Släkten Wendelin

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2021. Uppgifterna är tagna ur gamla tidningar och ur Rafael Olins släktutredningar.

Simon Wendelin.

Simon Wendelin (1752-1819) föddes i byn Kellahti i Vittisbofjärd norr om Björneborg och han var första gången gift med Christina Elisabeth Forsén (1756-1790). Han flyttade till Kristinestad där han blev tullinspektör. I första giftet föddes åtminstone 8 barn men det var endast sonen Johannes (1781-1821) som levde till vuxen ålder och han ser ut att ha dött ogift och barnlös.

Tabell 1.

I sitt andra äktenskap med Helena Rebecka (född Löfgren 1756-1819), som troligen var släkt med Anders Löfgren, som byggde gården på Östra Långgatan 46. Hon och Simon fick 4 barn:

-Maria Rebecka (1791-1872) som år 1821 gifte sig med Gottfried Starcke (1792-1851) som var född i Sverige och hon fick med honom 9 barn. (Se tabell 2). Gottfried var bror till Gustaf Starcke (1795-1877).

-Simon Anders (1793-1861) som år 1824 gifte sig med Catharina Hällman (1794-1878) från Nykarleby. (Se tabell 3)

-Anna Magdalena (f.1797) som år 1822 gifte sig med Anders Wilhelm Wetterhall (1798-1836) från Vasa och de fick en dotter Antonetta Wilhelmina (f.1822).

-Ludvig (1800-1834) som år 1824 gifte sig med Christina Magdalena Stenmansson (1806-1866) och de hann få 6 barn men de flesta dog i unga år. Ludvigs son Ludvig Wilhelm Wendelin (1834-8.2.1913) var första gången gift med Amanda Sofia (1843-1867) och fick med henne dottern Fanny (1863-1921), gift Kraepelin. Andra gången gift med Selma Johanna Charlotta (1845-1906) och fick med henne 2 döttrar.

Tabell 2:

Från tabell 1.

Maria Rebecka (1791-1872), gift med Gottfried Starcke (1792-1851), barn:

-Maria Charlotta Amanda Starcke (f.1822).

-Henrika Amalia Starcke (1823-1854).

-Sofia Rebecka (f.1824).

-Alexandra Wilhelmina Starcke (1825-1915) som år 1852 gifte sig med August Renfors (1829-1857) från Björneborg.

-Augusta Fredrika Starcke (1827-1900) som år 1850 gifte sig med Gustaf Berndt Tötterström (1820-1897) och de fick 3 barn.

-Sofia Helena Starcke (1829-1913) som var gift med sjökapten Aron Ludvig Bergström (1827-1880) och fick med honom 5 barn.

-Amanda Maria Charlotta (1830-1898) ogift och barnlös.

-Alexander Gottfrid Starcke (f.1832).

-Christian Fredrik Starcke (f.1832).

Tabell 3:

Från tabell 1.

Simon Anders Wendelin (1793-1861) som var gift med Catharina Margareta Hällman (1794-1878) från Kristinestad. Skeppsredare och affärsman, byggde år 1837 den gård där stadens bibliotek finns i dag. Kommerseråd och bildade firman S A Wendelin. Förordnades år 1830 till svensk och norsk vicekonsul i Christinestad.

De fick 11 barn:

-Anders Ludvig (1820-1884) professor, som år 1876 gifte sig med Helena Lovisa Olander (1846-1886), dog barnlös i Villmanstrand.

-Catharina Maria Rebecka Wendelin (1822-1848) som år 1845 gifte sig med stadsläkaren Adolf Fredrik Kepplerus (1812-1848), som var född i Kuopio. De fick sonen Severin Kepplerus (1846-1912) som var ogift och barnlös.  De fick också sonen Ivar Anders (f.1848) som emigrerade till Australien och dog där. Efter att makarna Kepplerus avled år 1848, så blev Simon Anders Wendelin barnens förmyndare och de bodde och växte upp i hans gård.

-Otto Wendelin (1824-1888), vicekonsul  som år 1851 gifte sig med Ulrika Johanna Rosenlev (1820-1893) från Björneborg. Kommerseråd, övertog faderns företag som utvecklades till ortens största, tills det gjorde konkurs år 1887. Invaldes i lantdagen år 1872 för borgareståndet, som representant för Kristinestad och Kaskö. I oktober 1873 sjösatte Otto Finlands största fartyg, som fick namnet ”Syskonen” och det var på hela 600 läster. De fick flera barn (se tabell 4).

-Helena Antoinette Wendelin (1825-1826).

-Ernst Wilhelm (1826-1877) ogift och barnlös.

-Helena Emilia (1828-1897) ogift och barnlös.

-Simon Albert (1830-1933).

-Ida Wendelin (1832-1918) ogift och barnlös.

-Alfonsine Wendelin (1832-1918) som var gift med Carl Petter Rosenlew (1833-1899) från Björneborg och de fick 5 barn, som levde till vuxen ålder. Patronessan Alfonsine hade ett stort intresse för sin födelsestad och den svenska befolkningen i stadens närhet. Med stora penninggåvor bidrog hon till utvecklandet av bildningsväsendet. Varje år fick Lappfjärd folkhögskola ett 1 000 marks bidrag och hon understödde också de svenska folkskolorna i Mörtmark, Kasaböle, Ömossa och svenska skolan i Seinäjoki. Då Arbetets Vänner i staden inrättade en så kallad barnträdgård bidrog hon med hela 5 000 mark.

-Simon Alfred (1837-1838).

-Selim Evert (1841-1842).

Tabell 4:

Från tabell 3.

Otto Samuel Wendelin (1824-1888) som år 1851 gifte sig med Ulrika Rosenlew (1820-1893) från Björneborg. Konsul och kommerseråd, lantdagsman på 1860-talet. De fick 10 barn:

-Agnes Wendelin (1852-1913) som var gift med kommerserådet Alfred Carlström (1851-1910) och de fick sönerna Folke (1887-1944) och Eskil (1889-1922).

-Bruno Wendelin (1854-1917) affärsman med egen agenturfirma, gift och barnlös.

-Emmy Wendelin (1856-1940) bodde på villan Surutoin vid Storträsket,  ogift och barnlös.

-Ernst Wendelin (1858-1911). Student 1878, studerade medicin, blev medicinekandidat år 1890 och blev då antagen till stadsläkare i Kristinestad. I stadsfullmäktige 1891-1911. Initiativtagare till bildandet av föreningen ”Svenska Odlingens Vänner”, föreningen ”Arbetets Vänner” och ”Dramatiska föreningen”. Han var ordförande i ”Musikaliska föreningen” och han organiserade den stora sångfesten i staden år 1908 och han var divisionschef inom den frivilliga brandkåren. Han satt i samskolans och i Lappfjärd folkhögskolas direktioner. Svenska privata folkskolan i Mörtmark kom till på hans initiativ, likaså den svenska skolan i Seinäjoki.  Tillhörde SFP:s lokalstyrelse och centralstyrelsen i Helsingfors. Han var ogift och barnlös.

-Knut Wendelin (1860-1939) som var gift med Olga Alexandra Therman (1881-1964) och de fick 6 barn. Arbetade på Alfreds Carlströms kontor i Vasa och sedan som rådman. Barnbarnet Lars Wendelin var i flera år VD för rederiet Wasabåtarna.

-Rudolf Wendelin (1862-1910), kontorist,  gift med Julie Henriette Lorenze Münch-Lassen från Danmark.

-Otto Wendelin (1864-1931) som var gift med Annie Åkerberg (1876-1970) och de fick 4 döttrar. Otto var affärsman och rådman, och han engagerade sig i lokalpolitiken och i de många föreningarna i staden.

-Johanna ”Hanna” Wendelin (1866-1932) dog på sin villa Surutoin vid Storträsket. Hanna var aktiv inom alla föreningar i staden och satt under långa perioder i dess styrelser. Hon hade också ett stort intresse för jordbruk, husdjur och trädgårdsskötsel. Hon dog ogift och barnlös.

-Fredrik Wendelin (1869-1925), kontorist, som dog på sin villa vid Storträsket. Ogift och barnlös.

-Ellen Wendelin (1873-1922), bosatt i Björneborg. Dog plötsligt under ett besök i hemstaden.  Ogift och barnlös.

Foton.

Kommerserådet Otto Wendelin 1877, foto Daniel Nyblin, museiverkets samlingar.
Agnes Wendelin (1852-1913) som var gift med Alfred Carlström (1851-1910). Foton lånade från stadens museum Carlsro.
Bruno Wendelin (1854-1917). Fotot lånat av Carola Wickström.
Emmy Wendelin (1856-1940). Fotot lånat av Carola Wickström.
Ernst Wendelin (1858-1911). Fotot lånat av Carola Wickström.
Knut Wendelin (1860-1939). Fotot lånat av Carola Wickström.
Rudolf Wendelin (1862-1910). Fotot lånat av Carola Wickström.
Otto Wendelin (1864-1931), som var son till konsuln och kommerserådet Otto Samuel Wendelin.
Johanna ”Hanna” Wendelin (1866-1932). Fotot lånat av Carola Wickström.
Ellen Wendelin (1873-1922). Fotot lånat av Carola Wickström.

Annonser.