Änkan Bergs gård på Staketgatan 20

Den här gården byggdes år 1859 av arbetskarlen Johan Henrik Häggström, som var född i Lappfjärd 1811 och dog i staden 1871. Åtminstone en del av stockarna har tagits från ett annat, brandskadat hus men det är oklart var det huset hade stått. Fotot taget från sydväst sommaren 2021.

Sammanställt av Lasse Backlund i oktober 2021. Uppgifterna är tagna ur gamla mantalslängder, kyrkböcker, lagfartsregister och gamla tidningar. Rafael Olins släktutredningar har varit till stor hjälp och många kristinestadsbor har hjälpt till med viktig information. 

Länkar:

Om du vill läsa mera om byggnaderna och om de brandförsäkringar som ägarna har tecknat, så skall du klicka HÄR!

På stadsplanen från 1751 hade den här tomten nummer 41 i det första kvarteret och det var den tiden Matts Söderbergs andra tomt, som var obebyggd. Själv bodde Matts Söderberg på tomt 14 som låg längre söderut mellan de båda långgatorna.
På stadsplanen från 1825 har tomten fått nummer 80 i det första kvarteret.

År 1830 ägdes den obebodda tomten nr 80 av handlanden Gustaf Nyström (1796-1833), som bodde på hörntomten i nuvarande Cornerhuset. Nyström ägde också den obebodda granntomten på Staketgatan 18. Efter Nyströms död 1833 övertogs den obebyggda tomten nr 80 av fiskaren Gustaf Widlund.

År 1835 ägdes tomten av fiskaren Gustaf Widlund, men han bodde inte där och ingen annan heller.

Mellan åren 1840 till 1859 ägdes tomten av urmakaregesällen, sedermera urmakaren Ludvig Friske, men ingen bodde på tomten.

År 1859 hade tomten övertagits av arbetskarlen Johan Häggström och han uppförde då den gård, som fortfarande står kvar. Han var född i Lappfjärd och hade år 1833 flyttat till staden. Han var änkling sedan 1858 men hann före det få flera barn: Anna 1836, Henrik Alfred 1840, Robert 1842, Maria Matilda 1845 som hade en oäkta son Carl Oskar (f.1866), Anders Wilhelm 1847, Antoinette (1849-1865), August 1851 och Bernhard 1856. En matros J. E. Häggström och en sjöman H. A. Häggström var också mantalsskrivna i gården.

År 1863 ägdes tomten nr 80 av Johan Häggström och hos honom bodde också döttrarna Anna och Maria. På hyra bodde qvinnan Maria Björkqvist, fiskareänkan Söderström med dottern Anna, matrosen G. A. Söderström, sjömannen M. W. Söderström och Johans son, matrosen Robert Häggström.

År 1866 ägdes tomten och gården på tomt nr 80 av arbetskarlen Johan Häggström, som bodde där med flera barn. På hyra bodde fiskaredottern Anna Söderström med 2 döttrar, styrmannen G. A. Söderström, sjömannen A. Häggström och matrosen Henrik Andtfolk, som bodde med hustrun Anna och flera barn.

År 1870 ägdes gården av arbetskarlen Johan Häggström och där bodde också mätaren Henrik Andtfolk med hustrun Anna. Också matrosen Karl Johan Öman bodde där med hustrun Maria. Gårdsägaren Johan Häggström avled år 1871 och gården övertogs då av fiskaren Karl Berg.

År 1873 hade gården övertagits av fiskaren Karl Johan Berg (1844-1889) och han var gift med Maria Wilhelmina (född Carlberg 1852-1929), som hade rötterna i Sverige. De fick flera barn, bland annat Johanna Wilhelmina (1871-1924) som sedan gifte sig med August Richard Sjöblom (1870-1940) och de fick 5 barn, bland annat ”Hotell Calle”. Karl och Maria fick också dottern Mathilda Berg (1872-1949), som innehade Stadshotellet under en lång tid. Stadsfiskalen och länsmannen John Berg (1884-1977) var också deras son. De fick också dottern Lilly Wilhelmina (1900-1990) som gifte sig med Einar Bäck från norra Österbotten och som sedan juni 1917 arbetade som redaktör på Syd-Österbotten. På hyra i gården bodde matrosen Karl Johan Öman med hustrun Maria och qvinnan Augusta Hasselman.

År 1875 ägdes gården av fiskaren Karl Berg och hustrun Maria. På hyra bodde arbetskarlen Gustaf Wikman med hustrun Maria. Skomakaren Samuel Lindholm bodde också där med hustrun Anna.

År 1880 ägdes gården av fiskaren Karl Berg och hustrun Maria med 6 barn. Där bodde också mekanikus Johan Björkqvist (f.1836) med hustrun Anna (f.1845) och fem barn. Också fiskaren Johan Johansson (f.1849) bodde i gården med hustrun Johanna (f.1854) och 4 barn.

År 1887 tecknade fiskaren Karl Johan Berg en brandförsäkring på byggnaderna på hans gård och om du vill läsa mera om försäkringen och om byggnaderna, så skall du klicka HÄR!

År 1889 avled fiskaren Karl Berg och gården övertogs då av änkan Maria Berg, som bodde med sonen Karl (f.1874) och 5 mindre barn.

Tomten nr 80 ligger invid Staketgatan mitt på kartan. Skissen visar situationen med gårdar och råar ungefär år 1890.

År 1895 ägdes tomten och gården av fiskareänkan Maria Berg, som bodde med 6 barn. På hyra bodde timmermansänkan Klara Förnäs (f.1838) med 3 mindre barn. Änkefrun Fredrika Jellman (f.1821) bodde i gården med dottersonen Karl (f.1878).

År 1900 ägdes tomten nr 80 av fiskareänkan Maria Berg 1852. Sonen Karl (f.1874) hade emigrerat till Amerika och det hade dottern Anni (f.1880) också gjort. Bertha (f.1882) däremot och 3 mindre barn bodde i gården. På hyra bodde fröken Egilda Uggla (f.1842), fröken Sofia Lind (1835-1912) och arbetaren Klara Förnäs (f.1838) med vuxna dottern Ida (f.1873) och 2 mindre barn.

År 1904 byggdes den gårdsbyggnad som fortfarande står kvar men det är svårt att veta vilka som bodde i gårdsbyggnaden och vilka som bodde i gatubyggnaden.

Enligt uppgift skulle gårdsbyggnaden vara uppförd år 1904 och i så fall av fiskareänkan Maria Berg.

År 1905 ägdes tomten nr 80 och båda gårdarna av fiskareänkan Berg, som nu kallar sig Wilhelmina och hon bodde med flera barn. På hyra bodde fröken Egilda Uggla, styrmansdottern Aina Lundström (f.1886), fröken Sofia Lind (f.1835) och timmermanssonen Axel Wilhelm Viktorsson Förnäs, som var född 1884 i Åbo. Förnäs for året därpå till Amerika. Sommaren 1906 öppnade stadsfiskalen John Berg ett kontor i gården.

År 1908 ägdes tomten och gårdarna av Wilhelmina Berg och med henne bodde flera barn. Hennes son John Berg var nu landskanslist och i gården bodde också sjökaptensdottern Sofia Lind. Förnäs var fortfarande i Amerika men maskinisten Gustaf Stenlund (f.1866) bodde där med hustrun Sofia (f.1869) med 3 barn. Stenlunds blev följande år gårdsägare på Staketgatan 6 då de förvärvade snickare Hällbackas gård.

År 1916 ägdes tomten och gårdarna av Wilhelmina Berg. Flera barn hade emigrerat till Amerika. På hyra bodde Egilda Uggla och arbetaren Karl Solax (f.1852) med hustrun Anna (f.1857). Där bodde också telegrafrevisorn Hugo Forsman (f.1884) med hustrun Helmi (f.1877). Wilhelmina ägde en fiskestuga i Alesundet, som hon i juni 1917 sålde åt sjömannen Wilhelm Ekqvist för 1 000 mark.

År 1920 ägdes tomten och gårdarna av Wilhelmina Berg och med henne bodde yngsta dottern Elsa (f.1888) och 2 fosterbarn, som var Wilhelmina Bergs barnbarn. Det var så att Wilhelminas dotter Ellen Sofia (f.1878) i Stockholm hade fått barn med Fritz Sjöström, som nu mormor Wilhelmina av någon anledning hade tagit hand om. Arbetareänkan Anna Solax bodde i gården och det gjorde också sjömannen Karl Andersson (f.1872) med hustrun Alina (f.1880).

Ännu 1924 bodde änkan Maria Vilhelmina Berg i denna gård, tillsammans med dottern Elsa Olivia (f.1888) och fosterbarnen Ellen Sjöström (1902-1969) och Johan Sjöström (f.1905). John Berg hade farit till Amerika liksom flera av Marias barn, Karl (f.1874), Anni (f.1880) och Vilhelm (f.1886). Åtminstone John Berg återvände och han blev sedan länsman i staden.

År 1929 i november avled änkan Maria Wilhelmina Berg i en ålder av 77 år och gården övertogs då  av sterbhuset bestående av Karl, Anni, Vilhelm och Elsa. På 1930-talet bodde bland annat fil.kand. Paul Mattsson (f.1903), folkskollärarinnan Ellen Sjöström (f. 1902), vaktmästaren Alvar Westerholm (1896) med hustrun Ellen (1901) och en son i gården. Änkan Anni Eklund (1875) bodde där med sin dotter Gunvor (f.1902) och sonen Karl Håkan.

I mitten av 1930-talet ägdes tomten och gården av fiskareänkan Wilhelmina Bergs sterbhus. Där bodde dottern, banktjänsteman Elsa Berg (f.1888) och dotterdottern Ellen Sjöström. På hyra bodde järnvägsarbetaren Eino Karjalainen (f.1908 i Valkeala) med hustrun Fanni Henrika (f.Hakala 1908), och på hyra bodde också överkonduktören Antero Hanhinen (f.1860) med sin hushållerska Adolfina Mattila (f.1884). På hyra bodde också guldsmedssonen, kontoristen Tapio Sandelin (1902-1993) med sin hustru Elise Wilhelmina (f.Lillvik 1910-2008).

I slutet av 1930-talet ägdes tomten och gården av fiskareänkan Wilhelmina Bergs sterbhus och där bodde hennes dotter Elsa Berg och dennes systerdotter Ellen Sjöström. På hyra bodde familjen Karjalainen, som nu hade sonen Kalevi Jalmari (f.1937). På hyra bodde också agrologen Runar Nordgren, som var född år 1911 i Närpes. Han var gift med Aili Amanda (f. Salminen 1908 på Vårdö) och de hade 2 barn. Aili Amanda var enligt uppgift syster till den kända författaren Sally Salminen (1906-1976), som på 1930-talet skrev den kända romanen Katrina.

I början av 1940-talet ägdes tomten och gården av Wilhelmina Bergs sterbhus. Banktjänstemannen Elsa Berg hade nu flyttat till strandbyggnaden på Strandgatan 46 bredvid Packhustorget och det gjorde också hennes systerdotter, lärarinnan Ellen Sjöström. Det var Elsas syster, hotellägaren Matilda Berg som år 1939 hade förvärvat änkefru Linds gård och dit flyttade både Elsa och Ellen.

Elsas och Ellens villor i Alesundet.

Elsa Berg hade år 1938 flyttat en liten gård från Tjöck till en tomt nere vid havet och på samma tomt byggde Ellen Sjöström en egen villa. Där vistades de sommartid i varsin stuga.

Det var år 1938 som Elsa Berg lät flytta en stuga från Tjöck och uppförde en villa nära havet i Alesundet. Då Elsa avled 1964 så övertogs villan av hennes systerson Carl Sjöblom, som byggde till ett rum ner mot havet, som Alesundsborna kallar kyrkan. Efter Carl Sjöbloms död övertogs villan av hans släktingar, som sedan sålde den åt den nuvarande ägaren. Fotot taget sommaren 2021.
I slutet av 1930-talet lät Ellen Sjöström uppföra denna villa i Alesundet på mostern Elsas tomt. Ellen var lärarinna i folkskolan i staden och hon var känd som en sträng och respektingivande. Efter hennes död 1969 övertogs villan av släktingar, som sedan sålde villan åt den nuvarande ägaren. Det är alltså numera samma ägare till både Elsas och Ellens villor, som ligger nära varandra. Fotot från sommaren 2021.

På Staketgatan 20, i den gula gårdsbyggnaden bodde i början av 1940-talet Wilhelmina Bergs dotterson Johan Sjöblom (1906-1988). Han var son till Johanna Berg (1871-1924) som var gift med August Sjöblom (1870-1940).  Johan var gift med Elisabeth, som kallades Lisbet (född Björkman i Borgå landskommun 1908, död 1974) och de hade 2 barn. Sonen Stig (f.1938) omkom i 16-års ålder ombord på ett lastfartyg, då han i mörkret föll ned i lastrummet. Dottern Christina Margareta Elisabeth (f.1942) bor i Vancouver med sin familj.

Agrologen Nordgren hade nu flyttat bort från Staketgatan 20. Folkskolläraren Brage Sten bodde där en tid med sin familj och det gjorde också tandteknikern Rafael Rask med sin hustru. Saga Axelin (1914-1964) bodde också i gården och det gjorde också direktör Carl Viktor Enberg, som var född i Lojo 1901 och var gift med Else Sofia Rosenkvist från Nykarleby.

I mitten av 1940-talet ägdes båda gårdarna fortfarande av sterbhuset och där bodde maskinisten Johan Richard Sjöblom med sin familj i gårdsbyggnaden. På hyra i gatubyggnaden bodde tandteknikern Rask med sin familj och under en tid bodde också skogsvakten Einar Sigvald Lundström där. Han var född 1912 i Korsnäs och han bodde med hustrun Edit Ragnhild (född Söderman 1913) men efter en tid flyttade de till Gamla Karleby.

I slutet av 1940-talet ägdes gårdarna fortfarande av sterbhuset. Maskinisten Johan Sjöblom bodde kvar i gårdsbyggnaden och det gjorde också tandteknikern Rask i gatubyggnaden. Tidningsredaktören Jorma Kiuasperä (f.1916) bodde på hyra en tid med hustrun Maire och dottern Marjatta och de hade före det bott i ”Nystaden”, alltså på Östra sidan. På hyra bodde också direktör Gustav Adolf Bergström (född i St. Petersburg 1918) med hustrun Anna Lisa från Vasa.

År 1956 flyttade tandtekniker Rask till Glassbarnshuset och familjen Bergström flyttade till Kristiinan Puu:s gård på Östra sidan. I stället hade hälsosyster Högbacka, som var född i Nedervetil 1913 flyttat in, och det gjorde också telefonisten Nygård från staden. Kvinnorna hade före det bott på Skolgatan 8 men de flyttade bort i början på 1960-talet.

I början av 1960-talet var det Bergs sterbhus som ägde tomten och de båda byggnaderna. Johan Sjöblom bodde i gårdsbyggnaden med hustrun Lisbet och dottern Christina. På hyra bodde vaktmästaren Nils Skans (f.1929) med hustrun Helena (f.1931) och 2 barn. En lektor Sabel, som var född i Korsholm bodde också här en kort tid.

Ännu i mitten av 1960-talet bodde Johan och Lisbet Sjöblom i gårdsbyggnaden tills de flyttade till en höghuslägenhet på Alesundsgatan, där de sedan bodde så länge de levde. I samma veva flyttade dottern Christina till Helsingfors. På hyra bodde läraren Johannes Weegar en tid. Han var född i Pörtom 1896 och bodde med hustrun Signe, som var från Jeppo. Efter Weegar flyttade Bror Erik Kjerulf dit. Han var född i Jakobstad och var gift med Christina Margareta Sjöblom från staden. Efter Kjerulf flyttade tullvaktaren Erik Österholm och hustrun Hulda Irene dit.

Omkring 1966 då Österholm flyttade bort så flyttade kommissarie Soini Kuusisto dit och han hade tidigare bott i polis Utters gårdsbyggnad på Strandgatan 28. Soini var född år 1935 i Kaskö och han var gift med Annikki Hautala (född 1938 i Storå). Med sig hade de också den äldre sonen och de bodde i gårdsbyggnaden.

I slutet av 1960-talet ägdes tomten och gårdarna av Bergs sterbhus, som sköttes av Carl Sjöblom. På hyra bodde tullvaktaren Erik Österholm (f.1900) där med hustrun Hulda Irene (f. Franzell i Amerika 1902). I gårdsbyggnaden bodde kommissarie Kuusisto med hustru och 2 söner.  Lempi Mäkelä (f.1896) bodde där en tid på hyra.

Fram till 1978 bodde kommissarie Soini Kuusisto med sin familj i gårdsbyggnaden. I gatubyggnaden bodde då bland annat Lars Nygård med sin familj. I gatubyggnaden bodde det hela tiden folk på hyra under längre eller kortare tider.

I början av 1990-talet sålde fiskareänkan Wilhelmina Bergs sterbhus tomten och båda gårdarna som då var obebodda åt de nuvarande ägarna, som använder gatubyggnaden som stadigvarande bostad. Gårdsbyggnaden har tidvis varit uthyrd och används nu som fritidsbostad. De nuvarande ägarna har gjort en grundlig renovering av gatubyggnaden och den är i dag skyddad av museiverket.

Foton och annonser.

Trots att det inte bodde några bönder i Kristinestad, så fanns det kor i många gårdar. Det gjorde det också i änkan Bergs gård, där uthuset med fähuset syns till höger. Fotot ser ut att vara taget efter kriget och i så fall kan det vara Elisabet Sjöblom som står till vänster i mörka kläder och hennes man Johan Sjöblom står längst till höger. Kvinnan med den rutiga klänningen ser ut att vara Ellen Sjöström och de övriga personerna mitt i bild kan vara änkan Bergs barn. Fotot utlånat av Roger Lundell.
Släkten är samlad på Ellen Sjöströms villa i Alesundet. Till vänster vid bordet sitter folkskollärarinnan Ellen Sjöström bredvid August Sjöblom. Kvinnan i mitten är tillsvidare okänd men följande är villagrannen Anni Cederwall och och banktjänstemannen Elsa Berg. Kvinnan i fönstret kan vara Hulda Lassfolk och flickan som sitter nära verandan är Ulla Bäck, som var August Sjöbloms barnbarn. Fotot som är utlånat av Roger Lundell är taget just före kriget.
Eftersom tomten är över 1 000 kvm stor så ryms det också en gårdsbyggnad på den. I tomtens östra ända finns det en länga med gamla uthus, där det i tiderna fanns allt från fähus till utedass och vedlider till hölada.
Den här gården har hela tiden använts som bostad. Vid den senaste renoveringen framgick det dock att någon gång har det funnits också en dörr mot gatan i gårdens norra ända. Möjligtvis skulle denna dörr ha öppnats sommaren 1906 då stadsfiskalens kontor inrymdes i gården. Längst till vänster syns lite av gaveln på gårdsbyggnaden. Fotot taget från nordväst sommaren 2021.
Fiskareänkan Bergs son John verkade som t.f. stadsfiskal år 1906 och kontoret flyttades då till hans hemgård. Möjligtvis var det då som en dörr mot gatan öppnades. Annonsen ur Syd-Österbotten 16 juni 1906.
Sofi Lind bodde på hyra i ”Enkefru Vilhelmina Bergs gård Stakettgatan 20” och efter hennes död såldes tillhörigheterna på auktion. Annonsen ur Syd-Österbotten 27 juli 1912.
Wilhelmina Berg bjöd ut ett rum och kök, som hade elektrisk belysning. Annonsen ur Syd-Österbotten 19 augusti 1916.