Strandgatan 63, Teirs eller Hjulmans gård.

Den här gården byggdes år 1863 av snickaren Matts Teir, som troligen var hemma från Sideby. Fotot från sommaren 2020.
Då Matts Teir byggde denna gård så låg den nära stranden. På grund av landhöjningen har strandlinjen flyttats österut, Strandgatan kunde förlängas ända till varvet och det kunde byggas gårdar till och med på andra sidan Strandgatan. Fotot från sommaren 2020.
På den Bergentinska kartan från 1751 så låg tomten nr 4 i det första kvarteret i hörnet av Hållfastskagatan och Östra Långgatan. Den sträckte sig ända ned till stranden, som den tiden låg ungefär där Strandgatan går i dag. Tomten som var på ungefär 1 300 kvm ägdes av Mårten Sandberg.
På stadsplanen från 1825 så har tomten nr 4 delats i nummer 13 och 14. Samtidigt förlängdes tomten nr 14 söderut ända till Lillgränden och är sedan dess ungefär 1550 kvm stor och har sedan fått adressen Strandgatan 63.

Borgare Nordström gård uppe vid Östra Långgatan.

I mantalslängden från 1809 och ända fram till 1825 så ägdes denna tomt och gård av borgaren Henrik Nordström, hustrun Anna och unga sonen Carl. I gården bodde också sjömannen Erik Lindberg.

År 1830 ägdes gården och tomt nr 14 av borgaren Carl Nordström med hustrun Rebecka. I gården bodde också en sjöman Johan Nordström och styrmannen Carl Fredrik Hackman med hustrun Beata.

År 1840 ägdes gården och tomten nr 14 av borgaren Carl Nordström med hustrun Rebecka och dottern Sofia. I gården bodde också styrmannen Carl Nordström, styrmannen Wilhelm Nordström, och en skeppare med otydligt namn.

År 1845 ägdes gården och tomten nr 14 av borgaren Carl Nordström med hustrun Rebecka och dottern Sofia. I gården bodde också styrmannen Carl Nordström, styrmannen Wilhelm Nordström, stadsnotarien Lundgren med hustrun Ebba med en piga Rebecka.

År 1850 ägdes tomten och gården av borgareänkan Rebecka Nordström med sin dotter Sofia. Där bodde också en skeppare J. H. Nordström, en styrman W. Nordström och en skeppare Carl H. Berg med hustrun Sofia och pigan Lena.

År 1855 ägdes tomten och gården av borgareänkan Rebecka Nordström med sin dotter Sofia. På hyra bodde fiskarhustrun Maria Sundman och sjömanshustrun Maria Öman.

År 1860 ägdes tomten av borgareänkan Rebecka Nordströms arvingar. På hyra bodde styrmansänkan Wilhelmina Lillqvist med sin dotter Hilma. Kopparslagaren Adam Stenroos bodde också här med hustrun Maria med en dotter som också hette Maria. En borgaredotter Sofia Nordström bodde också här.

Snickare Matts Theirs eller sjökapten Hjulmans gård nere vid stranden.

År 1861, den 20 februari förvärvade snickaren Matts Their tomt nr 14 av Carl och Rebecka Nordströms arvingar för 700 rubel silver. Han bodde då för tillfället i granngården på nr 13, som just då ägdes av Maria Kjellberg, som var änka efter kofferdiskepparen Josef Kjellberg. Högst troligt arbetade Matts Teir som snickare på skeppsbyggen på varvet i närheten. Det var just detta år som Matts Their byggde den gård som fortfarande står kvar.

År 1863 byggde snickaren Matts Their den gård vid Strandgatan, som fortfarande står kvar.

År 1865 ägdes den bebyggda tomten av snickaren Matts Their med hustrun Sofia. Med dem bodde också lärlingarna Gustaf och Wilhelm och pigan Johanna. På hyra bodde sjötullvaktmästaren Edvard Bäckman med hustrun Katharina. En annan sjötullvaktmästare som hette K. Hägglund bodde också där med hustrun Sofia.

År 1870 ägdes tomten av snickaren Matts Their med hustrun Sofia med 4 mindre barn.  I gården bodde också lärlingen Edvard Neuman och pigan Sofia Till.

År 1875 ägdes tomten och gården fortfarande av snickaren Matts och hustrun Sofia, som nu hade 5 barn. I gården bodde på hyra sjökapten Karl Reinhold Cavonius med sin hustru Sofia. På hyra bodde också sjökaptenen Johan Edvard Hjulman med hustrun Johanna.

År 1880 hade gården och tomten nr 14 övertagits av sjökapten Johan Edvard Hjulman (1839-1896). Han var son till Johan och Ulrika Hjulman i Bötom och år 1871 gifte han sig med Johanna Asplund (1843-1919) från Närpes. I gården bodde också sjökaptensänkan Agatha Ekström (1839) och fröken Elisabeth Holmström (1822).  Johan Edvard var både styrman och kapten på ett par segelfartyg och efter att han gick i land arbetade han som disponent på Storfors Såg i Dagsmark. Han dog i maj 1896 i Kristinestad och hustrun Johanna dog i Björneborg år 1919.

År 1885 ägdes gården och tomten nr 14 av sjökapten Johan Edvard Hjulman med hustrun Johanna och 3 barn. På hyra bodde sjökaptenen Leonard Ceder (1843-1915). Denne var född i Elimä  och var kapten på flera fartyg  och år 1875 blev han befälhavare på barkskeppet Telegraf från Kristinestad. Han gick i land år 1886 och flyttade då till Vasa, där han sysslade med affärer. Leonard var gift med Kate Cook-Martin från Skottland (1846-1935). Där bodde också doktorinnan Mathilda Linsén (f.1842) med barnen Johan (f. 1864) och 3 till.

År 1890 ägdes gården och tomten nr 14 av sjökapten Johan Edvard Hjulman med hustrun Johanna och en dotter och med dem bodde två pigor. På hyra bodde magister Kristoffer Kronström (1838) och uppsyningsmannen J. Kronberg (1834) med hustrun Maria (1828) och sonen Johan som hade emigrerat till Amerika.

År 1895 ägdes gården och tomten nr 14 av sjökapten Johan Edvard Hjulman, som avled år 1896 och gården övertogs då av hustrun Johanna. På hyra bodde uppsyningsmannen Johan Kronberg (1834).

År 1900 ägdes gården av skeppareänkan Johanna Hjulman med dottern Ester (f.1877).  Ester gifte sig år 1904 med handlanden Edvard Stenroth i Björneborg och hon flyttade dit. På hyra bodde orgelnisten Selim Eskelin (1867) och uppsyningsmannaänkan Josefina Holmberg (1830) med dottern Augusta (1858) och sonen Arthur (1866). Också orgelnisten Arne Wegelius (1875) bodde i den här gården.

År 1906 ägdes gården av skeppareänkan Johanna Hjulman. På hyra bodde kontoristen Gustaf Ekman (1870) med hustrun Anna (1872) och två mindre barn. Med dem bodde också pigan Elvira Vainionpää (1884). i gården bodde också sjökaptenen Gustaf Stenberg (1875) ned hustrun Josefina (1876) och en mindre dotter. Gustafs mor Amalia Stenberg (1838) bodde också i gården.

År 1910 ägdes gården av skeppareänkan Johanna Hjulman. På hyra bodde kontoristen Gustaf Ekman (1870) med hustrun Anna (1872) och två mindre barn.

År 1916 ägdes gården av skeppareänkan Johanna Hjulman men hon var själv bosatt i Björneborg hos dottern Ester Stenroth.  På hyra bodde stadsfiskalen Ernst Forsberg (1863) med hustrun Elin (1862) med dottern Helfrid (1892) och Kasimir (1897). Också handlandeänkan Matilda Hartman (1863) bodde i gården med sonen Fredrik (1892).

År 1918, den 4 september köpte arkitekten Matti Olin (1888-1948 i Helsingfors) och hans hustru Elsa Johanna Hjulmans gård för 54 000 mark men de bodde inte där själva. Efter ett par veckor så sålde han gården vidare åt tandläkare Frans Norrback.

År 1920 ägdes gården och tomten nr 14 av tandläkare Norrback från Jakobstad men han bodde inte där själv. På hyra bodde stadsfiskalen Ernst Forsberg (1863) med hustrun Elin (1862) med dottern Helfrid (1892) och Kasimir (1897) som var i krigstjänst. Också handlandeänkan Matilda Hartman (1863) bodde i gården med sonen Holger (1901). Någon tid bodde där också fröken lärarinnan Vera Holmudd (1872).

År 1922, den 25 februari sålde tandläkaren Frans och Lotti Norrback gården åt magister Mauritz och hustrun Berta Öhrnberg för 60 000 mark. I köpet ingick inte de linoleummattor och elektriska ledningar, som hyresgästerna hade satt in.

År 1924, den 26 april sålde Berta och Mauritz Öhrnberg gården med alla linoleummattor och elektriska ledningar åt bagareänkan Matilda Alho (f.1879) för 120 000 mark. Matilda, som kallades Tilda hade varit gift med bagaren Matti Emil Alho, som dog 27.9.1920. De hade barnen, dottern Taimi (1908-1932), ogift och barnlös och sonen Vesa, som var född 1910 och hade rest till Amerika.

Åren 1924 till 1953 ägdes gården av änkan Matilda Alho.  Familjen Helenefors från Tjöck bodde här en tid före kriget. Från år 1945 fanns det en finsk barnträdgård i gården och den fanns där ända in på 50-talet.

År 1953, den 11 maj sålde bagareänkan Matilda Alho gården åt Toivo och Gerda Kaivo-oja för 900 000 mark. Matilda tog åt sig fri bostadsrätt till sin död. (Om du vill läsa mera om Gerdas släkt och hur hon gifte sig med Toivo, så skall du klicka HÄR!)

År 1961, den 2 maj sålde Toivo och Gerda Kaivo-oja gården i 3 delar åt Gerdas barn. Sonen Olavi köpte hälften för 450 000 mark, dottern Lansi köpte en fjärdedel för 225 000 mk och den andra dottern Sally Birgitta köpte en fjärdedel, också för 225 000 mark.

År 1961, den 27 december sålde Sally och Göte Sjölund i Mariehamn sin fjärdedel av gården åt Sallys syster Lansi Kaivo-oja för 300 000 mark.

Gården har sedan ägts av bland annat av gårdskarlen Olavi Kuusikorpi, postchefen Jorma Helanen och chefen på Pohjolan Voima Veijo Kujanpää. Denne sålde gården åt den nuvarande ägaren år 2007.

Annonser.

Leonard Ceder bodde på 1880-talet på Strandgatan 63 och han dog i Vasa i januari 1914.
Stadsfogden Ernst Forsberg sålde utmätt gods på auktion i gården där han bodde på hyra. Annons i Syd-Österbotten 14.7.1917.