Västra långgatan 30, Sjögrens eller Aaltonens gård.

Första delen av den här byggnaden uppfördes år 1805 och den hade då 3 boningsrum och en förstuga och den var nästan 11 meter lång. Den byggdes sedan till i den södra ändan i mitten av 1800-talet, så att den fick den längd som den har i dag. Den kallas både Sjögrens och Aaltonens gård och den är fotograferad från sydväst sommaren 2020.
Enligt stadsplanen från 1751 så skulle Västra Långgatan 30 ha legat på tomt nr 13, längst söderut i staden längs med tullstaketet. Ägare skulle då ha varit Bochard Johan Buscherdt.

Enligt de gamla mantalslängderna skulle gården ha haft följande ägare och boende:

År 1823 ägdes tomten som då hade nummer 65 i det första kvarteret av fiskaren Carl Sundbom och ett par år senare hade tomten fått nummer 67.

I stadsplanen från 1825 så fick tomten nr 43 i det första kvarteret och sträckte sig mellan de båda långgatorna. År 1852 sammanslogs tomterna 42 och 43, för att sedan delas på tvären.

År 1830 ägdes gården på tomt nr 43 av fiskaren Carl Sundbom. Där bodde också sjömannen Josef Ekholm med hustrun Greta på hyra.

År 1832 var det samma ägare men nu bodde också sjömannen Johan Båge här med sin hustru på hyra. Han var född i Vasa och år 1831 gifte han sig med Margareta Ahlsten från Kaskö. Johan Båge dog år 1833 och änkan Margareta fick sedan sonen Petter Henrik Båge (1836-1880).  Petter Henrik och hustrun Aurora Olin (1837-1897) fick sedan flera barn, bland annat bryggmästaren Henrik Båge.

År 1835 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Lisa Ekholm, vars man Josef var under förmyndarskap. På hyra bodde kopparslagargesällen Carl Petter Brunström med hustrun Christina.

År 1837 ägdes gården av Greta Ekholm, som var född år 1797 i staden och med henne bodde maken Josef. Han var sjöman som hade förmyndare och med dem bodde sonen Gustaf, som var bräcklig.

År 1840 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm Där bodde också en sjöman Carl Ekholm.

År 1845 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm och hon bodde där med son Gustaf. Mannen Josef hade ”avvikit”.

År 1850 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm med dottern Maria. På hyra i gården bodde också sjömannen Lönnqvist med hustrun Maria.

År 1852 inledde grannen Fredrik Wennersten en rättsprocess på rådhuset och slutresultatet där blev att båda tomterna 42 och 43 skall sammanslås och sedan delas på tvären. Tomten 42 skall alltså gå längs med Östra Långgatan medan tomten 43 skall gå längs den Västra Långgatan.

År 1855 ägdes den av sjömansänkan Greta Ekholm och dottern Maria, född 1827. Där bodde också dotter Sofia, född 1834, som var bräcklig.

År 1860 ägdes gården av sjömansänkan Greta Ekholm med dottern Maria och pigan Maja. Matrosen Johan Abraham Häggqvist bodde också här.

År 1865 ägdes gården av sjömanänkan Greta Ekholm med dottern Maria, och en piga. Greta dog 1867 och dottern Maria dog 1868. Den andra dottern Sofia gifte sig år 1869 med styrmannen Theodor Melander, som var född 1834 i staden.

År 1870 ägdes gården av Theodor Melander med hustrun Sofia. Theodors mor Ulrika (f. Wallman år 1796), som kallades Ulla och syster Kristina bodde också där.

År 1875 ägdes gården av styrman Theodor Melander med hustrun Sofia. De hade då tre söner: Helmer Teodor (f.1870), Axel Selim (f.1873) och Carl Vilhelm (f. 1877).

År 1880 ägdes gården av styrman Theodor Melander med hustrun Sofia och 4 barn.

Då skeppareänkan Ulrika Sjögren i december 1883 försäkrade sin gård, skulle en planteckning bifogas försäkringsbrevet. Hon ägde västra halvorna av tomterna 42 och 43 och alla byggnader låg på tomt 43. Huvudbyggnaden försäkrades för 1 000 mark och de två uthusbyggnaderna 2 och 3 för 300 mark tillsammans. De andra, alltså östra delarna av dessa två tomter med adressen Östra Långgatan 71 ägdes vid denna tid av skepparen Johan och Agatha Parmans barn. Om du vill läsa mera om brandförsäkringarna och om de byggnader som försäkrades, så skall du klicka HÄR!

År 1883 hade gården övertagits av skeppareänkan, källarförestånderskan Ulrika Sjögren (f. Isaksdotter i Pörtom1831-1912), som bodde med barnen Evert (f.1856) och Hugo (f.1865) och en yngre dotter. Äldre sonen Anders Edvard (f. i Vasa 1856, död i lungsot 1898) var då redan sjökapten ute på de stora haven.

År 1890 ägdes gården av skeppareänkan Ulrika Sjögren, och med henne bodde sönerna Evert och Hugo.

År 1852 ville den nya grannen Fredrik Wennerstrand på tomt 42 att det skulle göras en tomtändring, så att tomterna 42 och 43 skulle sammanslås och sedan skulle den delas på tvären. Detta ärende avgjordes under 2 tingsdagar i maj och det ledde till den tomtdelning som sedan gjordes. Sedan 1852 är tomten delad så som skissen från 1890 visar.

År 1900 ägdes gården av sjökaptensänkan Ulrika Sjögren och sonen Hugo bodde med henne. År 1906 öppnade Ingegerd Berggren en fotografiateljé  i ”fru Sjögrens gård”, som alltså borde vara denna. Efter en tid flyttade Ingegerd sin verksamhet till Ina Roos´ tidigare ateljé i Norrstan.

År 1910 ägdes gården av Ulrika Sjögren. Som hyresgäst fanns sonen, skomakaren Hugo Sjögren med hustrun Vilhelmina (f.1870). Ulrika Sjögren dog i april 1912 och gården övertogs då av arvingarna

År 1914 ägdes gården av Ulrika Sjögrens ättlingar Hugo och hustrun Vilhelmina. I gården bodde också bokhållareänkan Adelina Ramström (f. Ridderstad 1848). Det var ju denna Adelina som år 1910 hade sålt sin gård på Västra Långgatan 29 åt Bönhusföreningen.

År 1916 ägdes gården av skomakaren Hugo Sjögren och hustrun Vilhelmina, inga andra boende. Hugo avled i oktober 1917 och gården övertogs då av änkan. Då Mina Sjögren år 1919 sålde gården, så flyttade hon till Skolgatan 1 el. Strandgatan 32.

3.3.1919 köpte timmermannen Oskar Aaltonen (född i Storå 1857-1922) gården och han bodde där med hustrun Elina (f. Keitaanpää i Storå 1862) och barnen Jenny 1894 och Tyyne 1895. De flyttade då från gården Västra Långgatan 67, som de i augusti 1918 hade sålt åt handlande Fallenius. Familjen Aaltonen hade flyttat från Storå år 1909 och de bodde bland annat i deras nya gård på Varvsgatan 7 och den sålde de år 1913  åt Oskar Råtts. På  Västra Långgatan 30 bodde också länsmansänkan Anni Ekblom (f.1870) med sonen Frans (f.1901). Då hälsan blev sämre livnärde sig Oskar de sista åren på den tobaks- och mjölkaffär, som han innehade tillsammans med hustrun Elina i gården.

År 1924 ägdes gården av änkan Elina (f.1862), då hennes man Oskar hade avlidit på juldagen 1922. Elina bodde med barnen Aino (f.1902) och Saima (f.1905). Inga anda boende.

År 1930 ägdes gården fortfarande av änkan Elina Aaltonen, som bodde där med två barn.

År 1939 ägdes gården av Oskar Aaltonens arvingar och där bodde då änkan Elina, som var född 1862 i Storå. Med henne bodde dottern Aino Elina, som var född i Storå 1902. Under kriget bodde förra handlanden Anni Tarkka (f.1876) där på hyra. Hon hade ju haft affär både på Strandgatan och på övre torget.

År 1947 i januari avled änkan Elina Aaltonen och gården övertogs då av dödsboet. Samma år i juli avled dottern Saimas man, bankdirektören Akseli Matti Ahopelto, som var född år 1898 i Lappo. Oskar och Elina Aaltonens arvingar bestämde då att änkan Saima Ahopelto (född 1905 i Storå) skall köpa ut medarvingarna och den 13 september 1948 förvärvade hon båda tomthalvorna och gården för 100 000 mark.

Deras dotter Ulla Ahopelto (1934-2019) övertog sedan gården och hon testamenterade gården åt staden Kristinestad och år 2022 sålde staden gården på auktion åt de nuvarande ägarna.

Gården fotograferad från nordväst sommaren 2020.