Tidningsartiklar om trafiken efter 1913.

Syd-Österbotten 10.9.1913:

Uppbörden vid Kristinestads järnvägsstation.

På staden järnvägsstation såldes i augusti 1913, alltså under den första riktiga månaden sedan ordinarie trafiken infördes sammanlagt 1 638 personbiljetter för en summa om 6 458 mark. Fraktgods skickades 203 000 kg och som ilgods 8 100 kg. Den totala uppbörden var lite över 10 000 mark.

Syd-Österbotten 10.9.1913:

”Olidliga postförhållanden” på grund av järnvägen.

Man hade ju hoppats att postgången mellan socknarna i Sydösterbotten skulle bli bättre i och med den nya järnvägsförbindelsen. Tidigare hade posten till och från staden körts med häst i alla riktningar men efter järnvägstrafikens införande var det tänkt att all post skall skickas med posttåget.

Besvikelsen var stor när det visade sig att till exempel tidningen Syd-Österbottens distribution skulle bli betydligt senare än förut. De orter som låg längs spåret sköttes nog bra men till exempel folk i strandbyarna i Närpes måste vänta i flera dagar på post och tidning. Tidningen hotar med att igen övergå till hästtransport till Närpes ifall förbättring i trafiken inte sker.