Starck Wilhelm och Alfhild.

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2022. Uppgifterna är tagna ur gamla utredningar och stor hjälp har fåtts av Rafael Olins släktutredningar. Jukka Ruissalo i Lankoski har bidragit med foton och viktig information.

August Wilhelm Starck föddes den 7 augusti 1857 i Heikintalo gård i Lankoski i Merikarvia. Han var son till Erik Herman Starck och Catharina, född Långfors. Wilhelm blev föräldralös, när han var 13 år gammal och han togs då om hand av sin storebror Viktor (1847-1941), som bodde på Åland. I Mariehamn hade han möjlighet att gå i skola ett par år och som 15-åring gick han till sjöss på barkskeppet ”Mariehamn”, som ägdes av redare Sittkoff. Han gjorde också resor med skeppet ”Saarikoski”, som ägdes av hans närmaste granne i Lankoksi, nämligen Antti Ahlström.

Heikintalo gård i Lankoski i Merikarvia, där Wilhelm Starck föddes år 1857. Han flyttade härifrån som 13-åring, då han blev föräldralös och som 15-åring gick han till sjöss. Fotot taget hösten 2022.

Med den erfarenheten kunde han ta styrmansexamen i sjömansskolan i Mariehamn  år 1879 och några år sedan fick han kaptensgrad i samma skola.

I juli 1882 gifte sig Wilhelm med Alfhild Blomberg (1861-1936), som var född i Sääksmäki, där hennes far Karl Blomberg var kyrkoherde. Vigseln skedde i prästgården i Siikais, där Alfhild far just då var kyrkoherde. Det var så att då kyrkoherden blev änkling år 1870, så gifte han om sig med Wilhelina ”Miina” Starck (1849-1921) från Heikintalo gård i Lankoski. Alfhild gifte sig alltså med Wilhelm, som var bror till hennes egen styvmor. Ett giftermål inom släkten, alltså.

Som 32-åring år 1889 blev Wilhelm befälhavare på barkskeppet ”Alma” från Kristinestad, som ägdes av Carl Emil Carlström. Mellan åren 1901-1902 var han befälhavare på ångfartyget ”Heros” och fram till 1910 var han styrman på ångfartyget Osmo.

Som 53-åring fick han anställning som hamnkapten i Kristinestad år 1910. Då var det aktuellt att utveckla hamnen och bygga den stenkaj, som finns där ännu. Staten höll också på att bygga järnväg till staden och det fanns stora förväntningar på en tilltagande sjöfart i staden.

Wilhelm började också syssla med affärer och han blev delägare i flera företag. Han var med och grundade det tidningsbolag, som började ge ut tidningen Syd-Österbotten och han var delägare i flera företag som idkade handel och export av trävaror. Han var också delägare i bolaget Ab Pärus-Fors, som skötte om elproduktionen i Kristinestad, Lappfjärd och Tjöck.

Den här gården på Strandgatan 58 byggdes i slutet av 1850-talet av bagaren Gustaf Adolf Rosengren men år 1891 köpte sjökaptenen Wilhelm Starck gården och flyttade dit. Fotot taget från nordväst våren 2021.
Den nyare gården på Strandgatan 58, som numera använder adressen Nygatan 1 byggdes år 1903 av prokuristen Waldemar Stenberg, som var Wilhelms Stacks måg. Då Stenberg dog och dottern flyttade bort övertog Wilhelm gården och flyttade dit med hustrun Alfhild.

Till en början bodde Wilhelm och Alfhild på hyra i Blombergs gård på Strandgatan 14 men i december 1896 kunde de köpa rådman Wallenius´ gård på Strandgatan 58.

I över 10-års tid var Wilhelm brittisk vicekonsul och satt under en lång tid med i Kristinestads Sparbanks styrelse. Olyckliga omständigheter gjorde att Wilhelm och det rederi som han var delägare i gick i konkurs Han led stora förluster men kunde ändå behålla gården som han hade köpt 1896, liksom den gård som hans måg Valdemar Stenberg hade byggt på samma tomt.

Wilhelm Starck avled 1928 och gårdarna i Kristinestad övertog först av änkan Alfhild och sedan av mågen Axel Weckman.

Foton.

Den här släkttavlan är inte komplett men den visar släktskapet mellan Blombergs och Starcks. Den är sammanställd av Lasse Backlund.
Wilhelm Starck gick till sjöss i unga år men stannade på landbacken år 1910 då han blev hamnkapten i Kristinestad.
Systrarna Sigrid och Alma med sin mor Alfhild Starck, född Blomberg i Sääksmäki.
Kyrkoherden Karl Blomberg hos fotografen med sin mor, barn och barnbarn som alla uppvisar allvarliga miner.
Wilhelm och Alfhilds son Albert år 1911.
Wilhelms och Alfhilds yngsta barn Albert, fotograferad 1916. Det var han som 1923 gifte sig med affärsmannen Alexanders Slottes dotter Sigrid.
Wilhelm och Alfhilds dotter Alma Starck gifte sig år 1914 med läkaren Axel Weckman-Varanti.
Handlande Alexander Slottes dotter Sigrid Sofia (1899-1979), som åt 1923 gifte sig med Wilhelm Starcks son Albert.
Sjökapten Starcks gård på Nygatan, fotot taget vid någon större festlighet.
August Wilhelm Starck, Född 7 augusti 1857 i Lankoski i Merikarvia, död i Kristinestad 8 november 1928.
Terrassen är full med blommor då Wilhelm Starck fyller år. troligtvis är det från år 1917.
Wilhelm Starck i gungstolen med en färsk dagstidning.

Wilhelm och Alfhild Starck är båda begravda på den gamla begravningsplatsen på östra sidan i Kristinestad. Fotot från sommaren 2021.