Den försäkrade gården på tomt nr 177

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1906.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och på 1870-talet försäkrades byggnaderna på tomten för första gången. År 1906 ville den dåvarande ägaren, affärsbiträdet Anna Printz förnya den gamla försäkringen, eftersom hon hade gjort flera förbättringar, som hade höjt värdena. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Anna uppgav då att på tomten fanns det nödiga brandredskap, nämligen 4 brandstegar, 2 brandhakar och 2 brandämbare, alla märkta med tomtens nummer i oljefärg.

Anna Printz uppgav att det på tomten, som var 1 190 m² stor inte fanns någon brunn men att byggnaderna stod vid Stadsfjärdens strand, därifrån vatten vid en eventuell eldsvåda kunde langas eller pumpas.

Så här var byggnaderna placerade på Strandgatan 20 år 1906, då handelsbiträdet Anna Printz skulle försäkra sina byggnader.

Det fanns fyra byggnader på tomten år 1906, som Anna ville försäkra:

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1810, brädfodrat och målat med oljefärg och hade ett tak av asfaltfilt. Byggnaden var 13,2 m lång, 3,6 m bred och höjden från marken till takkammen 4,9 m. Byggnaden hade en våning och där fanns tre. I dessa fanns det 1 kakelugn och tvåhällspisar.

Byggnaden försäkrades för 3 700 mark.

Byggnad nr 2:

Ett boningshus av timmer i försvarligt skick, uppfört år 1830, inte brädfodrat men nog målat och hade ett tak av asfaltfilt. Huset var 4,6 m långt och 4,16 m brett och där fanns ett boningsrum med en spis och en bakugn.

Byggnaden försäkrade för 600 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad eller ett härbre av stock i försvarligt skick, uppförd år 1828, inte brädfodrad men nog målad och taket var lagt med asfaltfilt. Uthuset var 3,43 m långt och 3,24 m brett och där fanns en hushållsbod.

Byggnad nr 4:

En uthusbyggnad av stock i gott skick, uppförd år 1830. Brädfodrad och målad och hade ett tak av asfaltfilt. Uthuset var 15 m långt och 4,45 m brett och där fanns en foderlada, stall, latrin med spillningskast och ett fähus.

Uthuset försäkrades för 500 mark.

Några fler byggnader fanns inte på tomten men Anna Printz försäkrade inkörsporten för 70 mark och den var gjord av stock och plankor. Hon försäkrade också planket runt tomten för 130 mark och det var 70 m långt och 2,30 m högt.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 5 200 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 39,32 mark. Den här avgiften eller premien gällde i 5 års tid och premien skulle då justeras i samband med att byggnaderna och brandredskapen granskades.

Anna uppgav att det inte fanns några eldfarliga inrättningar på tomten och inte på granntomterna heller. Förutom en björk, så fanns det inga skyddande lövträd på tomten.

Brandstodsbolagets lokala agent, sjökaptenen Wilhelm Hagen uppgav att huvudbyggnaden nr 1 hade genomgått en större renovering och ”satt i propert och tidsenligt stånd, såväl ut, som invändigt”. Huvudbyggnaden var lagstridigt placerad, då en del av den stod på gatan. Byggnaden 2 och 3 var placerade för nära tomtgränsen, i strid mot stadens byggnadsförordning.

Då Anna Printz år 1906 tecknade en ny brandförsäkring, så lät hon rita upp denna planteckning. Infälld i nedre kanten hennes namnteckning från försäkringsbrevet.