En småstads öden, av Axel Häggman.

Filosofie magistern och läraren Axel Häggman sammanställde en historik om Kristinestad, som han kallade ”En småstads öden under 300 år”. Den publicerades i Svenska Folkskolans Vänners kalender år 1948 och uppgifterna hade han plockat ur ”Kristinestads Historia” från år 1915. Det betyder att de fel och brister som finns i den boken också finns med i Axel Häggmans historik.

Axel Häggman bodde med sin familj i Kristinestad på Västra Långgatan 10 från mitten av 30-talet till mitten av 50-talet. Axel var född i Helsingfors år 1893 och han var gift med Lilja Elisabet (född Johansson i Terjärv 1899).