Damkörens lystringssång.

Lappfjärds damkörs lystringssång är skriven av Lilli Lillkull och Eva Backlund:

Lyssna nu till ton som klingar
liksom svalan högt sig svingar
upp mot lätta klara skyar
över slätter över byar
låt vår sång all sorg fördriva
och en framtidstro oss giva.

 

Sjung med oss nu systrar alla
Samstämd fröjd vi vill framkalla
glömma alla sorgsna stunder
och med solsken, som ett under
lyfter hjärtat, gör en brygga
där vi ljusets ton skall bygga.

 

Vi svävar upp på sångens vingar
glädjen sprids som vattnets ringar
den driver bort en vardag grå
bland vita moln och himmel blå.
Vår kör är som ett pärlhalsband
där varje pärla har ett namn.

 

Refräng:
Kom sjung med oss, sopran och alt
i sommarsol och vinterkallt
i vardagsglädje och i sorg
i samlingshus och kyrkoborg.