Släkten Wendelin

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2021. Uppgifterna är tagna ur gamla tidningar och ur Rafael Olins släktutredningar.

Simon Wendelin.

Simon Wendelin (1752-1819) föddes i byn Kellahti i Vittisbofjärd norr om Björneborg och han var första gången gift med Christina Elisabeth Forsén (1756-1790). Han flyttade till Kristinestad där han blev tullinspektör. I första giftet föddes åtminstone 8 barn men det var endast sonen Johannes (1781-1821) som levde till vuxen ålder och han ser ut att ha dött ogift och barnlös.

Tabell 1.

I sitt andra äktenskap med Helena Rebecka (född Löfgren 1756-1819), som troligen var släkt med Anders Löfgren, som byggde gården på Östra Långgatan 46. Hon och Simon fick 4 barn:

-Maria Rebecka (1791-1872) som år 1821 gifte sig med Gottfried Starcke (1792-1851) som var född i Sverige och hon fick med honom 9 barn. (Se tabell 2). Gottfried var bror till Gustaf Starcke (1795-1877).

-Simon Anders (1793-1861) som år 1824 gifte sig med Catharina Hällman (1794-1878) från Nykarleby. (Se tabell 3)

-Anna Magdalena (f.1797) som år 1822 gifte sig med Anders Wilhelm Wetterhall (1798-1836) från Vasa och de fick en dotter Antonetta Wilhelmina (f.1822).

-Ludvig (1800-1834) som år 1824 gifte sig med Christina Magdalena Stenmansson (1806-1866) och de hann få 6 barn men de flesta dog i unga år. Ludvigs son Ludvig Wilhelm Wendelin (1834-8.2.1913) var första gången gift med Amanda Sofia (1843-1867) och fick med henne dottern Fanny (1863-1921), gift Kraepelin. Andra gången gift med Selma Johanna Charlotta (1845-1906) och fick med henne 2 döttrar.

Tabell 2:

Från tabell 1.

Maria Rebecka (1791-1872), gift med Gottfried Starcke (1792-1851), barn:

-Maria Charlotta Amanda Starcke (f.1822).

-Henrika Amalia Starcke (1823-1854).

-Sofia Rebecka (f.1824).

-Alexandra Wilhelmina Starcke (1825-1915) som år 1852 gifte sig med August Renfors (1829-1857) från Björneborg.

-Augusta Fredrika Starcke (1827-1900) som år 1850 gifte sig med Gustaf Berndt Tötterström (1820-1897) och de fick 3 barn.

-Sofia Helena Starcke (1829-1913) som var gift med sjökapten Aron Ludvig Bergström (1827-1880) och fick med honom 5 barn.

-Amanda Maria Charlotta (1830-1898) ogift och barnlös.

-Alexander Gottfrid Starcke (f.1832).

-Christian Fredrik Starcke (f.1832).

Tabell 3:

Från tabell 1.

Simon Anders Wendelin (1793-1861) som var gift med Catharina Margareta Hällman (1794-1878) från Kristinestad. Skeppsredare och affärsman, byggde år 1837 den gård där stadens bibliotek finns i dag. Kommerseråd och bildade firman S A Wendelin. Förordnades år 1830 till svensk och norsk vicekonsul i Christinestad.

De fick 11 barn:

-Anders Ludvig (1820-1884) professor, som år 1876 gifte sig med Helena Lovisa Olander (1846-1886), dog barnlös i Villmanstrand.

-Catharina Maria Rebecka Wendelin (1822-1848) som år 1845 gifte sig med stadsläkaren Adolf Fredrik Kepplerus (1812-1848), som var född i Kuopio. De fick sonen Severin Kepplerus (1846-1912) som var ogift och barnlös.  De fick också sonen Ivar Anders (f.1848) som emigrerade till Australien och dog där.

-Otto Wendelin (1824-1888), vicekonsul  som år 1851 gifte sig med Ulrika Johanna Rosenlev (1820-1893) från Björneborg. Kommerseråd, övertog faderns företag som utvecklades till ortens största, tills det gjorde konkurs år 1887. Invaldes i lantdagen år 1872 för borgareståndet, som representant för Kristinestad och Kaskö. I oktober 1873 sjösatte Otto Finlands största fartyg, som fick namnet ”Syskonen” och det var på hela 600 läster. De fick flera barn (se tabell 4).

-Helena Antoinette Wendelin (1825-1826).

-Ernst Wilhelm (1826-1877) ogift och barnlös.

-Helena Emilia (1828-1897) ogift och barnlös.

-Simon Albert (1830-1933).

-Ida Wendelin (1832-1918) ogift och barnlös.

-Alfonsine Wendelin (1832-1918) som var gift med Carl Petter Rosenlew (1833-1899) från Björneborg och de fick 5 barn, som levde till vuxen ålder. Patronessan Alfonsine hade ett stort intresse för sin födelsestad och den svenska befolkningen i stadens närhet. Med stora penninggåvor bidrog hon till utvecklandet av bildningsväsendet. Varje år fick Lappfjärd folkhögskola ett 1 000 marks bidrag och hon understödde också de svenska folkskolorna i Mörtmark, Kasaböle, Ömossa och svenska skolan i Seinäjoki. Då Arbetets Vänner i staden inrättade en så kallad barnträdgård bidrog hon med hela 5 000 mark.

-Simon Alfred (1837-1838).

-Selim Evert (1841-1842).

Tabell 4:

Från tabell 3.

Otto Samuel Wendelin (1824-1888) som år 1851 gifte sig med Ulrika Rosenlew (1820-1893) från Björneborg. Konsul och kommerseråd, lantdagsman på 1860-talet. De fick 10 barn:

-Agnes Wendelin (1852-1913) som var gift med kommerserådet Alfred Carlström (1851-1910) och de fick sönerna Folke (1887-1944) och Eskil (1889-1922).

-Bruno Wendelin (1854-1917) affärsman med egen agenturfirma, gift och barnlös.

-Emmy Wendelin (1856-1940) bodde på villan Surutoin vid Storträsket,  ogift och barnlös.

-Ernst Wendelin (1858-1911). Student 1878, studerade medicin, blev medicinekandidat år 1890 och blev då antagen till stadsläkare i Kristinestad. I stadsfullmäktige 1891-1911. Initiativtagare till bildandet av föreningen ”Svenska Odlingens Vänner”, föreningen ”Arbetets Vänner” och ”Dramatiska föreningen”. Han var ordförande i ”Musikaliska föreningen” och han organiserade den stora sångfesten i staden år 1908 och han var divisionschef inom den frivilliga brandkåren. Han satt i samskolans och i Lappfjärd folkhögskolas direktioner. Svenska privata folkskolan i Mörtmark kom till på hans initiativ, likaså den svenska skolan i Seinäjoki.  Tillhörde SFP:s lokalstyrelse och centralstyrelsen i Helsingfors. Han var ogift och barnlös.

-Knut Wendelin (1860-1939) som var gift med Olga Alexandra Therman (1881-1964) och de fick 6 barn. Arbetade på Alfreds Carlströms kontor i Vasa och sedan som rådman. Barnbarnet Lars Wendelin var i flera år VD för rederiet Wasabåtarna.

-Rudolf Wendelin (1862-1910), kontorist,  gift med Julie Henriette Lorenze Münch-Lassen från Danmark.

-Otto Wendelin (1864-1931) som var gift med Annie Åkerberg (1876-1970) och de fick 4 döttrar. Otto var affärsman och rådman, och han engagerade sig i lokalpolitiken och i de många föreningarna i staden.

-Johanna ”Hanna” Wendelin (1866-1932) dog på sin villa Surutoin vid Storträsket. Hanna var aktiv inom alla föreningar i staden och satt under långa perioder i dess styrelser. Hon hade också ett stort intresse för jordbruk, husdjur och trädgårdsskötsel. Hon dog ogift och barnlös.

-Fredrik Wendelin (1869-1925), kontorist, som dog på sin villa vid Storträsket. Ogift och barnlös.

-Ellen Wendelin (1873-1922), bosatt i Björneborg. Dog plötsligt under ett besök i hemstaden.  Ogift och barnlös.

Foton.

Kommerserådet Otto Wendelin 1877, foto Daniel Nyblin, museiverkets samlingar.
Agnes Wendelin (1852-1913) som var gift med Alfred Carlström (1851-1910). Foton lånade från stadens museum Carlsro.
Bruno Wendelin (1854-1917). Fotot lånat av Carola Wickström.
Emmy Wendelin (1856-1940). Fotot lånat av Carola Wickström.
Ernst Wendelin (1858-1911). Fotot lånat av Carola Wickström.
Knut Wendelin (1860-1939). Fotot lånat av Carola Wickström.
Rudolf Wendelin (1862-1910). Fotot lånat av Carola Wickström.
Otto Wendelin (1864-1931), som var son till konsuln och kommerserådet Otto Samuel Wendelin.
Johanna ”Hanna” Wendelin (1866-1932). Fotot lånat av Carola Wickström.
Ellen Wendelin (1873-1922). Fotot lånat av Carola Wickström.

Annonser.