J. W. Olins tidningsannonser.

Detta urval av J. W. Olins annonser är sammanställt av Lasse Backlund i maj 2021. Olins mångsidiga affär låg på Östra Långgatan 46, där Pihlajas skoaffär finns i dag. Kristinestads Mekaniska Verkstad fanns nära hamnkajerna på Östra sidan. Han hade också tillstånd att sälja dynamit och andra explosiva saker och enligt tillståndet så skulle den handeln ske i den gård som han ägde på Strandgatan 28. Med sin familj bodde handlanden J. W. Olin på Östra Långgatan 46 vid Salutorget.