Finska kriget 1808-09.

Sedan långa tider tillbaka i historien har Finland varit en del av stormaktsriket Sverige. Eftersom Sverige under långa tider var i krig med ett eller flera grannländer, betydde det att Finland också drabbades. Vårt geografiska läge med Ryssland som granne medförde att ryssarna flera gånger ockuperade vårt land i krigen mot Sverige, främst under Stora och Lilla ofreden på 1700-talet. Men då fred slöts återtog Sverige makten över Finland och ryssarna drog sig tillbaka.

I det så kallade Finska kriget 1808-09 mellan Ryssland och Sverige, ockuperade Ryssland igen hela Finland. Det här kriget var en del av Napoleonkriget nere i Europa och vårt land blev en spelbricka i stormaktskampen. Också våra trakter ockuperades och vittnesmålen över ryssarnas framfart bland ortsbefolkningen är grymma. Något krig i egentlig mening var det inte, eftersom den ryska armén ganska enkelt och utan större slag kunde marschera in i landet. Den svenska armén var totalt stridsovillig och i Stockholm rådde oenighet om hur kriget skulle föras. Egentliga strider eller ”affairer” som de kallades i tiderna fördes endast i Savolax och i Sydösterbotten. Det blodiga slaget i Oravais blev också det sista, eftersom den svenska armén där led ett så svårt nederlag att allt motstånd därefter var lönlöst.

Det är möjligt att om inte nationalskalden Johan Ludvig Runeberg skulle ha skrivit om hjältarna och striderna i sin bok ”Fänrik Ståls sägner”, så skulle det Finska kriget helt ha fallit i glömska. För Sverige var förlusten av Finland ett stort nederlag, vilket ledde till att den svenska kungen Gustav IV Adolf avsattes i en statskupp.

I september 1809 slöts freden i Fredrikshamn och Sverige förlorade Finland, som det visade sig för gott. En allmän uppfattning är att detta krig var en stor förlust för Finland men i verkligheten var kriget och den därpå följande freden en stor lycka för det finska folket. För Storfurstendömet Finland blev det flera stora förbättringar efter freden, eftersom landet fick behålla alla rättigheter som det hade haft men slapp så gott som alla skyldigheter. Men såren efter det Finska kriget är svårläkta och rysshatet har en tendens att till en del fortsätta ännu i våra dagar.

Vill du läsa mera om händelser i vår region under Finska kriget, så välj kategori genom att klicka på knappar här under:

Striderna i Lappfjärd enligt Lasse Backlund
Rurik Nylunds berättelse om striderna i Lappfjärd
När Ryssen kom till Lappfjärd, av Karl Johan Roos
Berättelse från Lappfjärd 1808, av Elias Lagus
Krigsminnen från 1808, av Gånge Rolf
Händelserna i Ömossa enligt Hilma Norrgård.
Wilhelm von Schwerin
Soldat Matts Hwasse från Lappfjärd
Den svenska trumslagaren som kom till Lappfjärd
Kyrkoherde Carl Hägg berättar
Vegesacks rapport om affären vid Lappfjärd
Gyllenbögels rapport om affären vid Kristinestad och Tjöck

Närpes stoltaste historiska minne

Striden vid Finby bro i Närpes
Striderna i Kauhajoki 10 aug 1808 enligt Walter Sjöblom
Vegesack landsteg inte i Kristinestad, utan i Kaskö
Anteckningar från kriget 1808
Slaget vid Lappfjärd 1808 enligt Sydin 1908
Krigshändelserna i Kristinestad, av G. Skrifvars
Kriget enligt Åbo Tidning
Sekelminnen ur Kristinestads historia
 

Foton från Finska kriget.

Albert Edelfelts akvarell "Björneborgarnas marsch" från 1900 visar en del av de svensk-finska trupperna under det Finska kriget 1808-09.
Albert Edelfelts akvarell ”Björneborgarnas marsch” från 1900 visar en del av de svensk-finska trupperna under det Finska kriget 1808-09.
General Orloff-Denisoff (1775-1844).
Den ryska generalen Orloff-Denisoff (1775-1844) som vistades i Lappfjärd under finska kriget 1808-1809. Han är känd som en grym och hänsynslös officer, som pinade och våldförde sig på lokalbefolkningen.
Albert Edelfelts teckning "Döbeln vid Jutas".
Albert Edelfelts teckning ”Döbeln vid Jutas”.
Runeberg skrev och Albert Edelfelt ritade den populära soldaten Sven Duva, som inte släppte någon över bron.
Runeberg skrev och Albert Edelfelt ritade den populära soldaten Sven Duva, som inte släppte någon över bron.
På kartan syns de viktigaste orterna i Finland under det Finska kriget 1808-09.
På kartan syns de viktigaste orterna i Finland under det Finska kriget 1808-09.
Fredsavtalet mellan Ryssland och Sverige skrevs i Fredrikshamn den 17 september 1809. Det skrevs på franska och undertecknades av Anders Fredrik Skjöldebrand och Curt von Stedingk från Sverige och Nikolaj Rumtjantev och David Alopaeus från Ryssland. I och med detta fredsavtal skildes Finland från Sverige för gott.
Fredsavtalet mellan Ryssland och Sverige skrevs i Fredrikshamn den 17 september 1809. Det skrevs på franska och undertecknades av Anders Fredrik Skjöldebrand och Curt von Stedingh från Sverige och Nikolaj Rumtjantev och David Alopaeus från Ryssland. I och med detta fredsavtal skildes Finland från Sverige för gott.