Västra långgatan 30, Sjögrens eller Aaltonens gård.

Sjögrens eller Aaltonens gård fotograferad från sydväst sommaren 2020. Enligt Per-Olof Jarle så skulle gården vara byggd år 1805 men det finns också uppgifter om att den är byggd runt 1850.
Enligt stadsplanen från 1751 så skulle Västra Långgatan 30 ha legat på tomt nr 13, längst söderut i staden längs med tullstaketet. Ägare skulle då ha varit Bochard Johan Buscherdt.

Enligt de gamla mantalslängderna skulle gården ha haft följande ägare och boende:

År 1823 ägdes tomten som då hade nummer 65 i det första kvarteret av fiskaren Carl Sundbom och ett par år senare hade tomten fått nummer 67.

I stadsplanen från 1825 så fick tomten nr 43 i det första kvarteret och sträckte sig mellan de båda långgatorna.

År 1830 ägdes gården på tomt nr 43 av fiskaren Carl Sundbom. Där bodde också sjömannen Josef Ekholm med hustrun Greta på hyra.

År 1832 var det samma ägare men nu bodde också sjömannen Johan Båge här med sin hustru på hyra. Han var född i Vasa och år 1831 gifte han sig med Margareta Ahlsten från Kaskö. Johan Båge dog år 1833 och änkan Margareta fick sedan sonen Petter Henrik Båge (1836-1880).  Petter Henrik och hustrun Aurora Olin (1837-1897) fick sedan flera barn, bland annat bryggmästaren Henrik Båge.

År 1835 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Lisa Ekholm, vars man Josef var under förmyndarskap. På hyra bodde kopparslagargesällen Carl Petter Brunström med hustrun Christina.

År 1837 ägdes gården av Greta Ekholm, som var född år 1797 i staden och med henne bodde mannen Josef, som hade förmyndare och sonen Gustaf som var bräcklig.

År 1840 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm Där bodde också en sjöman Carl Ekholm.

År 1845 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm och hon bodde där med son Gustaf. Mannen Josef hade ”avvikit”.

År 1850 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm med dottern Maria. Där bodde också sjömannen Lönnqvist med hustrun Maria.

År 1855 ägdes den av sjömansänkan Greta Ekholm och dottern Maria, född 1827. Där bodde också dotter Sofia, född 1834, som var bräcklig.

År 1860 ägdes gården av sjömansänkan Greta Ekholm med dottern Maria och pigan Maja. Matrosen Johan Abraham Häggqvist bodde också här.

År 1865 ägde gården av sjömanänkan Greta Ekholm med dottern Maria, och en piga. Greta dog 1867 och dottern Maria dog 1868. Den andra dottern Sofia tog sedan över gården men sålde den vidare åt Theodor Melander.

År 1870 ägdes gården av Theodor Melander (f. 1834) med hustrun Sofia (f.1834) , mor Ulla och syster Kristina bodde också där.

År 1875 ägdes den av styrman Theodor Melander med hustrun Sofia. De hade då tre söner: Helmer Teodor (f.1870), Axel Selim (f.1873) och Carl Vilhelm (f. 1877).

År 1880 ägdes gården av styrman Theodor Melander (1834) med hustrun Margaretha (1834) och 4 barn.

År 1885 ägdes den av källarförestånderskan Ulrika Sjögren (1831-1912) med barnen Evert (1856) och Hugo (1865) och en yngre dotter.

År 1890 ägdes gården av skeppareänkan Ulrika Sjögren (1831), sönerna Evert (1856) och Hugo (1865).

År 1900 ägdes gården av sjökaptensänkan Ulrika Sjögren (1831), son Hugo (1865). År 1906 öppnade Ingegerd Berggren en fotografiateljé  i ”fru Sjögrens gård”, som alltså borde vara denna. Efter en tid flyttade Ingegerd sin verksamhet till Ina Roos´ tidigare ateljé i Norrstan.

År 1910 ägdes gården av Ulrika Sjögren (1831). Som hyresgäst fanns sonen och skomakaren Hugo Sjögren med hustrun Vilhelmina (1870). Ulrika Sjögren dog i april 1912 och gården övertogs då av arvingarna

År 1914 ägdes gården av Ulrika Sjögrens ättlingar Hugo och hustrun Vilhelmina. I gården bodde också bokhållareänkan Adelina Ramström (f. Ridderstad 1848). Det var ju denna Adelina som år 1910 hade sålt sin gård på Västra Långgatan 29 åt Bönhusföreningen.

År 1916 ägdes gården av skomakaren Hugo Sjögren och hustrun Vilhelmina, inga andra boende. Hugo avled i oktober 1917 och gården övertogs då av änkan.

3.3.1919 köpte Oskar Aaltonen (född i Storå 1857-1922) gården och han bodde där med hustrun Elina (f. Keitaanpää i Storå 1862) och barnen Jenny 1894 och Tyyne 1895. De flyttade då från gården Västra Långgatan 67, som de i augusti 1918 hade sålt åt handlande Fallenius. De hade före det bott i en nybyggd gård på Varvsgatan 7 och den sålde de år 1913  åt Oskar Råtts. På  Västra Långgatan 30 bodde också länsmansänkan Anni Ekblom (f.1870) med sonen Frans (f.1901). I början av seklet hade de flyttat från Storå till staden, och Oskar arbetade då som timmerman. Då hälsan blev sämre livnärde han sig de sista åren på den tobaks- och mjölkaffär, som han innehade tillsammans med hustrun Elina i gården.

År 1924 ägdes gården av änkan Elina (f.1862), då hennes man Oskar hade avlidit på juldagen 1922. Elina bodde med barnen Aino (f.1902) och Saima (f.1905). Inga anda boende.

År 1930 ägdes gården fortfarande av änkan Elina Aaltonen, som bodde med två barn.

År 1939 ägdes gården av Oskar Aaltonens arvingar och där bodde då änkan Elina, som var född 1862 i Storå. Med henne bodde dottern Aino Elina, som var född i Storå 1902. Under kriget bodde förra handlanden Anni Tarkka (f.1876) där på hyra. Hon hade ju haft affär både på Strandgatan och på övre torget.

Den här gården övertogs sedan av dottern Saima Aaltonen, gift Ahopelto och dennes dotter Ulla Ahopelto (1934-2019). Ulla Ahopelto testamenterade gården åt staden Kristinestad och år 2021 skall den säljas på auktion.

Gården fotograferad från nordväst sommaren 2020.