Gåvobrev

Renskrivet av Lasse Backlund i november 2023.

Föreningen Arbetets Vänner i Kristinestad r.f. överlåter härmed såsom gåva till Svenska föreningen Brahegården r.f. sin ägande fastighet Östra Långgatan 45, tomterna 142 och 143 i denna stads III kvarter, enligt 1825 års stadsplan, jämte inventarier på följande villkor:

1). Över den donerade egendomen upprättas specificerade förteckningar.

2). De skulder, som graveras den donerade egendomen jämte Föreningen Arbetets Vänners r.f. skuld till ”Arbetets Vänners Blomsterfond”, övertas av gåvomottagaren.

3). I den händelse Svenska föreningen Brahegården r.f. skulle upplösas eller på annat sätt upphöra med sin verksamhet i sin nuvarande form tillfaller den donerade egendomen Föreningen Arbetets Vänner i Kristinestad r.f. eller om denna inte längre finns, till ett annat svenskt kulturändamål på orten, som allmänt möte utlyst bland Kristinestads svenskatalande befolkning, bestämmer.

Kristinestad, den 9.2.1952.

På föreningen Arbetets Vänner i Kristinestad r.f. vägnar, ordförande Olof Bergvik

Ovanstående gåva mottar vi med tacksamhet på i detta gåvobrev stipulerade villkor.

Ort och tid som ovan.

På Svenska Föreningen Brahegårdens r.f. vägnar.

Gunnar Carlsson och Levi Hannus, befullmäktigade