Gården på tomt nr 145 i tredje kvarteret, på apotekets gårdsplan.

År 1809 låg den här tomten 145 på tomtnumret 14 b enligt stadsplanen från 1751. Tomten skulle i dag ha adressen Östra Långgatan 49, alltså på Andelsbankens gårdsplan mot Krepelinska gården. Där i en gammal gård bodde då målarmästaren Carl Gustaf Crantz, född i Stockholm år 1763, gift år 1785 med Anna Lindroth (född år 1764 i Malax, död i staden år 1846) och de hade åtminstone tre barn, Johan, Brita och Gustafva.

År 1815 är han nämnd som ”rådman och målare Crantz” och samma gäller ännu 1820.

År 1825 nämns han som rådman och fabrikatör och bor tillsammans med hustru och dottern Gustafva.

År 1827 samma sak men nu bor där också lärlingen Anders och en piga Magdalena.

Enligt stadsplanen från 1825 så låg tomten nr 145 i det tredje kvarteret på nuvarande Andelsbankens gårdsplan.
På kartan från 1940-talet så ser vi vid pilen var den gård fanns som målarmästaren och fabrikatören Carl Gustaf Crantz byggde år 1831. Det var en liten gård med ett större rum i mitten och mindre kamrar i båda ändarna och ingången fanns på gårdssidan. Uthusen finns fortfarande kvar på Andelsbankens gårdsplan. Huset revs troligtvis någon gång på 1950-talet.

År 1830 har vi den nya stadsplanen från 1825 i bruk och då  har Carl Gustaf Crantz tomt fått nr 145, som i dag är en del av Andelsbankens tomt, alltså delen mot Krepelinska gården. Enligt Per-Olof Jarle skulle gården ha byggts år 1831, följaktligen då av målaren Crantz.

År 1841 avled rådmannen Gustaf Crantz och gården övertas då av änkan Anna Birgitta Crantz.

År 1843 ägdes denna tomt nr 145 av rådmansänkan Anna Crantz.

År 1846, den 24 september avled rådmansänkan Anna Crantz och gården nr 145 övertogs då av hennes då  levande barn: myndiga studerande Johan Gustaf Crantz, bosatt i Stockholm och Brita Gustafva Crantz, bosatt i Kristinestad.

År 1848, den 1 juni avled ogifta studerande Johan Gustaf Crantz i Stockholm och systern Gustafva övertog då gården i Kristinestad.

Ännu 1855 ägdes gården av Gustafva Crantz och där bodde också en sjöman med sin familj. Gustafva hade också tagit Lovisa Forsberg till fosterdotter.

År 1857 avled Gustafva Crantz, ogift och barnlös. I ett testamente uppgjort 1852 hade hon bestämt att gården efter hennes död skall tillfall fosterdottern Lovisa Forsberg eller i sista hand till ”Lancaster Fattig Flickskola i staden”.

År 1860 efter att Gustafva hade avlidit ägdes gården och tomten 145 av jungfrun Lovisa Forsberg genom testamentet. Där bodde också skräddareänkan Charlotta Wallenius med döttrarna Charlotta och Amanda. Gesällen August Lagerqvist bor också där med hustrun Rebecka, liksom sjömanshustrun Anna Sjöblom.

År 1862, den 26 april sålde Lovisa Forsberg, som nu var gift med Johan Erik Österman den bebyggda tomten nr 145 för 330 rubel silver åt förre sjötullvaktmästaren Gustaf Adolf Åberg och hustrun Kajsa. Denne finansierade köpet med att låna 300 rubel från Stadskassan. På hyra bodde skräddaregesällhustrun Henrika Österman med dottern Maria. Gården och tomt nr 146, alltså den i torghörnet ägdes då av skepparen Johan Nylund, som bodde med hustrun Theresia. Nylund var född i Jakobstad 1822 och hustrun Theresia i Munsala år 1814. I den gården bodde också murmästaren K. Hamnström med hustrun Johanna.

År 1863, den 13 april fick bokhandlaren Karl Bergman lagfart på tomt nr 145.

År 1865 hade båda tomterna 145 och 146 förvärvats av bokhandlaren Karl Bergman. På nr 145 bodde förre sjötullvaktmästaren Gustaf Åberg med hustrun Kajsa och skomakargesällen P. Österman och hans hustru Lisa. På nr 146 bodde skepparen J. Nylund med hustrun Theresia och drängen Gustaf och pigan Maria.. Där bodde också en guldsmed Lilius med hustrun Sofia och med dem bodde ytterligare gesällerna Vilhelm och Malachia. Stadsbetjänten Martell bodde också där med hustrun Maria.

Eftersom denna tomt härefter hör ihop med hörntomten på  nummer 146, så skall du klicka HÄR för att komma till den historiken.