Den försäkrade gården på tomt nr 38

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1860, i juli anhöll handlanden Josef Lind att byggnaderna på hans tomt nr 38 skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och Josef uppgav då att på hans tomt fanns det 3 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svablar och 2 brandämbare.

Josef Lind uppgav att den tomten, som ligger mitt mellan båda långgatorna var 2 919 kvadratalnar i areal vidd. I norra ändan gränsar tomten till tomterna 49 och 37, i öster var sidan 38 alnar och den gränsade till Östra Långgatan. Den västra sidan var 38 alnar lång och den gränsade till Västra Långgatan. I söder gränsade tomten till ”den forna, men ännu begagnade Lillgränden”, som uppgavs vara 5 ½ alnar bred, alltså 3, 30 meter.

Då Josef Lind år 1860 försäkrade byggnaderna, så lämnades bostadshuset vid Västra Långgatan bort men de andra byggnaderna togs med.

På tomten fanns det 5 byggnader men av någon anledning, så lämnades det mindre bostadshuset vid Västra Långgatan bort, medan dessa togs med:

Byggnad nr 1:

En träbyggnad, byggd av furu- och grantimmer år 1812 och 1830, brädfodrad och målat med mörkröd vattenfärg. I gården finns 9 rum, nämligen 2 förstugor, ett kök, en sal, fem kamrar och i dessa fanns det totalt 6 kakelugnar, i köket en spis med bakugn. Huset längd är 38 alnar, under ett kakeltal och har en hög stenfot.

Som brukligt var så försäkrades alla byggnadsdelar skilt för sig och till exempel stenfoten brandförsäkrades till 18 rubel silver.

Yttre taket av kakel värderades till 150 rubel, golven av granplankor till 50, innertaken av furubräder till 50 och trapporna till 3 rubel. I gården fanns det 11 fönster, som var 2 ½ alnar höga och deras värde var 30 rubel tillsammans och ett vindsfönster i södra gaveln 1 rubel. Där inne fanns det 9 halvfranska dörrar, för 30 rubel totalt.

Kakelugnarna hade ett värde om 10 rubel per styck, köksspisen kostade 35, skorstenarna 5 rubel per styck och det fanns tre stycken. Två rum hade franska tapeter och tre hade vattenfärgade tapeter.

Hela byggnaden försäkrades för 840 rubel.

Byggnad nr 2:

En träbyggnad i en våning, byggd av grantimmer år 1845 och blev brädfodrad följande år och målades då med röd vattenfärg. I byggnaden fanns två magasin, två lider, en foderlada, ett stall, ett fähus och ett spillningslider. Det var 56 ½ alnar långt, hade ett kakeltal och hade en riktig stenfot. Uthuset försäkrades för 450 rubel.

Byggnad nr 3:

En byggnad uppförd år 1835 av grantimmer i en våning. En del var brädfodrad men hela huset var rödmålat. Där fanns en förstuga, två kamrar och ett kök och i byggnaden fanns det två kakelugnar och en spis.

Byggnaden försäkrades för 330 rubel.

Byggnad nr 4:

En byggnad i två våningar uppförd år 1823 och där fanns ett magasin och en vind. Också denna byggnad hade ett tak av kakel och hade delvis en stenfot men stod annars på stockar.

Det här härbret eller magasinet försäkrades för 70 rubel.

Förutom dessa byggnader, så försäkrades de båda inkörsportarna för 10 rubel och staketet runt trädgården för 10.

Totala försäkringsbeloppet blev 1 700 rubel. Den årliga premien för de första fem åren blev uträknat till 13 rubel och 49 kopek. Vart femte år skulle försäkringarna granskas och då justerades också premien men den gällde alltså 5 år i gången.

Boningshuset vid Västra Långgatan lämnades oförsäkrat och det är oklart när det byggdes.

Då handlanden Josef Lind år 1860 tecknade en brandförsäkring, så bifogade han denna karta till försäkringsbrevet. Infällt i vänstra hörnet hans underskrift.