Gösta Lindqvists berättelser.

Gösta Lindqvist (1895-1965) föddes i Kristinestad, där han också växte upp.  Hans far Jakob Waldemar Lindqvist (1852-1904) var bryggmästare i staden. Han mor Anna Ida Emilia Hjulman (1860-1935) var dotter till skepparen Herman Hjulman (1832-1904) som bodde på Strandgatan invid Kattpiskargränden. Herman var gift med Anna Fabrin (1832-1924) och av deras 4 barn levde Lilly och Gösta till vuxen ålder.

Han gick 5 år i stadens samskola och efter det genomgick han lantbruksskolan i Dickursby. Han specialiserade sig på fröhandeln och arbetade en tid på Agros i Helsingfors och vid frökontrollanstalten i Hamburg. Det var där han hittade sin hustru Gretchen (1893-1980), som han gifte sig med i augusti 1928. I början av 1930-talet öppnade han en egen fröagentur i hemstaden och år 1934 utsågs han till föreståndare för SMK:s kontor där han stannade tills han gick i pension i början av 1950-talet.

Han tjänstgjorde också som politierådman vid rådhusrätten i staden och han verkade ända till sin död som ordförande i kyrkoförvaltningsnämnden och han fungerade också som kyrkvärd. Han har politiskt aktiv och satt både i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen. Hans intresse för lokalhistoria var stort och han skrev flera artiklar om stadens sjöfarare, köpmän, storheter och original i den gamla staden. Klicka på någon rubrik här under, för att läsa hans artiklar.

-På morfars gård.

-Sannsagor från Kattpiskargränden.

-Ett kapitel ur Emil Cederströms liv.

-Med fädren i vår gamla helgedom.

-En bukett glömda minnen.

-Lill-Jakob