Du är nummer två!

Du kommer alltid att vara nummer två,
dessutom är du ju kortast också.
Du är oftast snörik och kan vara riktigt kall,
så brukar det ju vara i normala fall.

Men detta år är ingenting som det borde vara
och du sällar dig till den onormalas skara.
En extra dag du i år har fått,
sen senast har det redan fyra år gått.

När du anländer vi mot våren har kommit en bit
Så kära Februari, välkommen hit!