Anselm Agnäs från Dagsmark.

I april 1918 skrev tidningen Syd-Österbotten sår här om den stupade Anselm Agnäs från Dagsmark:

10.4.19189. Stupade.

Under de senaste dagarnas blodiga strider på Tammerforsfronten har stupat bl.a. Emil Pellfolk, Leonard Berg, Väinö Kuula och Hjalmar Lahnaviiki (Östöm) från Sideby, Frans Granberg från Härkmeri, Karl I. Dåhli från Lappfjärd. Anselm Agnes från Dagsmark och Axel Klockars från K-stads landsförsamling.

13.4.1918: Anselm Agnäs från Dagsmark.

I frihetsstriden invid Tammerfors stupade den 28 mars bondesonen Anselm Agnäs från Dagsmark. I den hårda striden träffades han av en dödande kula. Redan i januari, då frihetskampen började och en och annan med skamlig feghet undandrog sig plikten emot fosterlandet, deltog Anselm Agnäs med hjältemod i slaget vid Kristinestad. Hans krigarbana blev kort, men icke förgäves. Finlands folk skänker sitt tack åt varje fallen kämpe. Den avlidne, som närmast sörjes av föräldrar och syskon, var i hemmet en god son och trägen arbetate och i övrigt känd som en exemplarisk, och sympatisk yngling.

Frid över hans minne!

Vill du läsa mera om Anselm Agnäs, hans släkt och hans hemgård, så klicka HÄR!

Anselm Agnäs

Anselm Agnäs, f. 1896 som stupade vid striderna i inbördeskriget i Tammerfors i mars 1918. Frans som just då vistades i Amerika måste nu återvända för att överta hemgården.
Anselm Agnäs, f. 1896 som stupade vid striderna i inbördeskriget i Tammerfors i mars 1918. Brodern Frans Agnäs som just då vistades i Amerika måste nu återvända med sin familj för att överta hemgården.