Stadens grundande på Koppö

Det var den 5 december år 1649 som generalguvernören över landskapen i Finland och landskapet Österbotten Per Brahe skrev ut det grundningsbrev, där det bestämdes att en handelsplats eller stad skulle grundas Koppö  hemman i Lappfjärds socken. I gamla skrifter sågs det att Koppö är en by men eftersom där bodde endast en bonde, så kan man anta att Koppö var ett hemman.

I det här samma grundningsbrevet bestämde han att de som flyttar till den nya staden, skulle få skattefrihet i 12 års tid. Den här förmånen skulle locka nya invånare till staden men antagligen gick det trögt med inflyttningen eftersom självaste drottningen Kristina efter ett par år förbättrade villkoren och förmånerna.

Om du vill läsa mera om stadens grundande och första år, så skall du klicka på någon passlig rubrik här under:

-Situationen runt sekelskiftet 1500-1600.

-Bonden Lars Månsson såg till att staden grundades.

-Lars Månsson, bonde på Klemets i Dagsmark

-Greve Per Brahe, generalguvernör över Finland och Österbotten

-Stadens vapen