Kristinestads handelsflotta.

Då handeln och seglationen blev fri från alla begränsningar i slutet av 1700-talet, kunde handelsmännen och borgarna i Kristinestad konkurrera med de andra städerna i Finland på samma villkor. Förgången var den tid då endast stapelstäderna hade rätt att idka handel också med andra länder än Sverige. Redarna lät bygga stora segelfartyg, som också kunde segla på de större haven och Kristinestads läge vid Bottenhavets kust var mycket bättre än grannstäderna i norr. Den isfria seglationssäsongen var längre både på hösten och på våren jämfört med värsta konkurrenten Vasa, för att inte tala om Uleåborg.

Kristinestads blomstringstid började i slutet av 1700-talet och fortsatte lysande ända till 1860-1870-talet. Handeln utveckling var enorm i staden och i mitten av 1850-talet hade Kristinestad den tredje största handelsflottan i landet, efter Åbo och Uleåborg.

Om du vill läsa mera om speciella händelser i Kristinestads sjöfart, så skall du klicka på någon rubrik här under. Om du vill läsa mera ingående om Kristinestad och dess sjöfart, bör du skaffa eller låna Christer Norrviks bok ”Stad under segel”, som utkom år 1999.

Ulricas världsomsegling