Brandförsäkring på gården på tomt nr 27, väster

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Den 19 september 1878 förvärvade skräddaren Hjertström den här gården och han tecknade då en brandförsäkring, men detta försäkringsbrev är inte tillgängligt.

Den 28 juli 1902 tecknade Hjertström en ny brandförsäkring, eftersom han hade gjort flera förbättringar på byggnaderna och värdet då blivit högre. Hjertström uppgav att tomten då var 628 m² stor och både norra och södra sidan var 34 långa. Alla brandredskap som behövdes för att kunna teckna en brandförsäkring fanns i gården, nämligen tre brandstegar, två brandhakar och 2 brandämbare. Han uppgav också att det inte fanns några eldfarliga inrättningar på hans tomt och inte på granntomterna heller.

Brandstodsbolagets lokala agent, kapten Wilhelm Hagen skrev i sin rapport att ingen byggnad på tomten uppfyllde villkoren i den nya byggnadsordningen. Enligt den fick inga byggnader vara sammanbyggda och i detta fall var boningshuset hopbyggt med uthuset. Byggnad nr 2 var byggd mer än 4 meter över tomtgränsen i öster och samma gällde för den oförsäkrade lilla byggnaden nr 4.

Den blåa linjen visar tomtgränserna och det syns att två byggnader var uppförda helt eller delvis på granntomten. År 1902 då denna planteckning gjordes var huvudbyggnaden endast 6 m lång.

På tomten fanns det fyra byggnader men endast 3 skulle brandförsäkras:

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1824, brädfodrat och målat med oljefärg och takat var av asfaltfilt. Längs gatan var huset 6,83 m långt, 5,34 m brett och höjden från marken till takkammen var 5,94 m. Det var byggt i två våningar och i båda våningarna fanns det 2 rum, med totalt 4 kakelugnar. På gårdssidan fanns det en veranda, som var byggd av korsvirke och bräder.

Hela byggnaden försäkrades för 3 500 mark.

Byggnad nr 2:

En bagarstugubyggnad av timmer i försvarligt skick, byggd år 1830, brädfodrad och målad med kompositionsfärg och taket var gjort av asfaltfilt. Byggnaden var 7,43 m lång, byggd i en våning och där fanns två boningsrum. I dessa rum fanns det en kakelugn och en köksspis med en bakugn.

Bagarstugan försäkrades för 1 000 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad i förening med boningshuset, byggt av stock och i försvarligt skick. Uppfört år 1834, brädfodrat och målat med kompositionsfärg och taket gjort av asfaltfilt. Uthuset var 28,61 m långt och 3,56 m brett och från marken till takkammen var det 3,56 m. I uthuset fanns ett boningsrum med en köksspis, två förrådslokaler, vedlider, foderlada, stall, fähus och latrin med spillningskast.

Uthuset försäkrades för 1 200 mark.

Byggnad nr 4 var ett litet uthus byggt av korsvirke och bräder och det lämnades utan försäkring.

Förutom de tre byggnaderna så försäkrades också den målade inkörsporten för 150 mark. Den var byggd av stock och bräder och in försäkringen ingick läs, reglar och gångjärn.

Ett målat plank som var byggt av stock och bräder försäkrades för 70 mark. Det var 10 m långt och 2,20 m högt.

Det totala försäkringsbeloppet uppgick alltså till 5 920 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 67,16 mark. Inträdesavgiften eller premien höjdes från det normala för samtliga byggnader. Boningshuset +20 % eftersom det var byggt i två våningar och ytterligare 30 % för att det var hopbyggt med uthuset. Uthuset nummer tre +30 % eftersom det var hopbyggt med boningshuset. Bagarstugan nummer två +30 % eftersom det stod för nära uthuset nr 4.

Så här såg den planteckning ut, som skräddare Hjertström lät rita upp år 1902 då han tecknade en ny brandförsäkring. Infällt i övre kanten hans namnteckning på försäkringsbrevet.

Brandförsäkringen 1912

År 1911 byggdes gården till i den norra ändan med mer än 5 meter, så att den nu blev 12 meter lång. Det totalt försäkringsbeloppet steg då från 5 920 mark till 10 070.