Kanonviken vid Björkskärsudden.

Kanonviken finns på Björkskäret väster om Skatan, 5 km från stadens centrum. Vägen dit är bra men skyltningen är bristfällig. Parkeringen ligger vid det röda krysset. De streckade linjerna från parkeringen är gångstigar men i själva verket finns det stigar lite överallt.
Från parkeringen leder denna trappa upp till de otaliga stigarna som leder hit och dit, men förr eller senare ner till havet.
Stigarna mellan parkeringen och klipporna vid havet är breda och väl trampade.
Det gäller att lyfta på fötterna, så man inte snavar på granens rötter, som sträcker sig rakt över stigen.
Stora delar av Björkskäret är lummigt, där blåbärsriset täcker stora områden. Ett perfekt ställe för en bärplockare, eftersom det inte finns någon risk att villa bort sig. Förr eller senare kommer man nog till bilparkeringen!
Mitt på Björkskärsudden ligger Björkskärsträsket, en insjö utan direkt kontakt med havet. Längs träsket går väl upptrampade stigar, så det är lätt att ta sig fram och beundra naturen.
Mellan Kanonudden och Björkskäret ligger Kanonviken med de höga klipporna runt omkring.
Björkskäret och Kanonviken ligger så längt bort i väster som det går att komma i Kristinestad. Några obebodda holmar finns i närheten men i övrigt är det öppet hav så långt som ögat når.
Klipporna vid Kanonviken är släta och enkla att ta sig fram på.
Regnvatten samlas i skrevorna.
Tack vare spångarna och rötterna, så går det bra att ta sig fram torrskodd i den natursköna terrängen.
Utanför Björkskäret ligger öppet hav och bakom horisonten i väster ligger Sverige.
Själva klipporna på Björkskärsudden är gamla och de har slipats och formats av både kilometertjock is och av det svallande havet.
Naturen har radat stenarna nere vid havsstranden, så att det är lätt att gå över dem eftersom de flesta ligger stadigt.
Besökare har också lämnat fina stenformationer efter sig.
Bakom klipporna på Björkskäret ligger Kanonviken och långt bak i horisonten syns de kraftverk som Pohjolan Voima byggde på 1970-talet men som skall rivas under åren 2020-2021.
Den naturintresserade hittar hela tiden nya intressanta växter i olika miljöer.
Det finns gott om stenar i terrängen att bygga större och mindre pyramider.
Ett naturens under i kanten av Björkskärsträsket.