Cederströms gård på Västra Långgatan 63

Den här gården på Västra Långgatan 63 är byggd i två olika repriser. Den södra delen byggdes år 1852 av stockar som hade flyttats från en annan plats i staden. Den norra delen byggdes år 1910 av stockar, som skulle ha flyttats från en gård i Tjöck. Det var säkert då som hela gården fick sin stenfot av kilade stenar. I stadsplanen från år 1825 finns inte denna gårdstomt med, utan den bildades först år 1844 och fick då tomtnumret 197 i det första kvarteret. Fotot taget från nordost sommaren 2020.

Sammanställt av Lasse Backlund år 2021 med hjälp av Camilla Mitts, gamla lagfartsböcker, mantalslängder, kyrkböcker och gamla tidningar.

Länkar:

Om du vill läsa mera om själva byggnaderna och om de försäkringar som tagits, så skall du klicka HÄR!

Om du vill läsa Gösta Lindqvists berättelse om Emil Cederström, så skall du klicka HÄR!

År 1842 förstorades stadens första kvarter med 21 nya tomter söder om Nytorget och den här planen slogs fast år 1844. Av någon anledning fick dessa nya tomter samma tomtnummer som också finns i det fjärde kvarteret i Norrstan och detta har medfört flera missförstånd under tidens gång.

År 1852 förvärvade timmermannen och sjömannen Anders Henrik Cederström (1824-1866) den här obebyggda tomten. För att finansiera köpet lånade han pengar med låg ränta av bonden Johan Mattsson Svens från Närpes. Detta år uppförde han den första delen av gården i den södra ändan av tomten. Eftersom stockarna är numrerade, så är det klart att gården då flyttades från en annan plats, kanske från Närpes eller från staden. På stockarna finns rester av gamla, fina tapeter så knappast är den flyttad från landsbygden.

År 1853 ägdes den nya gården av sjömannen Anders Henrik Cederström. Han var född i Närpes med flyttade till staden år 1845. Han var gift med Maria Backman, som var född i staden år 1826. På hyra bodde sjömansänkan Catharina Åkerholm.

År 1855 ägdes gården av sjömannen Anders Henrik Cederström med hustrun Maria. På hyra bodde sjötullsvaktmästardottern Eva Lönnroth och sjömannen David Suomalainen.

År 1860 ägdes gården av Anders H. Cederström, som nu hade blivit matros. Han bodde med hustrun Maria, och en sjöman och borgaredottern Mina Åkerberg, som bodde på hyra.

År 1863 ägdes gården av matrosen Cederström med hustrun Maria och de hade en vuxen dotter som också hette Maria. På hyra bodde sjömanshustrun Ulla Hedström och hennes man var också skriven i gården men som svensk medborgare. På hyra bodde också arbetskarlen Johan Wänni med hustrun Serafia, sjömannen David Westerholm, änkan Maria Nordman och matrosen Karl Nissfolk med hustrun Edla.

År 1865 var det samma ägare men endast matrosen Josef Sundman bodde på hyra med hustrun Karolina och svärmor Beata. Arbetaren Johan Wänni hade flyttat bort men endast till granntomten nr 198, så han nu ägde.

År 1866 drunknade Anders Cederström och efterlämnade änkan Maria Sofia. De hade fått 7 barn, nämligen Maria Antoinette (f.1847), Johanna Sofia (1849-1863), Henrika Vilhelmina (f.1855, som en tid bodde i St. Petersburg, men återvände före världskriget bröt ut), Anna Celina (f.1856, som en tid vistades i St. Petersburg, men återvände, död i staden 1932), Emma Kristina (f.1858), Henrik August (1859-1862) och Anders Emil (f.1863).

Detta år i februari tecknade sjömansänkan Maria Sofia Cederström en brandförsäkring på det boningshus, som maken hade uppfört 1852. Om du vill läsa mera om denna och om byggnaden, så skall du klicka HÄR!

Då sjömansänkan Maria Sofia Cederström år 1866 skulle försäkra sin gård, så lät hon rita en plankarta, som skulle bifogas försäkringsbrevet.

År 1868 ägdes gården av sjömansänkan Maria Cederström, eftersom hennes man Anders hade dött och hon fick lagfart på den året därpå. De omyndiga barnen Anders Emil, Maria, Sofia, Wilhelmina och lilla Emma bodde med henne. På hyra bodde arbetskarlshustrun Sofia Björkqvist.

År 1870 ägdes gården av Maria Sofia Cederström, som bodde med fyra mindre barn. På hyra bodde sjömannen Isak Rein med hustrun Maria, och vaktmästardottern Eva Svedberg.

År 1880 ägdes gården av Maria Cederström, som bodde med barnen Maria och Emil. På hyra bodde sjömansänkan Maria Elisabeth Holmberg (f.1820) med sonen Johan (f.1862). Där bodde också sjömansänkan Kristina Berg.

År 1885 ägdes gården fortfarande av änkan Maria Cederström och med henne bodde dottern Maria. Sonen Emil var skriven i gården man han vistades mest på sjön. På hyra bodde sjötullsvaktmästaren Julius Bäckman (f.1833) och två mindre barn.

År 1890, den 3 januari övertogs gården av sonen, sjömannen Emil Cederström (f.1863) eftersom modern nyligen hade avlidit. I gården bodde också systern Emma Cederström (f.1858).

År 1895 ägdes gården av sjömannen Emil Cederström. År 1894 hade han gift sig med Anna Bergqvist, som var född 1861. Hos dem bodde också jungfrun Erika Kauppila (f.1851) och jungfrun Sofia Hällman (f.1860). År 1897 bodde också arbetaren Henrik Kujala (f.1865) på hyra med hustrun Hulda. I juni 1896 skickade sjömannen Emil hälsningar i Wasa Nyheter till hembygden från London.

Åren 1900 till 1914 ägdes gården av sjömannen Emil Cederström med hustrun Anna och en liten dotter. Endast ett fåtal hyresgäster finns antecknade i de olika böckerna. År 1902 var det tullvaktmästarens dotter Eva Svedberg (f.1834) och år 1906 var det sjömansänkan Katarina Rajala (f.1850).

År 1910 byggde sjömannen Emil Cederström till gården i den norra ändan, så att den fick den längd och utseende, som den fortfarande har. Huset fick då hela 8 boningsrum och den nyare delen var tydligen avsedd för uthyrning.

År 1916 ägdes gården av sjömannen Emil Cederström med hustrun Anna och döttrarna Valborg (f.1899) och Regina (f.1900). Nu finns det ett stort antal hyresgäster, vilket förklaras av att gården nu har förstorats i den norra ändan. På hyra bodde nu Emils syster Celina (f.1856) och arbetsförmannen J. A. Sjöström (f.1854). Sjöströms söner, sjömännen Bruno (f.1885) och Gustaf f.1887) är skrivna i gården men de hade utvandrat till Amerika. På hyra bodde arbetaränkan Maja Lena Lillandt (f.1833) och sjuksköterskan Ida Kosonen (f.1888).

År 1920 bodde alla dessa ännu kvar i gården.

År 1924 ägdes gården av sjömannen Emil Cederström, med hustrun Anna och de två döttrarna. Emil hade år 1923 blivit vald till vaktmästare vid den svenska folkskolan i staden och systern Celina valdes till vaktmästare vid det lutherska bönhuset. Jungfrun Wilhelmina Cederström bodde i gården, men bröderna Sjöström är fortfarande i Amerika. På hyra bodde postiljonen Arne Skans (f.1901) med hustrun Hilma (född Hannus i Lappfjärd 1899) och en dotter. En farmaceut Agda Skans (f.1902) bodde också på hyra. Arne Skans blev sedan vaktmästare på den nya samskolan och familjen flyttade till vaktmästarbostaden där.

År 1930 ägdes gården av förra sjömannen Emil Cederström, som bodde med hustrun Anna och dottern Regina som var handelsbiträde. På hyra bodde bryggmästaren Johan Henrik August Båge (1865-1944) med hustrun Aina Helena (född Demasör i Sideby1863, död i staden 1942).

År 1936 i november avled Emils hustru Anna, och änklingen Emil bodde efter det i gården med dottern Regina och hyresgästen, bryggmästare Båge. Den här Båge hade under en lång tid drivit Turha bryggeriet på Östra sidan men då järnvägen skulle byggas i närheten, så sålde han bryggeribyggnaden åt järnvägsbolaget år 1909.

År 1947 i december dog före detta sjömannen Emil Cederström och gården övertogs då av sterbhuset.

På 1950-talet ägdes gården av Cederströms sterbhus. På hyra bodde nu igen en Skans, denna gång var det sonen Nils Skans (f.1929) med hustrun Helena (född Ketola i Storå år 1931) som flyttade dit. De hade tidigare bott i svenska samskolans vaktmästarbostad.

I maj år 1963 avled Cederströms dotter Regina och hon hade testamenterat gården åt den svenska församlingen i Kristinestad. Följande år sålde församlingen genom diakonissan Hulda Ljung gården åt Veikko Sakari och Taimi Vanhatalo. De bodde efter det i den södra ändan och den norra ändan kunde då hyras ut. På 1960-talet bodde fröken Vieno Vuonoranta där på hyra tillsammans med sina föräldrar. På 1970-talet skulle Matti och Aila Mannermo ha bott på hyra i den norra ändan av gården.

I mitten av 1970 genomförde Vanhatalo en större renovering i den södra ändan av gården, då både väggar och tak försågs med spånskivor.

Änkan Taimi Vanhatalo bodde i gården fram till sin död 2011 och gården användes efter det som fritidsbostad av barn och barnbarn. Den nuvarande ägaren, som är bosatt i Tammerfors men som har rötterna i Lappfjärd köpte gården år 2017 av Vanhatalos dödsbo och har efter det utfört renoveringar i den. Dessa pågår fortfarande och som det brukar vara i gamla gårdar ”i evighet”.

Eftersom den Cederströmska gården ligger relativt långt från stadens centrum, så har det inte funnits några affärer i gården och ägarna var under långa tider sjömän. På taket och på vindsfönstren så ser man att gården har byggts under två olika tider medan stenfoten är enhetlig och har säkerligen byggts då gården skarvades i på 1900-talet. Fotot taget från sydost sommaren 2020.
Innergården är lummig och inbjudande. Fotot från sommaren 2021.
Cederströms gård i hörnet av Sundströmsgatan och Västra Långgatan, som står på en av de tomter som bildades år 1842 söder om Nytorget i det första kvarteret.

Annonser.