Gravarna under kyrkans golv.

Håkan Olin renskrev i tiderna en skrift av Comminister Carl Aspegren från år 1752. Skriften upptog namnet på alla de som fram till mitten av 1700-talet hade begravts under golvet på Ulrika Eleonorakyrkan. Efter 1774 var det inte längre möjligt att bli begraven under kyrkans golv. Denna utredning publicerades i tidningen Syd-Österbotten 6.1.1989.

I koret.

-på södra sidan om altaret är Hr Johan Bachsters och dennes arvingars grav.
-mitt emot altaret handlanden Hanelius grav.
-bredvid norr om är handelsmans Hans Bergs grav.
-norr om altaret H. C. Lebells grav.
-mitt under sakristians dörr handlande Abram Bäckmans grav.

I kyrkan under herrarnas bänkar.

-nr 1.2.3 Anders Persons grav.
-nr 4.5.6. Anders Holm och Haquerins änka.
-nr 7.8.9. Jakob Hinders, Hörer till Hans Häggman, Anders Silverling och Carl Troutsmeisters är arvingar.
-nr 11.not tvärgången Mats Jonson Bergs sterbhus.
-nr 12.13. Mats Bäckströms sterbhus.
-nr 14.15.16 och 17. Handelsman Eric Holmström.
-nr 18.19. som går om södra tornfoten köptes av Råd. Matts Brunck den 10 december 1753.

Mitt på gången från koret räknat.

-Handlande Uddmans grav.
-Törns eller Scheppers grav.
-Johan Mångs arvtagare. Strandmännerne Hans och Matts Walbergs och Yttermans änkas grav.
–H. Dan. Hambergs, nu Johan Bergs änka tillhörig.
-Dan. Forsbergs, Joh. Åkerbergs änkas grav.
-Lars Larsons eller Westmännerne And. och Jacobs och Fred. Höder junior.

I Tornfoten.

-södra sidan Anders Jons arvingar, And. Enroth och Jos. Asplund.
-norra sidan Rådman Nils Larson.

I kyrkan under kvinnornas bänkar.

-nr 1.2.3. köptes av Rådman Matts Brunck 1753.
-nr 4.5.6. handlande Hind. Lukassons arvingar. Comministern herr Carl Aspegren och Petter Uddmans grav.
-nr 7.8.9. Beckuddens, nu Anders Holm tillhörig, köpt på auktion.
-nr 10.11.12. Carl Turins.
-nr 13.14.15. Grels Grelsons vars arvingar är Matts Biörkman, Jakob Grelsons änka, Eric Nyman, Hind. Jacobsons änka.
-nr 16.17.18. Jak. Markusons arvingar. Carl Lund. Jakob Strandman.
-nr 19 och 20 som går norr om tornfoten Mäster Johan Gregorius.