Stupade från Kristinestadsområdet 1918.

År 1943 gav Svenska Österbottens frihetskämpars förbund ut en bok, som heter ”För frihet och fädernesland” och den behandlar inbördeskriget 1918. Den är skriven av Gunnar Skrifvars, Verner Laxström och Uno V. Siren och den trycktes på Vasabladets tryckeri. I boken finns uppräknade samtliga stupade i svenska Österbotten och här under finns samlade de som stupade, hemma från Kristinestad, Lappfjärd, Sideby och Tjöck.

Krs 1 Krs 2

Lap 1 Lap 2

 

Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Tjöck 1 Tjöck 2 Tjöck 3 Tjöck 4