Klemets Åkes memoarer.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2017. Tack till Åkes dotter Rita som lånade ut Åkes böcker.

Bilhandlaren Åke Klemets från Dagsmark skrev sina memoarer år 2003, alltså ett år före han dog. Åke, som var mera känd som ”Dagsmark 4” var en färgstark person som många har personliga minnen av. Trevlig läsning!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41