K. V. Åkerblom.

Kristian Vilhelm Åkerblom föddes den 9 mars 1877 i Vörå, där hans far var urmakare. Eftersom det var 10 km väg till folkskolan, så fick han nöja sig med att gå i byns småbarnskola. Där lärde han sig att läsa och att skriva. Han växte upp under knappa förhållanden som vallpojke men i ungdomsåren fick han plats som lärling på ett plåtslageri i Vasa.

Han hade dock ett stort intresse av att studera och som 19-åring kom han in på lärarseminariet i Nykarleby år 1896. År 1900 var han färdigt utbildad lärare och fick tjänst i Vallgrund. År 1904 fick han tjänst som föreståndare på Kvevlax kyrkby folkskola, där han stannade tills han gick i pension.

Det är dock som historiker och författare han är mest känd. Han var också intresserad av musik och år 1907 gav han ut Folkskolans sångbok. Efter det tog hembygdsforskningen över och han kan nog kallas ”hembygdsforskningens fader i Österbotten”. Han var aktiv skribent och publicerade flera historiska artiklar i våra tidningar.  Till exempel i juni 1926 skrev i 3 långa tidningsartiklar i tidningen Syd-Österbotten där han beskrev hur det gick till då staden Kristinestad grundades år 1649.

År 1923 gav han ut Kvevlax historia, 1938 Lappfjärds historia del 1 och år 1952 del II. Han har också skrivit Korsholms, Övermark, Pedersöre, Pörtom och Replots historia. År 1935 gav han ut en bok om Johannes Klockars. Hans son Bror Åkerblom (1908-1984) har fortsatt i faderns fotspår och också gett ut flera historieböcker.

K. V. Åkerblom var också politiskt aktiv inom Svenska folkpartiet. Han var ledamot av lantdagen år 1917 och i riksdagen under åren 1919 – 1929 och 1930 – 1933. År 1946 tilldelades han skolråds titel och år 1948 blev han filosofiedoktor år 1948.

Han dog i Kvevlax 19 mars 1954.