Strandgatans gårdar.

I den allra första stadsplanen, som Claes Claesson gjorde år 1651 så var Strandgatan en av de tre längsgående gatorna i den nya staden. Som namnet säger så  gick gatan längs stranden men landhöjningen har gjort att Strandgatan numera går långt uppe på land, tvärs genom Salutorget. Den gick i tiderna mellan Brunströmska gatan i norrstan till Hållfastska gatan i söderstan men har på senare tid förlängts i båda ändarna. På 1600-talet fanns det inga gårdar nedanför Strandgatan men då havet drog sig tillbaka så bildades det bostadstomter också på den nedre sidan. Längs denna gata finns det många intressanta byggnader, så  klicka på någon adress här under:

-2 Målare Wiklöfs gård
-13 Dykare Stens gård
-16 Glasmästare Eklunds gård
-20 Printzons gård
-27 Rosenlunds gård
-28 Kapten Olins eller polis Utters gård
-31 Eklunds eller Forsströms gård
-37 Ungdomsgården
-38 Wendelins gård
-39 Sundmanska gården
-41 Borgmästaränkans gård
-42 Fremdelings gård.
-44 Sundströmska gården
-49 Stadshotellet
-51 Lebellska eller Holmudds gård
-54 Holmströms resandehem eller Leinonens gård
-55 Parmans gård.
-58 Kapten Starcks gårdar
-63 Teirs eller Hjulmans gård
-69 Skinnaris gård
-79 Kjerrströms gård
-81 Axelins gård