Kanonviken vid Björkskärsudden.

Kanonviken finns på Björkskäret väster om Skatan, 5 km från stadens centrum. Vägen dit är bra men skyltningen är bristfällig. Parkeringen ligger vid det röda krysset. De streckade linjerna från parkeringen är gångstigar men i själva verket finns det stigar lite överallt.
Från parkeringen leder denna trappa upp till de otaliga stigarna som leder hit och dit, men förr eller senare ner till havet.
Stigarna mellan parkeringen och klipporna vid havet är breda och väl trampade.
Det gäller att lyfta på fötterna, så man inte snavar på granens rötter, som sträcker sig rakt över stigen.
Stora delar av Björkskäret är lummigt, där blåbärsriset täcker stora områden. Ett perfekt ställe för en bärplockare, eftersom det inte finns någon risk att villa bort sig. Förr eller senare kommer man nog till bilparkeringen!
Mitt på Björkskärsudden ligger Björkskärsträsket, en insjö utan direkt kontakt med havet. Längs träsket går väl upptrampade stigar, så det är lätt att ta sig fram och beundra naturen.
Mellan Kanonudden och Björkskäret ligger Kanonviken med de höga klipporna runt omkring.
Björkskäret och Kanonviken ligger så längt bort i väster som det går att komma i Kristinestad. Några obebodda holmar finns i närheten men i övrigt är det öppet hav så långt som ögat når.
Klipporna vid Kanonviken är släta och enkla att ta sig fram på.
Regnvatten samlas i skrevorna.
Tack vare spångarna och rötterna, så går det bra att ta sig fram torrskodd i den natursköna terrängen.
Utanför Björkskäret ligger öppet hav och bakom horisonten i väster ligger Sverige.
Själva klipporna på Björkskärsudden är gamla och de har slipats och formats av både kilometertjock is och av det svallande havet.
Naturen har radat stenarna nere vid havsstranden, så att det är lätt att gå över dem eftersom de flesta ligger stadigt.
Besökare har också lämnat fina stenformationer efter sig.
Bakom klipporna på Björkskäret ligger Kanonviken och långt bak i horisonten syns de kraftverk som Pohjolan Voima byggde på 1970-talet men som revs under åren 2020-2021.
Den naturintresserade hittar hela tiden nya intressanta växter i olika miljöer.
Det finns gott om stenar i terrängen att bygga större och mindre pyramider.
Ett naturens under i kanten av Björkskärsträsket.
Tack var sitt utsatta läge så har den granen härdats för att tåla hårda vindar och mycket snö. Men nog är det under att den håller för den stora tyngden av snö. Fotot från 6.1.2022.
I januari stiger inte solen högre än så här men den kastar ändå sina strålar mellan träden på ett vackert sätt. Fotot från januari 2022.
Naturen kan skapa de vackraste konstverken men de är sällan till salu och det kostar ingenting att gå och se på dem. Fotot från januari 2022.
Av spåren och de upptrampade stigarna att döma, så är området runt Kanonviken ett populärt ställe också vintertid. Fotot från januari 2022.
Trots en långvarig och hård köld, så är det öppet vatten direkt utanför udden. Fotot från januari 2022.
Eftersom det fanns planer på att anlägga en semesterby på Björkskärsudden, så bestämde staden att den skall bevaras i orört skick. Det här beslutet var i själva verket onödigt eftersom stadsfullmäktige redan år 1955 hade bestämt att den yttersta delen av Björkskäret skall vara skyddat för bebyggelse och huggningar.