Eklunds eller Forsströms gård på Strandgatan 31 A

På tomt nr 203 i Norrstan finns det 2 gårdar, som båda har adressen Strandgatan 31. Den röda gården längre bort i den södra ändan byggdes troligen i slutet av 1700-talet av skepparen Mårten Backman medan den gröna i den norra ändan byggdes år 1820 av hans dotter, som var gift med fiskaren Hans Eklund. Gården byggdes då i en våning och det var först på 1940-talet, efter kriget som den byggdes på med en våning till och fick då det utseende mot gatan som den har i dag. Fotot taget från nordost sommaren 2020.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2022, med hjälp av Rauli Marjamäki, Håkan Ström och Jan-Erik Rosenberg. Uppgifterna är tagna ur gamla mantalslängder, kyrkböcker, lagfartsregister och gamla tidningar. 

På stadsplanen från 1751 så hade Eric Eklunds tomt nummer 14 i det fjärde kvarteret och den sträckte sig då mellan Strandgatan och Östra Långgatan. Då den nya stadsplanen från 1825 togs i bruk så hade tomten delats på mitten och den västra delen fick nummer 212 och den vid Strandgatan fick nummer 203.
Gårdens och tomtens historia.

År 1755 ägdes den här stora tomten av borgaren Eric Eklund, som bodde med sin dotter Brita Cajsa.

År 1762 hade den här tomten fått nummer 14 i det fjärde kvarteret och den ägdes då av borgaren Eric Eklund, som bodde med sonen Henrik och dottern Brita Cajsa.

År 1766 ägdes tomten nr 14 av borgaren Eric Eklund och med honom bodde sonen, sjömannen Henrik och dottern Brita Cajsa. Dottern Brita Cajsa (1737-1806) gifte sig följande år med sjömannen Thomas Strandman (1736-1790) och de bodde efter det också i gården.

År 1773 hade tomten, som nu hade nummer 9 övertagits av sjömannen Henrik Eklund. Där bodde också sjömannen Thomas Strandman med hustrun Brita Cajsa och flera barn.

År 1791 hade tomten, som fortfarande hade nummer 9 övertagits av sjömannen Thomas Strandmans dotter Anna Brita Strandman (f.1769). Anna Brita gifte sig år 1798 med Petter Sundström. Sjömannen Henrik Eklund var fortfarande skriven på den här tomten.

År 1795 ägdes den här tomten som nu hade fått nummer 19 i det fjärde kvarteret av sjömannen Mårten Backman (1752-1810), som bodde med sin andra hustru, handlandedottern Maria Margareta Björkman(1763-1841), som kallades Greta.

År 1803 fanns på tomten nr 19 en gård i den södra ändan och den ägdes då av skepparen Mårten Backman, hustrun Maria Margareta och där bodde också Mårtens son från det förra giftet, som hette Mathias (1779-1831), men som kallades Matts.

År 1810 ägdes gården på tomt nr 9 av skepparen Mårten Backman som bodde med hustrun Maria och barnen Anders (1797-1860) och Elisabeth (1802-1870). Skeppare Mårten dog av vattsot i maj 1810.

År 1815 ägdes gården av skeppareänkan Maria Backman (född Björkman 1763-1841). Hon hade varit gift med skepparen Mårten Backman (1752-1810). Hos henne bodde sonen Anders Backman (1797-1860) som var sjöman.

År 1823 hade gården övertagits av sonen, sjömannen Anders Backman, som i oktober gifte sig med Magdalena Brunck (1795-1878), som var dotter till Gabriel Brunck (1757-1804).

I stadsplanen från 1825 så har tomten delats på mitten och den östra delen fick då nummer 203.

År 1830 ägdes gården på tomt nr 203 av sjömannen, senare skepparen Anders Backman med hustrun Magdalena. Men nu hade det tydligen byggts en gård till på tomten i den norra ändan och den hade byggts av fiskaren Hans Eklund (f.1801). Han var född i staden och var gift med Elisabeth Magdalena Backman (1802-1870), som kallades Lisa och hon var syster till Anders Backman i den andra gården på samma tomt.

Åren 1835 – 1850 ägdes den norra gården på tomt 203 av fiskaren Hans Eklund, som bodde med hustrun Lisa. I gården bodde också deras son, bokbindaren Nils August Eklund (1828-1845) Den gamla gården i södra ändan ägdes då ännu av svågern, borgaren Anders Backman, som nu hade lämnat sjölivet och han bodde med hustrun Lena och en dotter Maria.

År 1855 ägdes den norra gården av fiskaren Hans Eklund, som bodde med hustrun Lisa. Nu hade den gamla gården på södra sidan förvärvats av viktualiehandlaren J. E. Häggblom med hustrun Edla.

År 1860 ägdes norra gården på tomt 203 av fiskaren Hans Eklund, som bodde med hustrun Lisa. I gården bodde också deras son, guldsmeden Carl Wilhelm Eklund (1833-1866) som var gift med Emilia Engström (född 1837 i Nykarleby). Carl Wilhelm gick i lära hos Johan Lindroos vid Kolargränden och han blev själv guldsmedsmästare 1858. Efter Carl Wilhelms död år 1866 fortsatte änkan rörelsen till 1870. Med dem bodde barnen Hulda Emma (1860-1868) och Charles Rudolf (f.1864).

År 1865 ägdes gården av fiskaren Hans Eklund, som bodde med hustrun Lisa och döttrarna Aurora (f.1842) och Karolina (1847-1917). Flera guldsmedslärlingar bodde i gården, bland annat Carl Edvin Roos (f.1844 i Kaskö).

År 1870 ägdes gården av fiskaren Hans Eklund, som bodde med hustrun Lisa. Lisa avled i mars 1870 och Hans bodde en tid i gården med dottern Aurora.

År 1875 ägdes gården av fiskaren Hans Eklund. Den andra gården på samma tomt ägdes av guldsmedsänkan Katarina Lilius, som tidigare med sin man Emanuel (död 1872) hade ägt gården på Östra Långgatan 41. Hos Katarina bodde guldsmedsmästaren Malakias Kuusinen. Denne var född i Bötom och öppnade 1875 en guldsmedsaffär på Östra Långgatan 46, på övre torget. Den gården köpte han sedan någon gång före 1880 och familjen innehade den ända till 1901, då den såldes åt Hugo Sjöblom.

År 1880 ägdes norra gården av fiskaren Hans Eklund och på hyra i gården bodde sjömannen Matts Nygren (f.1829) med hustrun Maria (f.1831) och 2 mindre barn. Gården i den södra ändan hade år 1877 övertagits av handelsmannen David Söderman.

År 1882, den 4 september erhöll sjömannen Anders Lager (1848-1916) lagfart på den norra halvan av tomt 203. Fiskaren Hans Eklund hade avlidit och arvingarna sålde gården  Anders Lager, som bodde med hustrun Sofia (f.1851) och 2 mindre barn.

År 1889 tecknade sjömannen Anders Lager en brandförsäkring på sin gård och om du vill läsa mera om den och om de byggnader som försäkrades, så skall du klicka HÄR!

Då Anders Lager tecknade en brandförsäkring på sin gård, så skulle byggnaderna på den egna och granntomterna ritas ut och så här såg hans planteckning ut i renritad form.

År 1890 ägdes gården i tomtens norra ända av sjömannen Anders Lager med hustrun Sofia. På hyra i gården bodde lanthandlaren Betty Björkroth (f.1849 i Björneborg). Betty hade en lanthandel och ett jordbruk i Mörtmark och år 1911 köpte hon gården på Strandgatan 54 och öppnade ett gästgiveri där.

År 1891, den 28 september sålde Anders Lager gården i den norra ändan åt sjömannen Johan Wilhelm Forsström för 1 500 mark och själv köpte han den betydligt större gården på Östra Långgatan 47, den som kallas Krepelins gård. Forsström finansierade köpet med att låna 1 200 mark ur den Sjöbergska Fattigfonden. Hyresgästen Betty Björkroth flyttade då med till Lagers nya gård.

På den 3-dimensionella handsnidade tavlan, så ser vi hur Forsströms gård på Strandgatan 31 såg ut före den byggdes på med en våning till någon gång efter kriget.
Sjömannen Johan Forsström (1867-1913) och han hustru, timmermansdottern Maria Sundblad (1866-1928). Om du vill läsa mera om Johans och Marias familj, så skall du klicka HÄR!

År 1892 hade gården övertagits av sjömannen Johan Wilhelm Severin Forsström (1867-1913) med hustrun Maria (född Sundblad 1866-1928) och hos dem bodde sonen Johan Wilhelm (1890-1924). De hade tidigare bott i Johans barndomshem på Östra Långgatan 4. Den andra gården i södra ändan ägdes av viktualiehandlaren David Söderman 1831 och Sofia.

År 1900 ägdes gården av sjömannen Johan Wilhelm Forsström med hustrun Maria och hos dem bodde 7 barn. Läs mera om familjen HÄR!

År 1908 ägdes gården av sjömannen Johan Wilhelm Forsström med hustrun Maria och hos dem bodde 9 barn. Den yngsta sonen Karl föddes i mars detta år.

Johan och Maria Forsström hade dussinet fullt med barn men några av dem dog i späd ålder. Ett par av dem for sedan till Amerika och några dog av sjukdom på 1920-talet. Läs mera om barnen HÄR!

År 1912 ägdes gården av sjömannen Johan Wilhelm Forsström med hustrun Maria och hos dem bodde de 9 barnen. Johan Wilhelm avled i augusti 1913 och hans gård övertogs då av änkan Maria Elisabeth. Hon var född i staden år 1866 och var dotter till timmermannen Carl Sundblad (1826-1901) och Maja Lisa (1832-1895). Föräldrarna var båda från Närpes men de hade flyttat till staden 1853.

År 1920 ägdes den norra gården av änkan Maria Forsström med hemmavarande sönerna Konrad (f.1902), Karl (f.1908) och Knut (f.1898) som dog på julaftonen 1920,
samt dottern Sigrid (f.1905). Döttrarna Ida och Astrid var skrivna i gården men de hade båda rest till Amerika. Sonen Fredrik Hilding var också skriven i gården men han drunknade till sjöss i USA i augusti 1920.

I början av 1920-talet ägdes den norra gården av änkan Maria Forsström och det var endast sönerna Karl och Konrad samt dottern Sigrid, som bodde hos henne. Sigrid, som var född år 1905 hade gått i handelsskola och hon arbetade som kontorist då hon avled i mars 1925, 19 år gammal.

Gideon Forsström utanför den nymålade gården år 1925, Enligt texten på korten så var det han som hade målat gården.

Mot slutet 1920-talet ägdes gården av änkan Maria Forsström, som bodde med sonen Karl. Marias dotter Gunnel (född i staden 1899-1975) hade nu också flyttat in tillsammans med sin man, formannen Onni Marjamäki (född i Storå 1897-1965) och deras 3 små barn. De hade tidigare bott på Östra Långgatan 13 i en gård som de 12.9.1921 hade köpt av smeden August Lehtonen. Före det hade de bott en kort tid på Strandgatan 29, där sonen Bertel föddes. Döttrarna Myrtel och Ethel föddes sedan på Östra Långgatan 13.

År 1928, i februari avled änkan Maria Forsström och gården övertogs av sönerna Konrad och Karl, och döttrarna Gunnel, Ida Maria och Astrid. Konrad i Amerika avsade sig arvet medan Ida Maria och Astrid gav sina arvedelar som gåva åt deras syskon Gunnel och Karl.

År 1928, den 18 juni köpte formannen Onni Marjamäki och hans hustru Gunnel den andra halvan av gården av Karl Forsström. Karl var då ännu omyndig och köpet genomfördes av hans förmyndare Karl Bergelin. Onni bodde sedan i gården med hustrun Gunnel och 3 barn. Marias yngsta son Karl var också skriven där fram till början av 1932.

I slutet av 1930-talet ägdes gården av formannen Onni Marjamäki, som bodde med hustrun Gunnel och barnen Bertel (f.1920), Myrtel (f.1922) och Ethel (f.1924).

Formannen Onni Marjamäki med sin hustru Gunnel (f.Forsström) och de 3 barnen i gården Strandgatan 31. Från vänster barnen Myrtel, Bertel och Ethel.
I Kristinestad fanns det i tiderna ett stort antal brunnar men några ledningar fanns det inte, så för Onni Marjamäki fanns det gott om arbete att med vattentunnan köra vatten från någon brunn till gårdarna. Här en nöjd kund som råkar visa sin bästa sida, då han tappar åt sig rent vatten i ämbaret.

I slutet av 1940-talet byggdes den norra gården till med en andra våning och fick då det utseende mot gatan som den har i dag. Den ägdes då av formannen Onni Marjamäki med hustrun Gunnel och yngsta dottern Ethel. I gården bodde också dottern Myrtel med sin son Pentti (1944) och sin man, timmermannen Ivar Rosenberg (född i Tjöck 1922). Där bodde också sonen, affärsbiträdet Bertel Marjamäki, som var gift med Kerttu Korkki (född i Tyrvis 1922).

I början av 1950-talet ägdes gården av formannen Onni Marjamäki, som bodde med hustrun Gunnel i den nedre våningen. I den övre våningen bodde sonen Bertel med hustrun Kerttu och sonen Rauli. (f.1949). De hade under en tid också bott i handlande Ahos gård på Kyrkogatan 1. Myrtel och Ivar Rosenberg, som hade bott en tid på Strandgatan 29 längs med Kolargränden hade nu flyttat till Lindqvists gård på Strandgatan 56, tillsammans med deras son Jan Erik (f.1951).

I slutet av 1940-talet byggdes det en våning till på Marjamäkis gård. Onni och Gunnel bodde då i nedre våningen medan deras son Bertel med hustru och son bodde på övre våningen. Fotot taget från andra sidan gatan på 1950-talet.

År 1953, den 3 januari sålde formannen Onni Marjamäki med hustrun Gunnels godkännande gården åt sonen Bertel Marjamäki och dennes hustru Kerttu. Köpeskillingen 300 000 mark betalades genast och säljarna tog åt sig fri boenderätt till död dag.

I slutet av 1950-talet ägdes den norra gården på Strandgatan 31 av lagerarbetaren Bertel Marjamäki och hans hustru Kerttu. Hos dem bodde också Myrtels son Pentti (f.1944) en tid men han flyttade sedan till Repslagaregatan 4 på Öjstbacken, dit modern Myrtel hade flyttat med sin man Ivar Rosenberg och deras son Jan-Erik. I övre våningen på Strandgatan 31 bodde Bertel med hustru och sonen Rauli med de tidigare ägarna Onni och Gunnel bodde i den nedre.

I början av 1960-talet ägdes den norra gården på Strandgatan 31 av Bertel och Kerttu Marjamäki, som bodde med hustrun Gunnel på vinden. I nedre våningen bodde Onni och Kerttu.

År 1965, i juni avled formannen Onni Marjamäki och den 31 oktober 1966 sålde Bertel Marjamäki gården åt chauffören Reijo Koivunen (f.1938) för 18 000 mark. Reijo var född i Teisko och år 1960 hade han gift sig med Airi Kyllikki Haavisto (f.1927 i Bötom). Vid samma tid köpte Bertel Marjamäki gården på Västra Långgatan 35 av postiljonen Roos. Han flyttade då dit med hustrun Kerttu och sonen Rauli. Också modern Gunnel Marjamäki flyttade med dit.

I början av 1970-talet ägdes den norra gården på Strandgatan 31 av Reijo Koivunen, som bodde där med hustru och 2 döttrar.

Efter det har gården haft flera ägare och den nuvarande ägaren använder den som stadigvarande bostad.

Övrigt.