Samarbete med grannar.

Nedtecknat av Helga Englund från Palon år 1936:

Samarbete med grannar har förekommit och förekommer nog också ännu. Till exempel när man tröskar med tröskverk, brukar grannarna hjälpa till och sedan går man till grannen och hjälper honom när han tröskar.

När man spikar pärttak, brukar man ställa upp på talko. Man ger arbetarna mat och kaffe men inga pengar. När grannen spikar pärttak går man dit och spikar, sålunda utjämnas arbetskraften.

Även kvinnorna brukar ibland anordna talko med att karda och spinna ull eller bearbeta lin, men detta är inte så vanligt.