Anna Rogel, med släktingar i Dagsmark.

Nedtecknat av Lasse Backlund i november 2017, med hjälp av Erkki Hietaniemis uppgifter och av Rogel-sukuseura. Vill du läsa mera om släkten Rogel, klicka då HÄR!

Anna Michelsdotter Rogel föddes i Alakylä i Sastmola 1751 och hon är mest känd för att hon under sin sjuka tid lyckades skapa en väckelserörelse som sedan spred sig i Finland och till och med över till Sverige. Hon blev allvarligt sjuk i 19-års ålder och blev sängliggande för resten av sitt liv. Ett halvår efter att hon hade insjuknat började hon i jultiden 1770 predika högt, trots att hon var så gott som medvetslös eller åtminstone sov djupt. Sastmola var vid denna tid en tvåspråkig ort och hon predikade på både svenska och finska och detta väckte stor förundran bland de som hörde detta.

Carl Fredrik Mennander som var biskop i Åbo uppmanade kyrkoherde Eneberg i Sastmola att noggrant notera vad denna Anna talade om och sedan ge detaljerade och eventuella kopplingar till domkapitlet i Åbo. Det visade sig att Annas sömnpredikningar och förkunnelser överensstämde med det som de kristna förkunnade, vilket betydde att hennes predikningar inte behövde hindras på något sätt.

Anna Rogels predikningar rönte ett stort intresse och åhörare anlände till Sastmola från hela Satakunda och från Sydösterbotten. I bästa fall kunde upp till tusen personer närvara vid hennes predikningar.

Sömnpredikningarna påverkade människorna mycket starkt och hon betonade Guds kärlek och barmhärtighet. Mellan predikningar sjöng hon också sina egna sånger och alltsammans slutade med att hon välsignade och bad för alla kristna människor, för kungen och för prästerna.

År 1774 fördes Anna Rogel till J. Bladh i Vasa och möjligtvis också till Umeå för vård men Anna förblev sängliggade livet ut. Vid utredningar över väckelsepredikanter från Hälsningland i Sverige finns i arkiven anteckningar att Anna skulle ha predikat för dem men det kan också vara så att åhörare därifrån möjligtvis hade besökt henne i Finland.

Av de brev som prosten Eneberg skickade till domkapitlet i åbo framgår att Anna i unga år var tystlåten, som inte pratade med andra barn utan ville vara för sig själv. Då hon lärde sig att läsa, så lärde hon sig katekesen utantill och i skriftskolan var hon den bästa eleven i kristendomskunskap.

Annas minne lever fortfarande i väckelserörelserna i västra Finland. Trots att Anna påstod att efter hon vaknat ur sin dvala inte hade något minne alls av predningarna, så visar anteckningarna att predikningarna varit noggranna och djupgående. Eneberg som ofta besökte Anna intygar att hon inte pratade i sömnen, sladdrade eller såg syner.

Anna Rogel låg sjuk i 14 år och 2 månader och hon dog år 1784 i 32 års ålder, ogift och barnlös. Släkten Rogel är i dag spridd och det finns mer än 30 000 ättlingar.

Vill du läsa mera om Anna Rogel, så finns det en lång historik skriven på finska, det är bara att klicka HÄR!

3 km söder om Merikarvia står minnesmärket efter Anna Rogel. Fotot från juni 2019.

Anna Rogels släkt i Dagsmark.

Men vem var denna Anna Michelsdotter Rogel, som har så många släktingar i Dagsmark? Som sagt så föddes hon i Sastmola 1751 och var dotter till bonden på Rogel hemman Michel Henriksson (Mikko Heikinpoika) född 1676, död 1763. Fadern Michel Henriksson upplevde Stora ofreden då ryssarna under åren 1714-1721 ockuperade Finland. Ryssarna rövade och härjade och visade en grymhet, som vi idag inte kan förstå. Flera personer fördes bort till Ryssland i fångenskap, gårdar brändes och egendomar skövlades. Kyrkoherden i Sastmola dödades 1716 och en ny fick de först 1721 då ryssarna hade gett sig av.

Michel Henriksson Rogel var son till Henrik Michelsson Rogel, som föddes ungefär 1642 i Vanhakylä i Storå. Henrik Michelsson i sin tur var son till Michel Sigfridsson (Mikko Sipinpoika) som var gift med Margheta Mattsdotter (Marketta Matintytär).

Denna Margetha, som alltså var Anna Rogels farfars mor, var syster till Jöran Mattsson som tog över Storkulls hemman. Hon var också syster till Bertil Mattsson som övertog ödehemmanet Lång och till Walborg Mattsdotter som blev nybyggare på hemmanet Finne eller Rosenback, samtliga hemman i Dagsmark. En senare släkting blev sedan nybyggare på Lillsjö hemman.