Skogström Mauritz (1884-1968).

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2021. Uppgifterna är tagna ur gamla mantalslängder, tidningar och Rafael Olins släktutredningar. Barnbarnet Christel Lindqvist har bidragit med mycket information och flera fotografier.

Mauritz Skogström. Fotot från SLS:s arkiv.

Mauritz föddes i Åbo 30 augusti 1884 och han var son till sjökaptenen Adolf Thomas Skogström (f. i Orivesi 1853-1924) och Berta Augusta Esperance Lindblad (f. i Åbo 1855-1944). Han hade 6 bröder men 2 dog som spädbarn, en som var sjöman dog utanför London, så det var endast 3 som levde till vuxen ålder.

Efter att ha gått 4 år i Åbo reallyceum begav sig Mauritz till sjöss år 1896 med barkskeppet Richard från Raumo. Han utbildade sig till styrman och år 1905 blev han överstyrman och efter ett par år blev han kapten. Han seglade sedan som styrman och kapten på flera fartyg och han var medlem i Cap Horn-klubben. Han var kapten på Borebolagets fartyg och på FÅA:s fartyg Pollux och Sirius men år 1911 gick han i land för att sedan ägna sig åt affärer i Kristinestad.

År 1912 i november öppnade Mauritz Skogström en ”Färg-, Kemikalie- och Parfymeriaffär” i änkan Sundströms gård på Strandgatan 44 och han bodde också i samma byggnad. I affären sålde han ”Alla slag av Kemikalier, Oljor, Syror, Kryddor, Näringsmedel, Mineralvatten, Förbandsmaterial, Gummivaror, Termometrar, Elektriska ficklampor och batterier mm.mm. Prima varor.” År 1913 antogs han till stadens skeppsmätare, som han skötte på sidan om.

År 1914 gifte sig Mauritz med Elfrida Sandahl (1882-1967). Hon kallades Ella och var född i Lerbäcks socken i Askersund kommun i Sverige. Mauritz fortsatte med sin färgaffär i Sundströms gård och de bodde då  på hyra i det nybyggda Kilpihuset på Östra sidan.

År 1916 i februari föddes deras enda barn, dottern Lillemor och de flyttade då  till skogsvaktare Juho Kuusinens nybyggda gård på  Västra Långgatan 13. Mauritz startade då också en ”Emigrantagentur Mauritz Skogström” där han sålde biljetter till Amerika och Canada. Resorna skulle göras med Norska Amerikalinjens moderna 16 000-tons jätteångare och han lovade att överfarten skulle vara den säkraste, kortaste och snabbaste.

År 1918 ändrade Mauritz namnet på sin affär till Kristinestads Drogaffär, ett mera passande namn med tanke på varusortimentet. Affären flyttade i december från Strandgatan 44 till Strandgatan 38 ”mittemot gamla vinbutiken”, som då ägdes av Nordiska Föreningsbanken. Familjen bodde i Kuusinens gård i hörnet av Västra Långgatan och Kyrkogatan och med dem bodde också pigan Hilma Gullberg (f.1899). Det här året valdes Mauritz till chef för den lokala skyddskåren och för den marina enheten. Juho Kuusinen sålde gården detta år åt handlande K. L. Saari.

År 1920 såldes gården på Västra Långgatan 13 åt garvaren och läderhandlaren Kaarlo Aho och Mauritz Skogström bodde kvar med sin familj. I sin drogaffär på Strandgatan 38 sålde han bland annat ”Benzoesyrat Natron i tabletter”, som skulle förhindra mögling och jäsning, rengöringsmedlen Strobin och Floridin, de aromatiska kapslarna Benediktine, Curocas, Cognac och Chartiense. Mauritz skaffade också en Mack, alltså en bensinpump som han placerade i Rådhusparken. När någon behövde tanka, så ringde denna i en klocka och så kom någon från affären vid Strandgatan och hjälpte till att tanka bilen eller kanistern. Mauritz var också delägare i den kiosk som byggdes i Rådhusparken, nära rådhuset, så man kan säga att han hade många järn i elden.

År 1921, i januari utsåg Sjöfartsstyrelsen sjökaptenen Mauritz Skogström till skeppsmätare.

År 1926 köpte Ella Skogström den ur bruk tagna kraftverksbyggnaden i hörnet av Staketgatan och Parmansgatan. Det var belysningsbolaget Ab Lumen som år 1900 hade uppfört byggnaden och där inrymdes då generatorerna, ångpannorna och batterierna som skulle förse stadens gatulampor med elektrisk ström. År 1915 övertog sågägaren Viktor Nylund från Dagsmark hela kraftverksbolaget och i början av 1920-talet så kunde elektriciteten levereras från hans nya vattenkraftverk Pärus Fors, och då togs Lumens kraftverk ur bruk. Viktor sålde maskinerna och år 1926 så sålde han byggnaden åt Ella. Högst troligt så användes byggnaden som förråd ända till år 1938 då Ella sålde byggnaden vidare åt chauffören Irving Bodman, som använde den som garage och verkstad.

I slutet av 1920-talet bodde handlanden, före detta sjökaptenen Mauritz Skogström med sin familj i familjen Ahos hörngård på Västra Långgatan och drogaffären fanns fortfarande på Strandgatan 38. Mauritz innehade flera förtroendeuppdrag i staden och han satt bland annat i stadsfullmäktige. En tid fungerade han som t.f. hamnkapten och han var också stadens brandchef. År 1929 flyttade Mauritz till Helsingfors där han grundade en kemikalieaffär.

I början av 1930-talet bodde inte Mauritz Skogström längre i Kristinestad men det gjorde nog hustrun Ella, som nu tituleras droghandlare och hon bodde kvar i hörngården. Ella bodde med sin vuxna dotter Lillemor Elisabet (f.1916). Mauritz bodde härefter i Helsingfors där han år 1929 hade startat en kemikalieaffär. Han var också försäljningschef i bensinfirman B. K. År 1934 startade han tillsammans med 2 andra affärsmän Ab Trustfria Bensin och han var dess verkställande direktör de första åren. Bolaget som förkortade namnet till TB och senare antog namnet Teboil växte kraftigt och behovet av mera kapital var stort. År 1948 såldes bolaget åt Suomen Petroli Oy i Viborg. Före kriget var det ett tyskt bolag men efter kriget övertogs det av Sovjetunionen. Om du vill läsa mera om Teboils historia, så skall du klicka HÄR.

Efter den här försäljningen grundade Mauritz Skogström företaget Oy Wanda Ab, där han var chef ända till år 1963 då företaget upphörde. År 1954 hade han också utsetts till surveyor för Lloyd´s Agency i Oy Lars Krogius Ab i Helsingfors. Han var en känd profil i Finlands skeppsbefälsförbund, där han innehade många förtroendeuppdrag.

Drogaffärsinnehavaren Ella fick år 1931 tillstånd att sälja ”tenttu”, alltså denaturerad sprit. Den här spriten blev med tiden ett stort problem och efter Mikaelimarknaden 1933 krävde polisen att den skulle förbjudas. Detta efter att 52 fyllerister hade tagits om hand och en stor del av dessa hade förtärt just denaturerad sprit. Spriten var billig och vem som helst fick köpa hur mycket som helst och det fanns fyllerister som påstod att den till på köpet var välsmakande. Något förbud blev det dock inte, eftersom stadsfullmäktige i juni 1934 igen beviljade tillstånd åt både Ella Skogströms drogaffär och åt Sandlunds drogaffär Svanen.

År 1936 i mars sålde Ella Skogström sin färg- och kemikaliehandel. I april meddelade apotekare Ernst Sandlund att han ämnar öppna en droghandel i Ella Skogströms affärsutrymme på Strandgatan 38. Han skulle fortsätta att använda Ellas firmanamn Kristinestads färg- och kemikaliehandel.

Före detta droghandlaren Ella Skogström kunde nu mera aktivt delta i det föreningsliv som rådde i staden och hon var ofta sedd på Arbetets Vänners och Svenska Odlingens Vänners tillställningar.

År 1952, då läraren Ostamo köpte gårdarna av Aho, flyttade Ella Skogström från hörngården ner till Starckes gamla gård på Kyrkogatan 1. Hennes dotter Lillemor Elisabet (f.1916) hade före kriget tillfälligt flyttat till Helsingfors, där hon gick i flickskola och efter det utbildade sig till tandsköterska i Stockholm. I Helsingfors utbildade hon sig sedan till tandtekniker och år 1946 hade hon gift sig med tandtekniker Lennart Rafael Lindqvist. Eftersom det efter kriget var svåra tider i Helsingfors, så flyttade Lillemor sommaren 1954 tillbaka till Kristinestad med sin son.

I augusti 1954 flyttade Ella och Lillemor Skogström från Starckes gård till Wiklöfs gård på Strandgatan 2. År 1959 flyttade de till Drottninggatan på Östra sidan. Lillemor arbetade som laborant på stadens sjukhus och hon hade 2 barn med sin man Lennart Lindqvist. Lennart arbetade som tandtekniker i Helsingfors och han dog där år 1960.

Mauritz Skogström avled i Helsingfors den 7 oktober 1968 och han är begravd i Åbo  i familjens grav. Ella avled år 1967 i Kristinestad.

Mauritz uppmärksammandes av landets största svenskspråkiga tidning Hufvudstadsbladet då han fyllde jämt.

Mauritz Skogströms nekrolog i Syd-Österbotten 12 oktober 1968.

Foton.

Mauritz Skogström till vänster var chef för skyddskåren i Kristinestad under inbördeskriget 1918. Till höger V. Borg.
1. Ella och Mauritz Skogström hos fotografen tillsammans med dottern Lillemor, i slutet av 1910-talet.
2. Ella och Mauritz Skogström vid kaffebordet med Mauritz föräldrar.
3. Familjefoto taget vid bröllopet 1914.
4. År 1914 gifte sig före detta sjökaptenen Mauritz Skogström med Ella från Sverige och släkten var närvarande vid festen.
5. Ella Skogström med dottern Lillemor i Kilpihuset på Järnvägsgatan på Östra sidan i februari 1916.
6. Ella visar upp dottern Lillemor.
7. År 1916 flyttade familjen Skogström till Västra Långgatan 13 och här står Ella med dottern Lillemor på Kyrkogatan.
8. Ella med dottern Lillemor vid Västra Långgatan 13. I bakgrunden skymtar Jyllis gård.
9. Mellan åren 1896 och 1911 var Mauritz till sjöss, där han avancerade till sjökapten.
10. År 1912 öppnade Mauritz Skogström en färg- och kemikaliehandel i Sundströmska gården på Strandgatan 44. På skyltarna kan läsas ”Sunligt tvål” och ”Vademecum” År 1918 flyttade han affären till Strandgatan 38, mittemot den lokal där Severin Kepplerus hade sin vinaffär i tiderna och han bytte då namnet till Kristinestads Droghandel.
11. Mauritz Skogström med dottern Lillemor i början av 1920-talet.
12. Mauritz gifte sig år 1914 med Ella och bodde då i det nybyggda Kilpihuset på Östra sidan. År 1916 flyttade de till Juho Kuusinens nybyggda gård på Västra Långgatan 13.
13. Ella Skogström på Tjärhovsvägen på Östra sidan i Kristinestad. Bakom Ella syns lite av Viktor Nylunds gård och lite längre bort syns den nya järnvägsstationen.
14. På väg till fest!
15. Ella Skogström i ringdans med Lillemor och hennes lekkamrat.
16. Lillemor sittande nere till höger bland sårade soldater och två andra vårdare i den svenska samskolbyggnaden under fortsättningskriget.
17. Gymnastiksalen i den svenska samskolan användes som tillfälligt sjukhus för sårade soldater under fortsättningskriget.

Annonser från tiden i Kristinestad.

Det var mycket bråk och hårda diskussioner i vårt land efter att det blev självständigt i december 1917. Till exempel vilken flagga vi skulle ha blev en lång och utdragen process. Handlanden Mauritz Skogström tog det säkra före det osäkra och bjöd ut båda.

Annonser från tiden i Helsingfors.

År 1934 bildade Mauritz Skogström tillsammans med 2 andra affärsmän ”Trustfri Bensin A.B.” i Helsingfors. Företaget växte kraftigt och år 1948 såldes det åt ett ryskt bolag och namnet ändrades sedan till Teboil. Läs mera om Teboils historia HÄR!

1 juni 1938 flyttade Trustfri Bensin A.B. sitt kontor till Bilpalatset nära Kampen. Annonsen ur Hbl.
Trustfri Bensin var tidigt ute med egna mätare, där bilägarna kunde tanka bilarna. Annonsen ur Hbl 6.6.1936.
Annons i Hbl 28.5.1938.
Dagen efter vinterkrigets slut bjöd Trustfri Bensin ut flera olika produkter. Annons i Hbl 16.3.1940.
Största delen av bensin importerades från Sovjetunionen men också från Estland importerades stora mängder. Hbl 14.9.1939.
Krigstida annons i Hbl 16.8.1941 som visar att bensinbolaget också säljer träkolsstybb och sågspån.
Under kriget då bilar kördes på gengas så gällde det att ha ”Kolservicestationer” där bilägarna hade möjlighet att tanka och serva bilen. Hbl 16.11.1940.
Oy Wanda Ab tillverkade Mon-Ami sundhetsbindlar och -liv, vadd och förstahjälpförband och Mauritz Skogström var hela tiden bolagets VD. Till en början hade företaget verksamheten på Henriksgatan 22 men efter kriget flyttade företaget till Mannerheimvägen 18 D.
Mauritz var aktiv i Finlands Skeppsbefälsförbund och när medlemmarna möttes så skulle anmälningar alltid göras till Wanda Ab:s kontor. Annonsen ur Hbl.