Kontakt

Jag heter Lasse och jag växte upp i en småbrukarfamilj i Dagsmark by i Kristinestad. Som vuxen bodde jag i Dagsmark fram till år 2007 då jag flyttade till Vasa.  Sedan år 2009 bor jag med min fru Eva på Östra sidan i Kristinestad. Tillsammans med  Eva har jag varit företagare, först som K-köpmän i Dagsmark och sedan som tillverkare och partihandlare med postkort.

Om du har önskemål, kommentarer eller tillägg, får du gärna kontakta mig på e-postadress: wp7d1e0241_06