Walter Sjöbloms berättelser

Walter Sjöblom (1866-1956) föddes i Fredrikshamn var en finländsk pedagog och han publicerade ett stort antal artiklar och böcker. Under åren 1897-1903 var han rektor i den svenska samskolan i Kristinestad, därifrån han sedan flyttade till Åland. Under sin tid i staden var han med och grundade Kristinestads Tidning år 1897. Den utgavs till december 1900 då den drogs in för alltid, på grund av den hårda censuren, som då rådde i Finland. År 1915 utgavs boken Kristinestads historia, som Walter Sjöblom hade skrivit. På grund av olika åsikter om bokens innehåll gavs den ut utan att nämna Walter Sjöbloms namn.

Han skrev många tidningsartiklar om det gamla Kristinestad och om du vill läsa några av dem, skall du klicka på en rubrik här under.

-Trolldom och vidskepelse.

-Grymt öde vid 1600-talets slut.

-I borgmästarens hem

-Rangskillnad i kyrkan

-Ett herredagsmannaval

-Kyrkan i Kristinestad på 1600-talet

-Glimtar från sekelskiftets Kristinestad