Parmans brandförsäkring 1855.

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2022. Försäkringsbreven utlånade av Margareta Reinlund.

Den 9 juni 1855 tecknade skepparen J. G. Parman en brandförsäkring på byggnaderna på tomt en 42, som han hade köpt av Wennerstrand samma år. Försäkringen tecknades i ”Allmänna brandstods-bolaget i Finland” och han försäkrade boningshuset för 740 rubel, uthuset för 140 och porten och planket för 10 rubel silver.

Johan Parmans försäkringsbrev från 1855.

I beskrivningen står det tomten är 4 875 kvadrat alnar stort. På gården finns en brunn med ymnigt vatten och avståndet till stranden är 196 alnar. På gården fanns det 2 brandämbare, 2 handsprutor, 2 svablar, 2 brandstefar och 2 brandhakar.

Boningshuset är i gott skick av nytt furu- och grantimmer och uppförd 1852 i en våning. Gården är inte brädfodrad eller målad och där finns 6 rum: 1 farstuga, 1 sal och 3 kammare. I dessa finns det tillsammans 4 kakelugnar med nicher. Det finns också ett kök med rörspris och bakugn. Husets medelhöjd är 13 alnar, längd 22 och bredd 15 alnar, med ett tak av bräder och har en stenfot som är 1 ½ alnar hög.

Byggnadens detaljer är försäkrade skilt för sig och ägaren Parman gjorde den 24 maj 1855 en värdering och försäkringsbolaget en annan, som i regel var lägre. Enligt skeppare Parman fanns följande värden:

-stenfoten 30 rubel

-byggnadens stomme 400

-yttre taket med tillbehör 140

-bjälklagen 35

-golven i rummen gjorda av stockar och granplankor 75

-innertaken av furubräder 40

-inre och yttre trappor 10

-6 st panelade, oljemålade fönster med halvvitt glas i kitt, 3 alnar höga, 2 alnar breda och med inre fönster 45 rubel

-7 st vindsfönster 7 rubel

-dubbelfodrad farstugdörr, oljemålad med överfönster samt lås och tillbehör 6

-7 halvfranska dörrar, oljemålade med tillbehör 25

-oljemålad fotpanel i alla rum 8 rubel

-vattentapeter i alla rum 25

-1 kakelugn, vitt kakel 15 rubel

-3 kakelugnar av tegel 30

-köksspis med bakugn 25

-1 skorsten med rörledningar och nicher 20

-1 matskafferi med inredning 4 rubel

Allt tillsammans värderat av ägaren 940 rubel silver och av brandstodskommittén till 740.

 

Urhusbyggnaden, som var uppförd år 1853 brandförsäkrades också. Den bestod av ett vedlider med vind, foderlada, fähus och spillningshus med mera. Det är i gott skick, byggt av nytt grantimmer, inte brädfodrad och omålad. Medelhöjden är 8 alnar, har ett brädtak och en stenfot på ½ aln.

Här är stenfoten värderad till 5 rubel

-byggnadens stomme 75

-yttre taket av bräder och tillbehör 50

-golven av gran 15

-innertaken av plankor och bräder 10

-bjälklagen 10

-inre och yttre trappor 5

-6 enkla dörrar med tillbehör 10

-3 mindre fönster

-1 vindslucka med tillbehör 2 rubel

-övrig väggfast inredning  5 rubel

Allt tillsammans värderat till 190 rubel men brandstodskommittén värderade det till 140 rubel silver.

Planket på 24 alnar vid gatan och de båda portarna värderades av båda till 10 rubel silver.

I beskrivningen betonas att det varken på gården eller i granngårdarna skulle finnas några brandfarliga inrättningar.

Ritningar:

Skissen visar situationen år 1855 och visar var brunnen och portarna fanns på tomt 42. Skissen visar också var grannhusen stod och i en skild förteckning, så stod det avstånden mellan byggnaderna.