Gamla gårdar

Eftersom Kristinestad är en gammal stad och har varit förskonad från större bränder, så finns det gott om gamla, fina byggnader. De äldsta gårdarna är från 1700-talet men de flesta är byggda under staden storhets tid på 1800-talet. Gårdarna hade i tiderna adresser endast på de 4 längsgående gatorna, så  välj gata först, så kan du sedan välja gårdsnummer.

-Strandgatans gårdar.

-Östra Långgatans gårdar.

-Västra Långgatans gårdar.

-Staketgatans gårdar.

-Varvsgatans gårdar

-Skolgatans gårdar

-Kyrkogatans gårdar

Det var först på 1920-talet, som staden fick sitt nuvarande system med gator och gårdsnummer. Före det hade gårdarna namn, som de äldre stadsborna nog kände till. Det kunde vara till exempel änkan Sundströms gård, bokhållare Ramströms gård och sjökaptensdotter Ekman gård. Staden var indelad i 4 kvarter med början i söder. Alla gårdstomter hade ett nummer, som inte hade någonting med dagens gatunummer att göra.  Det kunde alltså heta ”Tullvaktmästare Karl Weckströms gård på tomt nr 67 i första kvarteret enligt stadsplan från 1825”. Ledarskribenten på Syd-Österbotten föreslog redan i juli 1906 att gårdsnummer skulle införas, eftersom det fanns många nyinflyttade i staden som inte hade en aning om var ”Bryggmästare Båges hus” fanns. Men det dröjde ända till självständighetstiden förrän nuvarande system infördes.