Waldemar Stenberg.

Sammanställt av Lasse Backlund i april 2021:

Waldemar föddes år 1865 i Björneborg och han var son till färgaremästaren G. A. Stenberg. Han blev student i Björneborg år 1884 och efter det vistades han ett par år i England för att studera trävarubranschen. År 1890 anställdes han av trävarufirman F. A. Juselius och blev skickad till Brahestad som prokurist för dennes affär där. År 1896 flyttade han till Kristinestad för att bli disponent på firmans filial i staden och i den tjänsten stannade han ända till sin död år 1904.

Waldemar Stenberg var politiskt aktiv i staden och satt bland annat med i stadsfullmäktige. Han var en duktig seglare och har en drivande kraft i den frivilliga brandkåren. Han var känd som en gladlynt och social person, som hade lätt att få vänner.

År 1901 gifte han sig med vicekonsul och sjökapten Wilhelm Starcks dotter Sigrid, som var född i juni 1883. Under år 1903 lät Waldemar uppföra en ståtlig gård på svärfar Starcks tomt. Gården fick 8 rum, kök, matsal, stora garderober och ett par rum också på övre våningen. Gården som planerades och byggdes av byggmästare Holmström ansågs väldigt påkostad med flera vackra kakelugnar från Helsingfors Kakelfabrik.

Knappt hade gården blivit färdig så drabbades Waldemar Stenberg av en elakartad lunginflammation. Han togs in på sjukhus och han genomgick en operation av läkarna Pelkonen från Närpes och Ernst Wendelin från staden. De ansåg att operationen lyckades väl men ändå dog Waldemar ett par dagar efteråt av hjärtförlamning.

Under sitt korta äktenskap hann de inte få några barn. Änkan Sigrid gifte om sig år 1906 med Einar Hedström från Nykarleby. Hon flyttade dit hösten 1908 och där arbetade hon som lärarinna och det ser ut som att också det äktenskapet var barnlöst.

Till vänster Waldemar Stenbergs gravsten på gamla begravningsplatsen på Östra sidan. Den var ju denne Waldemar som kort före sin död byggde gården på Nygatan 1. Till höger hans svärfar Wilhelm Starck, som först bodde i gården på Strandgatan 58 men sedan flyttade in i dotterns gård vid Nygatan.