Forman Janssons gård på Östra Långgatan 7

Den här gården på den ”Sigströmska tomten” byggdes år 1833 av glasmästaren Carl Eklund, som var gift med glasmästare Anders Sigströms dotter Anna. Den byggdes till med en farstukvist 1870. Den hade då ett tak av bräder, som byttes ut mot asfaltfilt omkring 1909. Gården var 8 meter lång och 5 meter bred och hade tre rum. Den står på tomt 218, som trots att där finns flera boningsbyggnader fortfarande är odelad. Fotot taget från sydost sommaren 2020.

Sammanställt av Lasse Backlund i maj 2024. Uppgifterna är tagna ur gamla lagfarter, mantalslängder, kyrkböcker och tidningar. Kaj Granlund och Kerstin Granlund har hjälpt till med information och gamla bilder.

Gårdens historia

På stadsplanen från år 1825 så ligger ”Sigströmska tomten” nr 218 i ändan av Östra Långgatan. Tomten är fortfarande odelad och den norra delen har adressen Östra Långgatan 7 och den södra använder Östra Långgatan 9. Tomten gränsar i väster till sportplanen.

År 1833, då denna gård uppfördes på den så kallade Sigströmska tomten, så ägdes den av glasmästare Carl Eklund (1779-1845). Han hade år 1806 gift sig med glasmästare Anders Sigströms dotter Anna (1784-1853).

År 1853 övertogs den här gården av arbetaren Carl Magnus Parman (1796-1866). Han hade år 1841 gift sig med Margaretha Ståhl (1813-1864) och hade med henne fyra barn.

År 1854 byggde Carl Magnus Parman ett uthus på gården, som var 17 meter långt och innehöll ett vedlider, stall, höskulle, spillningskast och ett fähus.

Åren 1860-1866 ägdes gården och en tredjedel av tomten 218 av Carl Magnus Parman, som nu är matros. Han bodde där med hustrun Greta (1813-1864) som var född Ståhl i Vasa tills hon dog år 1864. Hos dem bodde barnen Gustaf Wilhelm (1841-1876), som också var matros och var gift med Anna. De yngre barnen Carl Johan (1842-1913), Johanna (f.1845) och Zacharias (1855-1931) bodde också i gården.

År 1867 övertogs den här gården av tjärvräkaren Kristian Olin och i gården bodde brännvinsbränneribokhållaren Wilhelm Pasi.

Omkring 1872 övertogs gården av tidigare hyresgästen Wilhelm Pasi, som var bränneribokhållare på Tjöckfors Brännvinsbränneri. Han var född i Bötom 1839 och han hade flyttat till staden år 1858 via Storå.

År 1873, den 26 juli sålde bränneribokhållaren Wilhelm Pasi gården på Östra Långgatan 7 åt Johan Remahl för 1 100 mark. Johan Remahl (f.1846) var född i Rimal i Mustasaari och han var första gången gift med Maria Bernqvist (1841-1873) från Närpes. Andra gången var Johan gift med Hedvig Kallio (f.1853) från Storå. På hyra bodde Johans bror, brandvakten August Remahl. Han var också född i Rimal i Mustasaari och han var gift med Eva Krankala, som var född år 1844 i Bötom.

År 1884, den 2 december sålde Johan Remahl gården Östra Långgatan 7 åt sjömannen Johan Henriksson (f.1884). Johan Remahl hade året innan köpt gården på Kyrkogatan 4 och flyttat dit.

År 1885, den 6 juli fick sjömanshustrun Anna Kristina Henriksson lagfart på  gården Östra Långgatan 7. Hennes man Johan Henriksson hade rest till Amerika och Anna Kristina bodde ensam med sin dotter Ida.

År 1905, den 1 mars avled Anna Kristina Henriksson och gården övertogs då av hennes dotter Ida och Anna Kristinas utrikes vistande man Johan Henriksson.

År 1909, den 17 april sålde Ida Henriksson gården åt rådhusvaktmästaren Johan Emil Holmén för 2 000 mark. Ida hade före det blivit utsedd till godeman för sin far Johan i Amerika och därför godkände rådstuvurätten den här överlåtelsen.

År 1909, den 26 april sålde rådhusvaktmästaren Johan Emil Holmén gården tillbaka åt sjömansdottern Ida Henriksson för 2 050 mark.

I maj månad 1909 tecknade modisten Ida Henriksson en brandförsäkring på själva gården och uthuset och till försäkringen bifogade hon denna planteckning. Bostadsbyggnaden nr 1 var uppförd år 1833 och uthuset nr 2 var byggt år 1854.

År 1914 bodde i Ida Henrikssons gård på Östra Långgatan 7  arbetaren Anders Vilhelm Mattila (f.1877) på hyra med hustrun Maria (f.1874). År 1914 var det arbetaren Frithiof Stenroos (f.1878) och hans hustru Wendla (f.1877) som bodde där.

 År 1931, gjorde sömmerskan, sjömansdottern Ida Henriksson konkurs och borgenärernas ombud, kapten O. A. Ståhle sålde gården den 5 augusti åt formannen Johan Viktor Jansson (1903-1962) för 26 600 mark. Han hade tidigare bott på hyra på Strandgatan 9 med hushållerskan Elsa Granlund.

Viktor var född i Kristinestad. Hans far, bonden Johan Jakobsson Jansson var född 1878 i Storå och han gifte sig med Wilhelmina Johansdotter (1865-1915) från Lappfjärd. Medan de bodde i Lappfjärd föddes dottern Selma år 1897. De flyttade sedan till Kristinestad där sonen Viktor föddes år 1903. I mars 1904 flyttade hela familjen till Böle i Närpes. År 1918 flyttade Viktor och syster Selma med far och styvmor Anna Alvina Fröberg (f.1886) till Övermark där ytterligare fyra barn föddes. År 1922 avled i Övermark bonden Johan Jakobsson Jansson och resten av familjen flyttade samma år till Kristinestad.

År 1932, den 16 november gifte sig Viktor Jansson med Elsa Granlund (1889-1969), född i Dagsmark på ett Storkull hemman i Palon. Hon hade flyttat till staden redan år 1922 och samma år fick hon dottern Elin Marita (1922-1922). För övrigt så var Elsa och Viktor nära släkt, eftersom Viktors far Johan var kusin med Elsa. År 1932 tog de Elsas brorson Rudi Granlund från Dagsmark till fosterson. Läs mera om Elsas släkt HÄR!

Det var till det huset på Östra långgatan 7, som Elsa och Viktor Jansson flyttade från Strandgatan. Rudi Granlund bodde i flera år här som fosterpojke och efter Elsas död, så ärvde han en del av gården.
Elsa Storkull, senare Granlund som gifte sig med Viktor Jansson från Kristinestad På den högra bilden så sitter Elsa t.v. tillsammans med okänd kvinna.

År 1962, den 30 november avled formannen Johan Viktor Jansson och genom ett inbördes testamente från 1 september 1931 övertog änkan Elsa Jansson gården och all annan egendom.

År 1964, den 6 februari skrev Elsa Jansson i sitt eget testamente att efter hennes död skall all hennes egendom delas i tre delar mellan fostersonen Rudi Granlund, hennes syster Ida Ketola och maken Viktors brorson Mauri Jansson.

År 1969, den 28 juni avled formansänkan Elsa Jansson och testamentet bevakades i rätten av Mauri Jansson och Rudi Granlund.

År 1970, den 11 juli sålde testamentstagarna i Viktor och Elsas dödsbo gården åt Anja Ekström (f.1933) för 15 200 mark. Anja var född Siltanen i Kristinestad och var gift med Göran Ekström och bosatt i Gottböle i Närpes. De bodde inte i gården.

I något skede såldes gården åt den nuvarande ägaren, som bodde i gården en tid men som sedan har flyttat bort.