Wilhelm von Schwerin.

Wilhelm föddes den 2 december 1792 på moderns gods i Södertörn, som ligger nära Stockholm. År 1806 då han var 14 år inskrevs han som kadett i militärhögskolan på Karlbergs slott i Solna. År 1808 bröt det finska kriget ut och han beslöt då att resa till Finland. Han blev därför befordrad till underlöjtnant vid Svea artilleri och han kom då till general von Vegesacks avdelning. Den 27 augusti 1808 landsteg von Vegesack med 2 500 man i Kristinestad och med i truppen fanns den unga Wilhelm von Schwerin.

Den 6 september deltog han i striderna vid Ömossa åbro och redan den 14 september var han med i de blodiga striderna i Oravais. Där sårades han flera gånger men kunde dra vidare med den svenska armén till Kalajoki. Skadorna var dock så svåra att han avled den 27 september och där ligger han begravd. Hans krigarbana i Finland blev precis en månad lång, men tack vare de brev som skrevs till hemmet i Sala så har han gått till historien som en stor krigare trots sina 15 år. Nationalskalden Runebergs dikt om honom i Fänrik Ståls sägner har också gjort honom odödlig och hans minne lever kvar, åtminstone i Ömossa. Läs mera om honom genom att klicka på knapparna här under!

Runebergs dikt om Wilhelm von Schwerin
Artikel om von Schwerin i tidskriften Jullyktan
Händelserna i Ömossa enligt Hilma Norrgård
Minnesstoden i Ömossa

Schwerins grav i Kalajoki

Wilhelm von Schwerin enligt Wikipedia
15 år var han då han blev dödligt sårad i striderna i Oravais den 14 september 1808. På bilden ser nog underlöjtnanten Wilhelm von Schwerin äldre ut än 15.
Wilhelm von Schwerin både laddade och sköt med 2 kanoner mot de framstormande ryska trupperna i Ömossa den 6 september 1808.
Helene Schjerfbecks målning av Wilhelm von Schwerin liggande på dödsbädden i Kalajoki.
Albert Edelfelts målning från år 1900 föreställande Wilhelm von Schwerins död den 27 september 1808 i Kalajoki.
Wilhelm von Schwerin ligger begravd invid kyrkan i Kalajoki.
Porträttmedaljong av Wilhelm von Schwerin, som finns i sakristian i Sala Kristina kyrka, Foto Hans Karlsson från Sala.
Wilhelms von Schwerins minnessten utanför Tärna folkhögskola, som ligger 8 km söder om Sala, som avtäcktes i juni 1908. Foto Hans Karlsson från Sala.
Det här 1700-tals härbret, eller hebbre som det också kallas har många spår efter striderna i Ömossa den 6 september 1808. Härbret har flyttats men har hela tiden stått i närheten av Ömossa bro.
På ena ”hebbersväggen” finns det flera hål, som påminner om striderna 1808.
Till vänster om dörren till härbret finns ett större kulhål och det är fullt möjligt att det är ett minne av Wilhelm von Schwerins kanonsalvor mot de ryska soldaterna.
Kanonerna laddades med en påse innehållande många små kulor och när den avfyrades hade det samma effekt som ett hagelgevär. Skjutavståndet var kort men vanligtvis var fienden inom synhåll den tiden och dessa druvhagel var ett effektivt vapen mot anstormande fiender. De här kulorna är upphittade i närheten av Ömossa bro och samma typ av kulor lär finnas i många hem i Ömossa.