Häggblads gård på Västra Långgatan 28.

Sammanställt av Lasse Backlund i februari 2021:

Gården på Västra Långgatan 28, fotograferad från nordväst sommaren 2020.
Enligt stadsplanen från 1751 så hade tomten på Västra Långgatan 28 nummer 14, i det första kvarteret. Den ägdes då av Matts Söderberg, som endast använde den östra delen av tomten.
På stadsplanen från 1825 har tomten på Västra Långgatan 28 fått nummer 47, i det första kvarteret. I gamla mantalslängder så står det att tomt nr 47 finns på Västra Långgatan 50 men den har efter kyrkbygget 1897 fått nummer 28. Enligt Per-Olof Jarle så uppfördes den nuvarande gården år 1846, och troligen hade det redan tidigare funnits någon stuga där.

Enligt de gamla mantalslängderna så ägdes tomten av följande:

År 1809 ägdes tomten nr 14 i det första kvarteret av borgaren Henrik Nordström, som bodde där med både dräng och piga. På hyra bodde också sjömannen Erik Lindberg.

År 1815 ägdes tomten fortfarande av borgaren Henrik Nordström, som bodde med hustrun Anna. Antagligen bodde dessa då i den östra delen av den långa tomten.

År 1820 och 1825 är situationen likadan men nu bor också sonen Carl där.

År 1830 ägdes den västra delen av den delade tomten av timmermannen Erik Bäckström, som bodde med hustrun Maria, som då skulle vara 60 år. Den östra delen av den delade tomten, som hade fått nummer 41 ägdes nu av fiskaren Erik Holmberg med hustrun Maria och dottern Lisa.

Åren 1835 och 1840 ägdes tomten nr 47 av timmermannen Bäckström med hustrun Maria.

År 1843 hade tomten och gården övertagits av sjömannen Johan Häggqvist och hustrun Clara.

Åren 1844 och 1845 ägdes tomten av handelsbokhållaren Johan Lehr. På hyra bodde  sjömannen Johan Häggqvist med hustrun Clara och sjömannen Adolf Häggqvist.

År 1846 hade tomten nr 47 övertagits av skepparen Anders Henrik Häggblad, som hade flyttat från Kaskö 1845.  Han var född i Kaskö 1818 och år 1843 gifte han sig med Maria Bernqvist, född i Kaskö år 1818. Medan de bodde i Kaskö fick de sonen Carl Johan (f. 1843) och under tiden i staden fick de dottern Augusta Henrika (1850-1919) som år 1874 gifte sig med handlanden Charles Nordlund (1850-1896) som ägde gården på Strandgatan 32.

Enligt Per-Olof Jarle i boken ”Kristinestads byggnadshistoria” så skulle gården ha byggts år 1846, vilket betyder att det var Anders Henrik Häggblad som år 1846 byggde den gård som fortfarande står kvar. Han var kapten på flera segelfartyg, bland annat på skonerten Sophia, som han också var delägare i. I oktober 1849 gick fartyget under utanför Riga och kapten Häggblad och hela besättningen omkom.

År 1850 är det fortfarande Anders Henrik Häggblad som är skriven som ägare, trots att han förolyckades året innan. På hyra bodde skepparen Lindal med hustrun Greta, och där bodde också sjömanshustrun Maria Öman.

År 1855 ägdes gården och tomten 47 av skeppareänkan Maria Häggblad. På hyra bodde sjömannen Johan Sjöblom med hustrun Greta, gesällshustrun Christina Stenman och styrmannen Karl Lindskog med hustrun Henrika.

År 1860 ägdes gården av änkan Maria Häggblad och där bodde också sjömannen Karl Häggblad, som möjligtvis var hennes egen son. På hyra bodde skeppareänkan Henrika Forsberg och sjömanshustrun Rebecka Holmström.

År 1865 ägdes gården av änkan Maria Häggblad och med henne bodde dottern Maria, som var född 1845. På hyra bodde skeppareänkan Maria Forsberg, styrmansänkan Charlotta Skönfelt och brandvaktsänkan Katharina Grannas.

År 1870 ägdes gården av änkan Maria Häggblad och hos henne bodde sonen, styrmannen Carl Johan, och döttrarna Maria och Augusta. Maria som var född 1845 flyttade år 1874 till Nurmijärvi och Augusta, som var född 1850 flyttade år 1874 till Jalasjärvi.

År 1875 ägdes gården av änkan Maria Häggblad. Där bodde också sonen Karl Johan med hustrun Matilda, som var född Juthe år 1849 i Jakobstad. De hade gift sig år 1872 då Matilda flyttade till staden och år 1874 föddes deras första son Henry Häggblad. På hyra bodde sjömansänkan Fredrika Orell och grindvaktsänkan Anna Hedlund med 4 barn.

År 1880 ägdes gården av änkan Maria Häggblad. Där bodde också sonen Karl Johan med hustrun Matilda och nu hade de 4 barn och en piga Thilda Österholm. Fiskareänkan Katharina Berg bodde där, liksom arbetskarlen Matts Ylsöbäck (f.1851) med hustrun Maria (f.1853) och tre barn.

År 1885 ägdes gården av skeppareänkan Maria Häggblad. I gården bodde också hennes sonhustru Matilda, som hade blivit änka året innan. Hon bodde där med 6 barn och pigan Maria. På hyra bodde sjömannen Hugo Sjöblom (1851) med hustrun Alma (1863).

År 1890 bodde änkan Maria Häggblad i gården och på hyra bodde skollärarinnan Aina Grönlund (1860).

År 1895 ägdes gården fortfarande av skeppareänkan Maria Häggblad. På hyra bodde arbetskarlen Gustaf Wahlberg (1825) med hustrun Anna (1844). Sjömannen Henrik Evert Berlin (1865) bodde också där med hustrun Edla (1859).

År 1897 hade gården övertagits av Maria Häggblads sonhustru, skeppareänkan Mathilda Häggblad, eftersom den tidigare ägaren, hennes svärmor hade avlidit i november 1896. Hos henne bodde också barnen Henry (f.1874) som var bräcklig, styrmannen John (1876-1903), Hjördis (f.1880) och de yngre döttrarna Walborg (f. 1863) och Sigrid (f.1884).

År 1902 ägdes gården av skeppareänkan Matilda Häggblad med 3 barn, förutom sonen, byggaren Henry Häggblad hade avlidit i maj 1900, endast 26 år gammal.

(Om du vill läsa mera om byggaren Henry Häggblad, så skall du klicka HÄR)

År 1905 ägdes gården av skeppareänkan Matilda Häggblad och hos henne bodde dottern Sigrid (1884). Där bodde också hushållerskan Valborg Häggblad och fotografen Hjördis Häggblad. På hyra bodde arbetaren Gabriel Nyström (1848) med hustrun Brita (1838) och barnen John (1876), Emil Adolf (1884) och Ellen (1878). På hyra bodde också rådmannen Alexander Hasselström (1860) med hustrun Hilma (1859) och barnen Helny (1886) och Karin (1888) och en yngre son.

År 1910 och ännu 1912 ägdes gården av Matilda Häggblad, som några år innan hade flyttat till Vasa. Det verkar som att nykterhetsföreningen Senapskornet i något skede skulle ha förvärvat gården för i början av juli 1913 skrev Syd-Österbotten att Senapskornet har sålt gården år Erik Herman Lindfors från Lappfjärd.

År 1914 ägdes gården av arbetaren Erik Herman Lindfors (1857-1931) med hustrun Mariana (1861-1931). Erik Herman och Mariana var födda i Merikarvia därifrån de år 1909 flyttade till Lappfjärd och de flyttade till staden år 1913.  Erik Herman och Mariana hade 4 barn:

-Herman Alfred (f. 1884 i Merikarvia), som gifte sig 1908 med Emilia Anttila, som var född 1886 i Merikarvia. De hade 7 barn.

-Emilia Hemminga (f.1886 i Merikarvia) som gifte sig 1905 med en Juho Viktor från Karvia.

-Aina Elida (f.1887 i Merikarvia) som gifte sig 1908 med parcellägaren Frans Oskar Jutila (f.1882 i Storå).

-Nikolai Erik (f. 1895 i Merikarvia) som år 1924 flyttade bort och år 1926 gifte sig med Elli Emilia Wesslin (f. 1904 i Kaavi). Nikolai bytt släktnamn till Raila och var kyrkoherde bland annat i Soanlahti i Karelen.

På hyra i Lindfors´ gård bodde snickaren Urho Kivistö  (1880) med hustrun Hilja (1883), liksom sömmerskan Alma Friman (1888).

År 1920 ägdes gården av arbetaren Erik Herman Lindfors och hustrun Mariana. Hos dem bodde också sonen, pastor Nikolai Raila. På hyra bodde arbetaren Josef Mangs (1865) med hustrun Vilhelmina (1859), deras son Karl Johan (1884) hade emigrerat till Amerika. På hyra bodde också garvaren Frans Salmi (1872) med hustrun Paulina (1867) och sonen Onni (1900) och en yngre dotter.

År 1931 i november övertogs gården av snickaren Axeli Ollila. På hyra bodde handlandeänkan Anna Söderman (1861), typografen Säilä (1882) med hustrun Hilma Julina (1902). Där bodde också postiljonänkan Hilma Paavonaho (1874)  och arbetaren Liisa Talvitie (1873).

År 1938 i mars hade gården övertagits av kronofogden, vicehäradshövding Lars Erik och Anna  Åström. Lars Erik var född 1902 i Åbo och Anna var född år 1903 i Uleåborg. Med sig hade de sönerna Björn Erik (1931) och Stig Erik (1933).

År 1944 övertogs gården av Anna Ingrid Åström, född Söderlund 1903 i Uleåborg och sedan övertogs den av sonen Björn.

Västra Långgatan 28, som står på tomt nr 47 enligt stadsplanen från 1825 i det första kvarteret.