Badhusparken.

Denna park som ligger ungefär 500 meter söderut från stadens centrum har fått sitt namn efter det badhus som i tiderna fanns nere vid Stadsfjärdens strand. Badhuset förstördes delvis av ryska bombplan under kriget och det byggdes inte upp igen. Initiativet till själva parken togs av Albina (född Svensson) som var gift med kommerserådet E. Alf. Tötterman. Albina var lärarinna vid fruntimmersskolan I Kristinestad och aktiv i flera föreningar

Badhusparken ligger nära Varvsbacken, mellan Strandgatans södra ände och Stadsfjärden. Parken ligger ca 500 meter från Salutorget och på vägen dit korsar man den omtalade Kattpiskargränden.
I Badhusparken finns en omtyckt lekpark för familjens yngsta.
Båtar ligger förtöjda vid Badhusparkens bryggor i Stadsfjärden. Längst bort syns Stadsbron eller Stenbron som den hette då den byggdes.
Mitt i Badhusparken står ”Gula paviljongen” som kan användas vid olika tillställningar sommartid. Det var den lokala Lionsklubben som tog initiativ och drev på bygget av denna paviljong som kunde invigas i juli 1995. Själva paviljongen byggdes av Kortesniemis snickeri i Kärjenkoski.
I norra ändan av Badhusparken finns ett hav av vackra pioner.
Sjökapten Starcks gård byggdes runt 1900 i Badhusparkens norra ända.
Parken är anlagd nere vid havet, något som gör parken extra fin och tilltalande. Här fanns i tiderna en allmän badstrand men hälsomyndigheterna stängde den i juni1970, eftersom de hade mätt upp en alarmerande hög halt av coliforma bakterier.
Badhusparken är lummig och de stora träden ger lite skugga under varma sommardagar. Som gjort för en picnic i det gröna med utsikt över Stadsfjärden.
Segelbåt på väg till gästbryggan vid hotellstranden. Foto från Badhusparken i juni 2020.
En del av Sjöhistoriska föreningens samlingar finns i denna byggnad på Strandgatan 62 bredvid Badhusparken. Byggnaden är gammal och där har funnits både snickeri och metallverkstäder. Själva muséet finns på bibliotekshusets övre våning vid Salutorget men en del intressanta föremål visas upp i den här byggnaden.
Blomrabatt i Badhusparken år 2014. På andra sidan Stadsfjärden syns alla hamnbyggnader.
Badhusparken fotograferad från Tjärhovet på andra sidan Stadsfjärden. Avståndet mellan stränderna är 300 meter.
I Badhusparkens södra ända finns Sjöfartsmuséet , som syns i högra kanten. Mellan björkarna skymtar Gula paviljongen och 500 meter rätt fram finns Salutorget.
Badhusparken är välskött och pryds av ståtliga träd och vackra blommor.
Handlanden Emil Axelin lät bygga detta ståtliga hus med flera lägenheter omkring år 1900. Det ligger nära Badhusparken i Strandgatans och Parkgatans korsning.
”Allsång i Badhusparken” brukar vara en omtyckt tillställning. Fotot från 2014 där spelmännen Mikael Ekholm, Mikael Bodman och Kaj Nyström står för musiken och allsångsledandet.
Sjömännens monument i Badhusparken avtäcktes under en högtidlig ceremoni i oktober 1958. Det var rådmannen Gösta Lindqvist, som hade tagit initiativ till detta minnesmärke, som skall hedra minnet av de otaliga sjömännen från Kristinestad. Monumentet bekostades av staden och av en stor mängd donatorer och det överläts åt staden efter avtäckelsen.
Monumentet är försett med en bronsrelief av barkskeppet Carolina och den är gjord av Tauno Wirkkala.
Bredvid Gula paviljongen finns Jantestenen, som man borde trampa på, så att inte kommer upp ur marken. Den förebygger allt från illvilja och trångsynthet till avundsjuka och missunnsamhet.
På fotot från sommaren 2023 så ser man hur vassen håller på att breda ut sig vid Badhusparken.
Paviljongen med lysande julgran, fotograferad i kvällsmörker år 2023.
Stadens planteringsnämnd anlade i tiderna en lekpark i Badhusparken, där vuxna till och med kunde spela tennis medan barnen gungade, mot en avgift. Annonsen ur Syd-Österbotten 20.6.1903.
Paviljongen skymtar bakom träden i Badhusparken på Ina Roos foto från början av 1900-talet. På andra sidan Stadsfjärden syns raden av magasin och strandbodar. Den här tiden fanns det inga gårdar eller bostäder på den östra sidan. Fotot från SLS:s arkiv.
Ina Roos var en känd fotograf i Kristinestad runt sekelskiftet 1800-1900. Detta foto från Badhusparken är från början av 1900-talet där den nya kyrkan minns med, precis som kapten Starcks gård nere vid stranden. Fotot från SLS:s arkiv.
Nyanlagda gångar i badhusparken i början av 1900-talet. Fotot som är taget av Ina Roos är utlånat av stadens museum Carlsro-
Enligt skylten blir det böter på 40 mark för den kör över eller går på den nya gräsmattorna. Mitt i bild badhuset och till vänster flera segelfartyg i hamnen. Fotot som är taget av Ina Roos omkring 1900 är utlånat av stadens museum Carlsro.
Denna artikel publicerades i Kristinestads Tidning år 1997 med anledning av att ett julkort hade skickats från staden till Helsingfors år 1906.