Toivo Lennart Streng.

Sammanställt av Lasse Backlund i september 1925. Uppgifterna är tagna ur tidningen Syd-Österbotten.

Häradsskrivaren i Närpes härad Toivo Streng föddes i Helsingfors 1872, där han också gick i skola och blev student. Det var tänkt att han skulle bli lärare och han gick i seminariet i Sverige en tid. Men så bröt kriget ut mellan Grekland och Turkiet, och då reste Toivo till Grekland för att arbeta som sanitär. För detta arbete fick han flera fina utmärkelser som erkänsla.

Efter detta återvände han till Finland och han blev tillförordnad länsman i Kangasniemi med dispens. Sedan blev han häradsskrivare i St. Mickel, där han stannade till 1923 då han fick tjänst som häradsskrivare i Närpes härad. Han flyttade då med hustrun Ella och den sjukliga dottern Elsa till Kristinestad, där han bodde på hyra i Glassbarhuset.

Hans hälsa var inte bra och på våren 1925 fick han ett slaganfall, då han höll på med mantalsskrivningen på rådhuset. Han låg medvetslöst på golvet en stund tills han kvicknade till och kunde komma på fötter igen. Tillfrisknandet tog dock tid och han aldrig krafterna tillbaka.

Den 1 augusti 1925 fick han ett nytt slaganfall och han avled i sitt hem på Västra Långgatan i sitt 54:de levnadsår. Han överlevdes av hustrun Ella, som var född Malmgren i Sverige år 1877, den blinda dottern Elsa, som var född 1910 och svärmodern Maria Malmgren, som var svensk medborgare, född 1850.

Dödsannonsen ur Syd-Österbotten 5.8.1925.