Karl Julius Hidén.

Sammanställt av Lasse Backlund i september 2022. Rafael Olins släktutredningar har varit till stor hjälp, liksom Hufvudstadsbladets artiklar.

Karl föddes 8 oktober 1867 i Björneborg och han var son till sjökaptenen Julius Viktor Hidén och dennes hustru Rosa Charlotta, född Jusélius. Han blev student från Åbo svenska klassiska lyceum år 1886 och efter det började han ägna sig åt filologiska och filosofiska studier vid universitetet. År 1892 avlade han filosofie kandidatexamen med 5 laudatur och blev såsom primus lagerkrönt vid promotionen 1894. Två år senare avlade Karl Hidén filosofie licentiatexamen och år 1897 promoverades han till filosofiedoktor.

Det var främst åt romersk filologi som Karl ägnade sin forskning. För detta ändamål företog han flera studieresor i utlandet och vistades under långa perioder i Italien. Efter att ha publicerat några värdefulla arbeten inom sin vetenskap utnämndes han redan 1899 till docent i romersk filologi vid Helsingfors universitet.

Karl var också lärare vid högskolan och det var där som han utförde en fruktbringande och vittomfattande livsgärning. Han var mycket intresserad av sin vetenskap och var mycket plikttrogen i sitt arbete.

Under åren 1920 – 1923 skötte han professuren i romersk filologi och blev snart utnämnd till adjunkt.

Förutom sin tjänst vid universitetet var han också lärare i olika ämnen vid flera läroverk i Helsingfors. Till exempel under åren 1897 – 1913 fungerade han som lärare i latin och filosofi vid Helsingfors finska samskola och under åren 1899 – 1903 var han lärare i samma ämnen vid Nya finska samskolan.

Hidén kallades till adjungerad medlem av finska vetenskapsakademin år 1908 och år 1919 blev han sekreterare vid universitetets lärar- och tjänstemannaförening.

I det Finska genealogiska sällskapet var Karl Hidén en av de mest intresserade och sakkunniga medlemmar. Hans släktforskning har gjort honom till en av landets mest kända inom genealogin och under åren 1921 till 1925 var han viceordförande i sällskapet.

Han publicerade flera värdefulla och uppmärksammade artiklar i tidskriften Genealogica men också i de finska tidningarna Valvoja, Aika och Finsk Tidskrift. Också i dagspressen publicerade han flera artiklar.

År 1897, den 22 augusti gifte sig Karl Hidén med Helmi Parmanen (1871-1954) från Kristinestad. Hon var äldsta dotter till handlanden Vilho Parmanen (1844-1913) och Rosa, född Sjöholm (1853-1935). Karl och Helmi fick flera barn:

1). Henrik Ilmari Hidén (1898-1986), som år 1932 bytte släktnamnet till Hiitonen. Han var gift med Irja Aune Jokinen (1906-1994). Ilmari var en välkänd botaniker, som gav ut flera böcker i olika ämnen och år 1978 erhöll han titeln professor.

2). Kaarlo Ensio Hidén (1900-1970), som år 1932 bytte släktnamn till Hiitonen och han var gift flera gånger. Ensio var en känd diplomat med flera utländska uppdrag. Han var också aktiv kommunalpolitiker i slutet av 1940-talet och under åren 1946 – 1953 var han viceordförande i Socialistiska enhetspartiet.

3). Rosa Aino Margareta Hidén )1902-1982), som år 1929 gifte sig med Waldemar Wilhelm Dahlqvist.

4). Jakob Auvo Johannes Hidén (1905-1922), ogift och barnlös.

5). Viktor Josef Hidén (1908-1987), präst i Vichtis och han var gift med Irma Helena Koski och hade flera barn.

6). Sakari Unio Felix Hidén (1910-1983), som år 1932 bytte släktnamn till Hiitonen.

7). Eero Samuel Hidén (1916-1919).

Karl Hidén avled den 4 augusti 1925.

Karl Hidéns dödsannons införd i Hufvudstadsbladet 6 augusti 1925.

Karl Julius Hidén avled plötsligt i hjärtslag på kvällen den 4 augusti 1925 i sitt hem i Helsingfors. Dödsfallet kom oväntat eftersom han under dagen hade deltagit i Nordiska skolmötets högtidliga öppnande och han hade under dagens lopp deltagit i flera sessioner. Budet om dödsfallet mottogs i vissa kretsar med stor bestörtning.

Jordfästningen skedde i kapellet på Gamla begravningsplatsen och den inleddes med ett orgelpreludium, utfört av magister Armas Maasalo. Sedan sjöng kantor Alfred Hihlman ”Oi tyydi sielu” efter en komposition av Bach.

Griftetalet hölls av teologie doktor Rafael Gyllenberg, som talade varma ord om den avlidne. Blomsterhyllningen var riklig och de erkännande vackra orden vid nedläggandet av minneskransarna vittnade om en stor uppskattning av Karl Hidéns livsgärning.