Brandförsäkringen år 1911

Sammanställt av Lasse Backlund i juli 2024.

År 1911, den 23 februari tecknade bleckslagare Gustafsson en brandförsäkring i ”Städernas allmänna brandstodsbolag i Finland” på byggnaderna på tomt 210, Östra Långgatan 34. Han uppgav då att tomten var 351 m² stor och gränsade mot Östra Långgatan, som på detta ställe var 6,53 meter bred. Avståndet till stranden var 145 meter och på tomten fanns alla nödvändiga brandredskap, såsom 2 brandstegar, två brandhakar och två brandämbare.

På tomten fanns det fyra byggnader och alla blev brandförsäkrade:

Byggnad nr 1:

Ett bostadshus av timmer, uppfört år 1838, brädfodrat och målat med kompositionsfärg och taket var lagt med asfaltfilt. Huset var 8,37 m långt och 5,18 m brett, i en våning och där fanns tre boningsrum. I dessa rum fanns det en kakelugn och en spis med bakugn och inmurad gryta. I det sista rummet fanns det en rökningsugn och i det rummet var väggar och tak beklädda med järnplåt och asbestpapp. Golvet i det rummet var lagt med tegel och så fanns det ännu ett skafferi, som var byggt av korsvirke och bräder.

Gustafsson ville försäkra gården för 3 000 mark men brandstodsbolaget godkände endast 2 500 mark.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad av stock och delvis av korsvirke och bräder, i gott skick och uppförd år 1868. Uthuset var brädfodrat och rödmålat och taket var av asfaltfilt. Uthuset i vinkel var 10 meter i öster och 8 meter i norr, 4 meter i södra gaveln och 3,86 m i den västra ändan. Där fanns ett vedlider, foderlada, fähus samt latrin med spillningskast.

Uthuset värderades till 500 mark.

Byggnad nr 3:

Ett uthus i försvarligt skick, uppförd av korsvirke och bräder, byggt år 1885, rödmålat och hade ett tak av bräder. Huset var 3,12 m långt, 2.67 m brett och det användes som redskapslider.

Uthuset värderades till 30 mark, trots att Gustafsson hade värderat det till 100.

Byggnad nr 4:

Ett uthus av korsvirke och bräder i försvarligt skick, uppfört år 1887, målat med rödfärg och hade ett brädtak. Uthuset var 8,15 m långt och 2,35 m brett och det användes som vedlider och redskapslider.

Uthuset värderades till 50 mark.

Då bleckslagaren och korvrökaren Gustafsson år 1911 tecknade en brandförsäkring, så ritades denna planteckning upp som visade byggnadernas placering på tomten.

Förutom de här byggnaderna försäkrades inkörsporten för 50 mark och hela försäkringsvärdet uppgick till totalt 3 130 mark. Gustafsson uppgav att det inte fanns några fler byggnader på tomten och några träd eller trädgård fanns inte heller.

Han uppgav att i huvudbyggnaden fanns ett korvmakeri med en rökningsugn men några andra brandfarliga inrättningar fanns inte på hans tomt och inte på granntomterna heller.

Före försäkringen kunde godkännas skulle byggnaderna och brandredskapen granskas. Granskningen utfördes av brandstodsbolagets agent Wilhelm Hagen och till sin hjälp hade han Emil Holmström och Konrad Sundman. Försäkringspremien uppgick till 28 mark 23 penni per år.