms kontorist Wilhelm Martens och hustrun Hulda i Granlunds gård. Wilhelm och Hulda köpte i början av 1900-talet Parmans gård på Strandgatan 55, nuvarande finska församlingshemmet. Däremellan hann de också bo en tid på Hållfastgatan 14. I februari 1897 utbröt eld i uthuset på  Båges gård men tack vare god tillgång på vatten kunde huvudbyggnaden räddas och skadorna på uthuset blev relativt små.

År 1900 ägdes gården av Aurora Båges son, ölbryggaren Henrik Båge, som var född i staden år 1865. Henrik bodde inte här, eftersom han själv bodde på Strandgatan 59. Mamman Aurora hade avlidit 1897. I november 1900 sålde Båge gården på Västra Långgatan 27 åt guldsmeden Alexander Sandelin. Denne hade sin guldsmedsaffär i gården Östra Långgatan 50 och han bodde också där.  I gården bodde då fröken Selma Holmström (1829) och hennes syster Ingeborg (1833). Där bodde också folkskolläraren Karl Lindberg (1871) och hustrun Lydia.

År 1902 ägdes gården av guldsmeden Alexander Sandelin. Han var född år 1871 i Kurikka och år 1893 gifte han sig i Vasa med  Vilhelmina Holtti, som var född 1862. De fick totalt 7 barn, varav 6 levde till vuxen ålder. Sandelin både bodde och hade sin guldsmedsaffär i systrarna Wahlfors gård i hörnet av Östra Långgatan och Parmansgatan. På Västra Långgatan 27 bodde fröken Selma Holmström (f.1929) och systern Ingeborg.

År 1904 ägdes gården av guldsmed Sandelin och nu har han själv också flyttat dit från Östra Långgatan 50. Han bodde där med hustrun Wilhelmina och 5 barn och hos dem bodde också pigan Ida Aittamäki (f.1884). På hyra bodde systrarna fröken Selma Holmström (f.1829) och Ingeborg Holmström (f.1833) och deras piga Henrika Berg (f.1853).

I augusti 1908 var det nära att gården hade fattat eld, då lärlingen Juho Kannisto med blotta händerna skulle bära ut en gaslampa, som fattat eld i reservoiren. Då han släppte lampan i golvet, slog elden vitt omkring sig men den släcktes av de andra gesällerna (S-Ö 22.8.1908)

 År 1910 ägdes gården av guldsmeden Alexander Sandelin och Vilhelmina och de bodde själva i gården. Detta år hade de pigan Hulda Hellman (f.1892). Enda hyresgästen var fröken Selma Holmström. År 1912 bodde också sjökaptenänkan Adelina Sundqvist (f.1852) på hyra med barnen Herman (f.1890) och Helga (f.1892)

År 1914 bodde lantmätaren Ihmet Hannelius på hyra i gården. Han var år 1876 i Honkajoki och han var gift med Thyra Aminoff, som var född 1872 i Lappfjärd. De hade med sig 3 barn, plus pigan Hilma Lähdesmäki. På hyra bodde också handelsbiträdet Signe Suominen (1893). Guldsmeden Alexander Sandelin hade nu förvärvat gården på Östra Långgatan 50, där han hade haft sin affär sedan 1897 och han flyttade genast dit med sin familj.

År 1914, den 7 september sålde guldsmeden Alexander Sandelin gården åt sjökapten Gustaf Granlund och hans hustru Fanny för 24 000 mark. Han var född i staden år 1883 och var första gången gift med Fanny, som var dotter till sjökaptenen Gerhard Berg i Norrstan. Gustaf Granlund och hans Fanny bodde då på Östra Långgatan 17 i Norrstan. Sjökapten Granlund var så pass språkkunnig att han privat kunde ge lektioner i det engelska språket åt sådana elever som behövde det.

År 1916 ägdes gården av sjökapten Gustaf Granlund (1883-1955), Fanny (f. Berg 1861-1938). Före giftermålet 1912 var Fanny Berg föreståndare för det Norra Barnhemmet på Strandgatan. År 1916 bodde också affärsbiträdet Ingrid Johansson 1892 i gården.

År 1920 ägdes gården av kapten Gustaf Granlund (1883) och Fanny (1861). Där bodde också sjökaptenen Artur Berg (1886), änkefru Ida Sundholm (1847) med pigan Elna Henriksdal (1899) som var sjuklig. Också lärarinnan Anna Sundholm (1883) bodde här, liksom handlanden Axel Dahl (1853).

År 1922 ägdes gården av kapten Gustaf Granlund med hustrun Fanny. På hyra bodde justitie rådinnan Eva Stenbäck (1862). År 1924 bodde här änkefrun Olga Blomberg (1874).

Ännu år 1930 ägdes gården av sjökapten Gustaf Granlund. Efter en tid som sjökapten, så gick Gustaf i land och han var under en lång tid föreståndare för Nobel-Standards kontor i staden. Han innehade också flera kommunala uppdrag, han var bland annat ledamot i taxeringsnämnden och i hamnkommittén och han var också styrelsemedlem i Kristinestads sparbank. I slutet av 30-talet bodde pensionerade folkskollärarinnan Hilda Hasselblatt (f. 1876) på hyra i gården.

I början av 1940-talet ägdes gården av Gustaf Granlund, som efter hustrun Fannys död 1938, hade gift om sig med Martha Maria Lundqvist från Närpes. Gustaf Granlund bodde i gården ända tills han dog i januari 1955.

Granlunds gård fotograferad från sydost sommaren 2021.