Kyrkogatans gårdar

Kyrkogatan är endast 100 meter lång och är således av av stadens kortaste gator. Den fanns med i den första stadsplanen från 1651 och började redan då på Kyrkotorget och gick upp till Västra Långgatan. År 1981 lades de nuvarande kullerstenarna och det är stadens enda kullerstensgata. Endast ett fåtal gårdar har adressen på Kyrkogatan.

-4 Snickare Boström och bröderna Remahls gårdar