Andelsbanken eller Apotekshuset på Östra Långgatan 49.

Andelsbankens affärshus fotograferat från öster sommaren 2019. I tiderna var adressen Östra Långgatan 49 men i dag används också adressen Rådhusgatan 1. År 1983 revs den gamla apoteksgården som hade byggts år 1844.Det här affärshuset byggdes under åren 1984 och 1985.
Andelsbankens affärshus längs med Rådhusgatan, fotograferad sommaren 2020. I byggnaden till vänster finns svenska församlingens kansli och i huvudbyggnadens nedre våning finns Sydbottens Andelsbanks Kristinestads kontor och i övre våningen finns flera företags kontor.

Om du vill läsa Sydbottens Andelsbanks historik ändå från starten i Dagsmark, så skall du klicka HÄR!

Gårdens och tomtens historia.

På stadsplanekartan från 1751 så hade tomten nr 11 och den låg i det tredje kvarteret och den ägdes då av Eric Holmström. Rådhuset syns på övre torget, mitt på torget står den Östra tullstugan, alltså den som ca 1810-1820 blev flyttad till Norrstan där den fortfarande står.

Enligt de gamla mantalslängderna från år 1809 så ägdes hälften av tomten nr 11 av sjömannen Johannes Asp och på hyra bodde sjömannen Anders Rislund. Den andra halvan ägdes av sjömannen Joh. Henric Asp.

År 1815 ägdes halva tomten av sjömannen Johan Asp, som bodde med hustrun Anna. På hyra bodde sjömannen Anders Rislund, med hustrun Maria. Den andra halvan ägdes av sjömanshustrun Gustafva Asp.

År 1820 ägdes halva tomten nummer 11 av guldsmeden Henric Sundström, som bodde med hustrun Magdalena, lärlingen Anders och pigan Maria. Den andra halvan av tomt nr 11 ägdes av sjömannen Anders Rislund och på hyra bodde murmästaren Adolf Lundberg.

År 1825 ägdes tomten nr 11 enligt den gamla stadsplanen, av tjärvräkaren Petter Nordman, med hustrun Maria och pigan Anna. På tomten bodde också arbetskarlen Eric Högberg, brandvakten Johan Petter Lindström med hustrun Greta, sjömannen Erik Strömbäck med hustrun Lisa, sjömannen Gustaf Norman med hustrun Anna, likasom arbetskarlen Anders. På hyra bodde också apotekarehustrun Maria Gallenius,

På stadsplanekartan från 1825 så har hörntomten fått nummer 146 och granntomten norrut hade nummer 145, båda i det tredje kvarteret. De här tomterna hade i tiderna skilda ägare men fick sedan gemensam ägare och i dag är båda tomterna ihop slagna. Bokstaven ”I” står för torget som denna tid hette Rådstuvutorget, efter rådhuset på bokstaven ”H” visar var det gamla rådhuset stod. Bokstaven ”K” står för den gamla tullbryggan och ”L” står för stadens våg- och packhus.

År 1830 och ännu 1832 ägdes halva tomten av fiskaren Johan Österlund, som bodde med hustrun Maria. Den andra halvan ägdes av styrmannen Johan Henric Asp med hustrun Gustafva och där bodde också svägerskan Johanna.

År 1835 och ännu år 1840 ägdes halva tomten av fiskareänkan Maria Margareta Österlund (1785-1854), som bodde tillsammans med döttrarna Johanna (f.1821) och Christina Sofia (f.1825). På hyra bodde styrmannen Johan Gustaf Österlund, liksom sjömannen Josef Österlund med sin hustru. Den andra halvan ägdes av styrmansänkan Gustafa Asp (f.1792) med döttrarna Sofia (f.1816) och Johanna (f.1820). Johanna gifte sig sedan med Carl Johan Häggblom, som var född i Närpes 1818. I gården bodde också  Gustafas son, sjömannen  Carl Johan Asp (f.1824).

År 1843 och ännu år 1844 ägdes ena halvan av fiskareänkan Maria Österlund och den andra halvan av skepparen Johan Gustaf Österlund. Skepparen var född i Kristinestad och han var gift med Theresia Hedman, som var född 1814 i Munsala. Trots sin unga ålder fick han befäl på stora fartyg men han dog i 31-års ålder av vattsot i London. Enligt Per-Olof Jarles (f. Johansson) utredning så skulle den gamla byggnaden vara uppförd år 1844 och det betyder att det är skepparen Johan Gustaf Österlund och fiskareänkan Maria Österlund som lät uppföra den.

År 1845 ägdes gården och hela tomten nr 146 av fiskareänkan Maria Österlund, som bodde med sin dotter Johanna. På hyra bodde sjömannen Josef Österlund (f.1811) med hustrun Alma.

År 1850 ägdes halva tomten 146 av handlanden Carl Gustaf Nyström. Hos honom bodde skräddaren Johan Holmgren på hyra, liksom skeppareänkan Sundman med en piga. Den andra halvan ägdes av skepparen Johan Gustafs änka Thersia Österlund, som bodde med pigan Maria. Några hyresgäster finns inte omnämnda hos henne.

År 1855 ägdes halva tomten av nummer 146 av handlanden H. O. Fontell. På hyra bodde skräddaren Brännlund, med hustrun Carolina och gesällerna Karl Åberg och Fredrik Stenman. Den andra halvan ägdes av skeppareänkan Theresia Österlund och hos henne bodde pigorna Magdalena och Fina. På hyra bodde handlanden Johan Ferdinand Holmström med hustrun Ulrika Kristina och döttrarna Johanna (f.1829) och Heloise (f.1833. Den tredje dottern Ida (f.1831) hade år 1850 gift sig med änklingen Carl Magnus Ridderstad och hon hade då flyttat till hans gård på Strandgatan 44.

År 1860 så ser det ut som om skeppareänkan Theresia Österlund skulle vara ensam ägare till hela tomten och gården På hyra bodde handlanden J. F. Holmström med hustrun Kristina och döttrarna Johanna och Heloise.

År 1861gifte skeppareänkan Theresia om sig med skepparen Johan Jakob Nylund, som var född år 1822 i Jakobstad. Hos dem bodde också  Theresias son handelsbetjänten Emil Österlund (f.1844). I gården bodde också Theresias mor, häradshövdingsänkan Ulrika Hedman (1790-1868), som var född i Munsala och hon flyttade till staden 1851 från Ylihärma. Skepparen Johan Jakob och Theresia avled båda två år 1868.

År 1863 gjorde gårdsägarna Johan Jakob Nylund och hans styvson Emil Österlund konkurs och gården såldes på offentlig, exekutiv auktion. Auktionen den 26 september var annonserad i Finlands Allmänna Tidning, kungjord i stadens kyrka och utringd i gathörnen. Högsta, godkända budet gavs av bokhandlaren Karl Johan Bergman, som bjöd 8 800 mark silver. Denne hade ju ett par år tidigare tillhandlat sig gården på Västra Långgatan 10. Bergman finansierade köpet med att låna 8 800 av kommerserådet Otto Wendelin.

År 1865 hade stora tomten 146 och den mindre granntomten 145 förvärvats av bokhandlaren Karl Johan Bergman. Han var född 1831 på Eckerö  där hans Närpesbördiga far var präst. Och inte nog med det, han hade också köpt tomten nr 148 vid Västra Långgatan 10 av bokhandlare Stendahl och på den tomten stod en ny gård uppförd år 1853.  På nr 145 bodde förre vaktmästaren G. Åberg med hustrun Kajsa och skomakargesällen P. Österman och hans hustru Lisa. På nr 146 bodde skepparen J. Nylund med hustrun Theresia och drängen Gustaf och pigan Maria. Där bodde också en guldsmed Lilius med hustrun Sofia och med dem bodde ytterligare gesällerna Vilhelm och Malachia. Stadsbetjänten A. Martell bodde också där med hustrun Maria. Bokhandlaren Karl Johan Bergman dog ogift och barnlös i staden år 1866, 35 år gammal.

(Om du vill se vem som mellan åren 1809 till 1865 har ägt granntomten norrut, på nummer 145 och vem har bott i den, så skall du klicka HÄR!)

År 1867, den 18 november fick handlanden Karl Erik Åkervall (1839-1868) fastebrev på båda tomterna. Han var son till fiskaren Johan Åkervall (1799-1845) och Karolina Persdotter (1802-1876). Karl Erik var ogift och barnlös och han dog 20.4.1868.

År 1870 ägdes båda tomterna 146 och 145 av handlanden Karl Erik Åkervalls arvingar. På hyra bodde skepparen H. Svanström med hustrun Lovisa, och brandvakten Gabriel Nuppeli med hustrun Johanna. Bokhandlaren Karl Gustaf Brandt hade sin affär på nr 146.

År 1875 hade båda tomterna och gårdarna övertagits av fiskaren Karl Erik Åkervalls bror Josef Wilhelm (f.1835, d. 1898) som var ogift och barnlös. På hyra bodde hans syster Maria Åkervall, som år 1871 hade gift sig med handlanden Karl Gustaf Brandt.  Brandt var född år 1843 i Åbo och år1871 flyttade han till staden via Sideby och han dog i staden 16.6.1875.

År 1880 ägdes båda tomterna av fiskaren Josef Wilhelm Åkervall (f.1835) som bodde ensam med pigan Sanna Monsin (f.1841). På hyra bodde hans syster, handlandeänkan Maria Brandt (f.1837) med sina två minderåriga döttrar Ellen (f.1872) och Augusta (f.1875).  I någon av gårdarna bodde också handlanden E. A. Bäckman (1848) med hustrun Emma (1849) med 3 barn.

Ännu år 1895 ägdes båda tomterna och gårdarna av fiskaren Josef Wilhelm Åkervall. Där bodde också systern, änkan Maria Brandt med sina nu vuxna döttrar Ellen (1872) och Augusta (1875). Hos dem bodde också pigan Alvina Rosenback (1873). På hyra bodde också handlanden Emma Laurell (1836) med sonen Johan och dottern Lyyli.

På tomten 145 fanns bara den långa magasinbyggnaden medan det på tomten 146 fanns 2 bostadsbyggnader. Skissen är gjord enligt situationen i slutet av 1800-talet.

År 1900 hade gården övertagits av fiskaren Åkervalls sterbhus och där bodde handlandeänkan Maria Brandt med pigan Karolina (1866). Där bodde också Marias dotter Ellen Brandt, som nu var kontorist. Rådmannen Herman West (1834) bodde också här med hustrun Adelina (1857) och en piga Josefina.

År 1905 hade tomterna 145 och 146 övertagits av handlandeänkan Maria Brandt (1837). Med henne bodde dottern Augusta (1875) och pigan Matilda Lillgäls (1880) och drängen Johannes Österback (1880). I gården bodde också Marias dotter Ellen, som år 1901 hade gift sig med handlanden Axel Palin (f.1871) och hos dem bodde deras piga Emilia Öman (1880). I gården hos Maria bodde biträdet Elsa Malmberg (f.1884) och pigan Hilda Stenback (f.1883) och maskinstickerskan Edla Lovin (f.1879).

År 1919 avled änkan Maria Brandt och tomterna hade övertagits av döttrarna Ellen Palin och Augusta Brandt. Hos Ellen och hennes man Axel Palin bodde maskinstickerskan Edla Lovin och sjuksköterskan Edit Boije (1886). Andra hälften av tomterna 146 och 145 ägdes då av fröken Augusta Brandt (1875) och hos henne bodde pigan Matilda Lillgäls (1880) och drängen Viljam Ojaniemi (1892).

På kartan från 1940-talet så ser vi vid pilen var den gård fanns som målarmästaren och fabrikatören Carl Gustaf Crantz byggde år 1831. Det var en liten gård med ett större rum i mitten och mindre kamrar i båda ändarna och ingången fanns på gårdssidan. Uthusen finns fortfarande kvar på Andelsbankens gårdsplan. Huset revs troligtvis någon gång på 1950-talet.
I fröken Brandts affär var det ordning och reda. Fyra välklädda damer skötte betjäningen, som den tiden skedde över disk. Fotot från stadens museum Carlsro.

År 1929, den 28 januari avled Ellen Palin. Då hon gifte sig år 1901 med Axel Palin, så gjorde de ett äktenskapsförord, som utvisade att Axel inte hade någon del i Ellens egendom. Med andra ord var det hennes syster Augusta Brandt som ärvde henne och denna ägde efter dödsfallet båda tomterna och den stora gården.

År 1929, den 29 juni sålde Augusta Brandt båda tomterna och gårdarna åt apotekaren Ernst Sandlund och hans hustru Anita för 350 000 mark. Ernst hade ju år 1926 övertagit faderns apoteksrörelse på Strandgatan 30 och genom detta köp fick hans apotek ett bättre läge.

Ernst Sandlund var född år 1893 i Björneborg och han var gift med Gustaf Hydéns dotter Anita (f.1899). De hade åtminstone 3 barn, dottern Gunnel Matilda (f.1924), sönerna John Erik (f.1930) och Gustav Henrik (f.1937).

Efter att Ernst Sandlund förvärvade gårdarna vid torghörnet har troligtvis ingen bott i gårdsbyggnaden längs Stora Långgatan, eftersom apotekaren använde den som tvättstuga.

År 1974 köpte Sydbottens Andelsbank båda tomterna med samtliga byggnader av Ernst Sandlunds sterbhus och apotekshuset revs 1983-1984. De gamla uthusbyggnaderna, som är i gott skick lämnades kvar som ett minne från Crantzens tid. De hade i tiderna fungerat som saltmagasin och till och med stadens toalett var en tid inrymd i uthuset. Andelsbanken renoverade uthusen år 1988 och de är i dag i gott skick.

Åren 1984-1985 byggdes det nya bankhuset som fortfarande står kvar och banken har verkat där oavbrutet sedan dess. Staden Kristinestad hyrde från början hela övre våningen och en del i den nedre och flyttade sitt kansli från rådhuset. Stadskansliet har sedan flyttat tillbaka till rådhuset och i dag verkar ett flertal företag på Andelsbankens övre våning.

Foton.

Fiskaren Josef Wilhelm Åkervalls gård har en ljus, rappad yta på Rosengrens foto från år 1894. Hos honom bodde också systern, änkan Maria Brandt som sedan övertog gården och idkade handel under en lång tid. Ur Museiverkets samlingar.
På Ina Roos foto från slutet av 1800-talet så ser vi att fiskare Åkervalls affärshus uppe till höger har fått en rappad yta. Efter en tid försågs fasaden igen med vacker träpanel, eftersom en rappad stockvägg lätt spricker sönder. Också affärshuset på andra sidan torget, nuvarande Salutorget 6 har fått en tillfällig rappad yta.
15.10.1907 annonserade Elin Brandt i Syd-Österbotten att det fanns ”I höst inkomna” varor.
Det var trångt på Mikaelimarknaden på 1930-talet. Salutorget kantades av vackra träbyggnader och mitt i bild syns den gård som Ernst Sandlund köpte år 1929 och där han i januari 1930 öppnade sitt nya apotek. Ernest övertog år 1926 faderns apotek på Strandgatan men fick i och med detta köp ett mycket bättre läge på övre torget.
Apotekets bottenplan där A är försäljningsutrymmet, M är ett lager- och förrådsrum, K är apotekarens kontor, L är apotekets laboratorium, AN är analysrummet och D är dejourens rum.
År 1974 köpte Sydbottens Andelsbank den så kallade Apoteksfastigheten av Sandlund, och följande år öppnade de ett kontor i den mindre byggnaden längs Rådhusgatan. Byggnaderna revs 1983-84 och på hösten 1984 kunde Byggnadsbyrå Harry Lillkull påbörja bygget av bankens nya hus.
Då Andelsbanken år 1983-1984 rev de gamla byggnaderna på Östra Långgatan 49, så flyttade de tillfälligt sitt kontor till det nuvarande Cornerhuset. Fotografiaffären Aavamo gjorde likadant och när det nya huset stod färdigt 1985 flyttade de båda tillbaka. Fotografen är okänd.
Andelsbankens affärshus. Fotot från Aalto universitetets arkiv.
Då Andelsbanken den 17 augusti 1985 öppnade sitt nya kontor i Torghörnet så blev det en folkfest utan like, där det bjöds på både soppa, sång och fallskärmshoppare.
Andelsbankens affärshus mitt i bild på Hannus Vallas flygfoto. Fotot ur Museiverkets arkiv.
Det var under åren 1984 och 1985 som byggmästare Harry Lillkull från Lappfjärd uppförde Andelsbankens nya affärshus. Hannu Vallas flygfoto ur Museiverkets samlingar.