Varvsgatans gårdar.

Varvsgatan i Kristinestads södra del är egentligen en förlängning av Östra Långgatan, som slutar vid Parkgatan. I tiderna hette gatan både Skeppbygsgatan och Skeppshvarfsgatan och den gick följaktligen ner till skeppsvarven på udden. Varvsgatans längd är 230 meter och slutar i den södra ändan mot den tvärgående Koppögatan. Vid denna gata finns inte många gårdar och de är alla byggda efter år 1830. Om du vill läsa mera om gårdarna vid denna gatan, så skall du klicka på önskad adress nedan.

-4 Smedernas gård