Strandgatans gårdar

I den allra första stadsplanen, som Claes Claesson gjorde år 1651 så var Strandgatan en av de tre längsgående gatorna i den nya staden. Som namnet säger så  gick gatan längs stranden men landhöjningen har gjort att Strandgatan numera går långt uppe på land, tvärs genom Salutorget. Den gick i tiderna mellan Brunströmska gatan i norrstan till Hållfastska gatan i söderstan men har på senare tid förlängts i båda ändarna. På 1600-talet fanns det inga gårdar nedanför Strandgatan men då havet drog sig tillbaka så bildades det bostadstomter också på den nedre sidan. Sedan 1977 är Strandgatan enkelriktad mellan Salutorget och Parkgatan. Längs denna gata finns det många intressanta byggnader, så  klicka på någon adress här under:

-2 Målare Wiklöfs gård
-13 Dykare Stens gård
-16 Glasmästare Eklunds gård
-20 Printzons gård
-22 DUX och färgarnas gård
-25 Suominens gård
-26 Bagarnas eller Nelsons gård
-27 Rosenlunds gård
-28 Kapten Olins eller polis Utters gård
-31 Eklunds eller Forsströms gård
-32 Nordlunds gård
-37 Ungdomsgården
-38 Wendelins gård
-39 Sundmanska gården
-40 Varuhus A. Talas 
-41 Borgmästaränkans gård
-42 Fremdelings gård.
-44 Sundströmska gården
-47 Töttermans eller HAB:s gård
-49 Stadshotellet
-51 Lebellska eller Holmudds gård
-54 Holmströms resandehem eller Leinonens gård
-55 Parmans gård.
-58 Kapten Starcks gårdar
-63 Teirs eller Hjulmans gård
-69 Skinnaris gård
-79 Kjerrströms gård
-81 Axelins gård
-83 Snellmans eller Gabrielssons gård